Humanistisk HF
– for unge med særlige forudsætninger

Den helt rigtige HF for dig med en høj begavelse
og en interesse for de humanistiske fag

Læs mere om dine andre muligheder på Lyngby HF:

2-årig HF

3-årig HF for ordblinde

3-årig HF med ekstra støtte

Udnyt dit potentiale og bliv en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab

Humanistisk HF er for unge med særlige forudsætninger, der har en høj begavelse og måske byder ind med nogle lidt andre perspektiver og vinkler på verdenen. Uddannelsen er både for dig, der haft en rigtig god skoletid, men også for dig, der ikke rigtig har følt, at du passede ind eller har fået mulighed for at udnytte dit fulde potentiale.

På humanistisk HF sætter vi fokus på DIG og DINE behov. Lærerne har en særlig indsigt i at undervise netop højt begavede unge. De har et stort fagligt overblik, og læringsmetoder såvel som undervisning har målgruppen særligt for øje.

Tilmelding

Før du kan søge om optagelse, skal du tale med en af vores studievejledere, der vil vurdere om humanistisk HF er noget for dig.

Når du har været til samtale, og hvis du opfylder adgangskravene, kan du tilmelde dig den humanistiske HF på optagelse.dk. Går du i 9. eller 10. klasse, har du retskrav på optagelse på en HF, hvis du ansøger inden d. 1. marts og opfylder de formelle adgangskrav. Du kan tilmelde dig frem til skoleårets start.

Gå til optagelse.dk

Elevfordeling

Den nye regering har valgt at rulle aftalen om elevfordeling baseret på forældreindkomst tilbage.

Det forventes, at det i det kommende skoleår vil være transporttid til skolen, der afgør fordeling af elever i de tilfælde, hvor der er flere ansøgere end pladser.

 Læs mere på ministeriets hjemmeside

Adgangskrav

Du kan tage den humanistiske HF direkte efter 9. eller 10. klasse, men du kan også tage den på et senere tidspunkt i livet
eller efter en AF-eksamen på AVU. For at blive optaget, skal du opfylde en række adgangskrav.

Du kan læse adgangskravene her

Studerende foran VUC Lyngby

Indhold og fag

Humanistiske fag i fokus

På den humanistiske HF er det selvfølgelig de humanistiske fag, der er i fokus. Konkret betyder det, at du har religion på B-niveau og filosofi på C-niveau.

Du skal også have en række fag, der er obligatoriske på en 2-årig HF:

Dansk A, engelsk B, matematik C, naturvidenskabelig faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppe.

Derudover skal du vælge et valgfag: idræt C eller et kunstnerisk fag på C-niveau (billedkunst, design, mediefag, musik eller arkitektur)

Kursister til undervisning

Eksamener og årskarakterer

Du får ikke årskarakterer på HF. Til gengæld skal du til eksamen i alle dine fag, og det er kun eksamenskaraktererne, der står på dit eksamensbevis. Nogle fag afslutter du efter første år og resten det sidste år.

En gruppe studenter medstudenterhuer

Karriere og videre uddannelse

Efter den 2-årige HF vælger mange at starte direkte på en videre uddannelse. HF Hum giver direkte adgang til mellemlange videregående uddannelser på fx erhvervsakademierne og professionsbachelor-uddannelserne. Med en overbygning giver den 2-årige HF også adgang til lange videregående uddannelser på universiteter mv.

På HF Hum er der et stort fokus på karrierelæring. Det sker dels løbende i fagene, dels i en uge pr. halvår (projekt- og praktikperioder), hvor du og din klasse arbejder med valg af uddannelse og karriere og får erfaring med forskellige erhvervsmuligheder og videre uddannelse. Du får også vejledning i forhold til dit valg af videre uddannelse.

Hvor foregår undervisningen?

Al undervisning foregår på VUC Lyngby: Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby

Hvor lang tid tager det at tage en HF?

Den humanistiske HF tager 2 år. Vi har opstart hver år i august.

Kan jeg få SU, mens jeg tager den humanistiske HF?

Ja, du kan få SU, når du går på den 2-årige HF.

Hvornår er der informationsaften/åbent hus?

Lyngby HF holder informationsaften/åbent hus hvert år i januar. Her kan du høre om den humanistiske HF og vores andre HF-tilbud.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejledning for at få information om Lyngby HF.