7. marts 2023

Faglig inspiration på tværs af landegrænser

På VUC Lyngby vil vi gerne kontinuerligt udvide vores horisont og lære af andre. Fredag var lærere fra den hollandske erhvervsskole ROC Nijmegen på besøg på VUC Lyngby for at udveksle erfaringer med nogle af vores lærere.

Af Eva Sofie Fritzbøger

Selvom der er stor forskel på det hollandske og danske uddannelsessystem, kan det alligevel give rigtig god mening at dele erfaringer på tværs af grænserne. Derfor tilbragte repræsentanter for den hollandske erhvervsskole ROC Nijmegen fredagen på VUC Lyngby, hvor der var lagt et spændende fagligt program.

Dagen var arrangeret af VUC Lyngbys internationale koordinatorer og berørte blandt andet temaer som det danske uddannelsessystem og undervisning af specifikke kursistgrupper.

Rundvisning og udtale
Efter en velkomst med blandt andet rektor Inge Voller, introducerede international koordinator og engelsklærer Katrine Dalsgård til uddannelse i Danmark og på VUC. Herefter ledte hun en rundvisning på skolen.

Resten af dagen var fokus på strategier til undervisning af særligt sårbare kursister og ordblindekursister. Ordblindekoordinator Margit Ingtoft og ordblindelærer Mette Bjerg præsenterede VUC Lyngbys store ordblindeafdeling, og de hollandske gæster blev også udfordret i de ikke helt enkle danske udtaleregler, der kan volde problemer for de fleste:

Derudover blev der blandt andet brainstormet idéer til undervisningen af elever med særlige behov.

Besøget er et led i VUC Lyngbys eksterne og internationale samarbejder, der både fokuserer på international udveksling for kursistgrupper og ansatte. I 2022 var en gruppe HF-elever på udveksling i Finland – en tur der var støttet af Nordisk ministerråd.

Læs om HF-elevernes tur til Finland