Specialpædagogisk støtte (SPS) på VUC Lyngby

– Et tilbud til kursister med særlige vanskeligheder

Støtte til din uddannelse

Bedre gennem uddannelsen

På VUC Lyngby kan vi tilbyde specialpædagogisk støtte (SPS) til elever og kursister med dokumenteret funktionsnedsættelse.

Det kan fx være fysiske og psykiske udfordringer såsom et synshandicap eller angst, men støtten kan også gives på baggrund af ordblindhed.

Hos vores SPS-vejledere kan du få rådgivning om, hvilke former for SPS, der kan hjælpe dig igennem uddannelsen. SPS baseres altid på en faglig vurdering af dine behov.

Søg SPS

Du kan både søge SPS som kursist på HF, AVU (9.10. klasse) og OBU.

Hvis du vil søge SPS, skal du kontakte vores studievejledere.

De kan hjælpe dig med, hvilken type støtte du kan få og kan også hjælpe med ansøgningen.

Husk at du altid skal medbringe dokumentation for din funktionsnedsættelse, når du søger om SPS.

Støtte der passer til dine behov

SPS tilrettelægges af vores studievejledere, så den passer lige præcis til din situation.

  • Som ordblind, har du oftest mulighed for at få bevilget en programpakke til installation på din egen computer med programmer, der gør det lettere at følge med på studiet.
  • Hvis du har psykiske vanskeligheder, vil du typisk kunne få støttetimer.
  • Hvis du er døv eller hørehæmmet, vil du evt. kunne få høretekniske hjælpemidler.
  • Hvis du er blind eller svagsynet, vil du typisk kunne få it-baserede hjælpemidler som Jaws eller Zoomtext.
  • Hvis du har et bevægehandicap, kan du fx få ergonomiske møbler eller praktisk hjælp.
  • Du har også mulighed for at få SPS til obligatoriske studieture og praktikperioder.

Du får støtten baseret på en faglig vurdering af dine behov, og du er derfor ikke garanteret støtte, selvom du søger.