Eksterne samarbejder

Lokale og internationale samarbejder

Vi arbejder både lokalt og internationalt for kvalitetslæring og -uddannelse.

Sammen uddanner vi bedre

Som et led i vores mål om at tilbyde kvalitetslæring og uddannelse for livet indgår vi både i lokale og internationale samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og offentlige myndigheder.

Internationale samarbejder

VUC Lyngby og Lyngby HF har i en årrække deltaget i internationalt samarbejde og projekter:

2016-17: Fire e-learningslærere var på Island med programmet Nordplus for at udveksle best practice med islandske kollegaer, som arbejder næsten udelukkende med e-learning som undervisningsform. En lærer fra den islandske samarbejdsskole besøgte VUC Lyngby for at opleve skolens ordblinde- og dansk som andetsprogsundervisning.

2018-19: Samarbejde under Erasmus+-programmet. Tre belgiske lærere har besøgt VUC Lyngby, og to af VUC Lyngbys engelsklærere har været på genbesøg i Belgien. Besøgene havde blandt andet fokus på udveksling af idéer generelt og specifik udveksling af erfaringer med e-learning og digitale hjælpemidler. Desuden har der været besøgende fra Finland med interesse i vores ordblindeafdeling og studievejledning.

2021-22: Der arbejdes på endnu et projekt under NordPlus, hvor en 1. års HF-klasse skal på en uges studietur til en folkehøjskole i Finland med det formål, at deltagerne styrker deres sociale, kulturelle og demokratiske dannelse i henhold til FN’s verdensmål.

Lyngby-Taarbæk
Vidensby 2020

Vidensby 2020 er resultatet af et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og Lyngby-Taarbæk Kommune, der arbejder for at Lyngby-Taarbæk bliver en internationalt førende videns- og universitetsby. Strategien er vejen mod fremtiden hvor bæredygtig vækst, velfærd og byudvikling er i centrum til gavn for områdets borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Visionen er at gøre Lyngby-Taarbæk til:

  • En af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse.
  • Et centrum for udvikling af videnstunge erhvervsklynger.
  • Et international knudepunkt for arbejdskraft, kultur, handel og byliv.
  • Et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling.

VUC Lyngby er medlem af Vidensby-netværkets gruppe for iværksætteri og entrepreneurship. Netværket har bl.a. stået for afholdelsen af en årlig Innovationscamp med deltagelse af over 400 elever og studerende i Lyngby-Taarbæk. Campen er en del af den verdensomspændende Global Entrepreneurship Week.

Læs mere om Vidensbyen

Driftsoverenkomster

VUC Lyngby har det overordnede ansvar for tilbud om Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning for Voksne (OBU) i vores dækningsområde:

Herlev, Gladsaxe, Ballerup, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner.

For at sikre at der er et tilbud tæt på borgerne i alle fem kommuner, har VUC Lyngby indgået driftsoverenskomst med syv udbydere spredt ud i området.

For at sikre at der er et tilbud tæt på borgerne i alle fem kommuner, har VUC Lyngby indgået driftsoverenskomst med seks udbydere spredt ud i området.

Spørgsmål vedrørende driftsoverenskomsterne rettes til:

Rektor Inge Voller
24 48 64 85
ivo@vuclyngby.dk

Chefkonsulent Jens Bernhart
24 48 64 77
jbe@vuclyngby.dk

Driftsoverenskomstparter