VUC Lyngby er en del af Friluftsrådets program
Grøn skole

Det betyder, at vi har forpligtet os
til at følge programmets syv trin,
og at vi hele tiden forsøger
at handle endnu mere bæredygtigt.

Grønt råd

Grønt råd består af kursister og ansatte, der sammen arbejder for at VUC Lyngby skal blive endnu grønnere. Grønt Råd mødes cirka en gang om måneden og er åbent for kursister på alle vores uddannelser.

Hvis du vil høre mere om Grønt Råd eller vide, hvornår næste møde er, kan du kontakte kommunikationskonsulent Eva Sofie Fritzbøger på 45 11 60 67 eller efr@vuclyngby.dk

VUC Lyngbys grønne vision

“Bæredygtighed er en af VUC Lyngbys kerneværdier og skal gennemstrømme uddannelsen og skolen som helhed. Skolens daglige drift og bygninger skal i videst muligt omfang være præget af energieffektivitet og grøn energi, og ressourcespild skal mindskes. Bæredygtighed skal være et kontinuerligt tema i undervisningen, og både kursister, elever og ansatte skal inspireres til at handle klimavenligt både på og uden for skolen.”

Skolens grønne vision kommer blandt andet til udtryk på følgende måde i skolens daglige drift og undervisning:

Bæredygtighed som et undervisningstema
Bæredygtighed inddrages som et tema i undervisningen, i det omfang det giver mening. Dette kan både være i den daglige, almindelige undervisning samt i forbindelse med temauger, der går på tværs af hold og klasser.

Bæredygtig undervisning
Både lærere og elever stræber efter at selve undervisningen foregår bæredygtigt – herunder at print af materialer mindskes, når det er muligt.

Affaldssortering
VUC Lyngby har opsat skraldespande til affaldssortering, og alle elever, kursister og ansatte opfordres til altid at sortere affald rigtigt.

Moderne energiløsninger
Vi vælger klimavenlige energiløsninger såsom solceller, der mindsker energiforbruget eller bruger bæredygtig energi, når vi har mulighed for det.

Klimavenlig kantine
Den eksternt drevne kantine skal forpligtes til at vælge bæredygtige løsninger, når der er et bæredygtigt alternativ.

Transport til og fra skolen
Skolen forsøger at inspirere så mange som muligt til at tage energivenlige transportmidler (cykel eller offentlig transport) til og fra skolen.

Opbakning til grønne initiativer
VUC Lyngby bakker op om og støtter bæredygtighedsinitiativer startet af kursister, elever eller ansatte.

Hør to kursisters gode råd til en bæredygtig hverdag: