Kernefortælling

Vi støtter, griber, udvikler og udfordrer. Hver dag.

En verden i forandring

VUC Lyngby har altid været og vil altid være en spejling af det samfund og den verden, der omslutter os. Når samfundet ændrer sig, går vi forrest.

Det fundament, du stod på i går, kan være forandret i morgen. Men VUC Lyngby er din trygge havn, hvor du gennem skiftende tider kan uddanne og udvikle dig.

Som ung og voksen kan det være svært at finde vej igennem uddannelsesjunglen, men VUC Lyngby er din guide videre. Vi oversætter de krav, samfundet stiller til uddannelse og karriere. Vi bygger bro til videre uddannelse og nye jobmuligheder.

“Med vores kernefortælling vil vi vise, hvad VUC Lyngby kan og ønsker at bidrage med. Vi ser det som vores opgave at sikre, at vores elever og kursister forlader skolen med en solid faglig ballast, med en stærk tro på dem selv og med mod på at følge deres drømme – derfor titlen “Vi støtter, griber, udvikler og udfordrer. Hver dag.

Inge Voller, Rektor VUC Lyngby

Uddannelsen for dig

På VUC Lyngby tilbyder vi uddannelse til alle på mange niveauer. Vi åbner døren på vid gab til din fremtid, så du kan vælge og udforske din vej i livet.

Som ung kan VUC Lyngby være starten på din uddannelses- og karrierevej. Senere kan VUC Lyngby være vejen tilbage til skolebænken. Her kan du genstarte et afbrudt uddannelsesforløb eller starte på en frisk.

Som ledig kan du få den opkvalificering, der kan give dig fodfæstet tilbage på arbejdsmarkedet og føre til et varigt job, eller du kan starte din rejse fra ufaglært til faglært. Er du på arbejdsmarkedet, kan vi give dig de kompetencer der skal til, for at du bliver en endnu større gevinst for din arbejdsplads.

Uanset hvor du står i livet, vil du få tro på dig selv og mærke værdien af at sætte nye mål. Vi ved, at uddannelse aldrig er én ting, har én form eller kan presses ned i én kasse. Uddannelse på VUC Lyngby formes ud fra dine behov og har altid en høj faglig standard.

Vi er løsningen, hvis du sætter pris på klasseundervisning og fællesskab. Vi er også løsningen, hvis du vil følge undervisningen hjemmefra på det tidspunkt, hvor der er et frirum i din kalender. Og endelig er vi løsningen, hvis undervisningen skal foregå på din arbejdsplads.

VUC Lyngby er både for dig, der satser alt på uddannelse og for dig, der haster gennem hverdagen, og hvor uddannelsen kun er en blandt mange prioriteter. Vi er der, når du uden tøven er på vej i den retning, du har valgt, såvel som når du har oplevet nederlag, men er klar til at tage kampen op igen.

Vi bidrager til fælleskabet

Uddannelse er den bedste investering, du kan gøre for dig selv, men uddannelse er ikke kun en investering i individet. Sammen tilfører vi værdi til arbejdspladser i form af velkvalificerede og stærke medarbejdere. Sammen giver vi værdi tilbage samfundet, når du bidrager til samfundet som en aktiv medborger.

Alle, der forlader VUC Lyngby efter endt uddannelsesforløb, er bedre rustet til at tage styringen over eget liv, til at bidrage til samfundet og få opfyldt deres drømme – ikke kun i forhold til uddannelse og karriere, men på alle livets områder.

Uddannelse giver dig flere valgmuligheder, og valgmuligheder giver frihed til at vælge præcis den vej, der er den rigtige for dig. Uanset hvilket arbejde du varetager nu og i fremtiden, så er digitale, faglige og sociale færdigheder afgørende for dine fremtidsmuligheder. Dem får du på VUC Lyngby.

Vi prioriterer din uddannelse og viser dig vejen fremad.

“De mennesker, der er på skolen, har gjort mig bevidst om, at skolegangen ikke kan reduceres til en enkel sejr eller et enkelt nederlag.”

Buthaine, tidligere kursist i sin dimittendtale

“Vi prioriterer din uddannelse og viser dig vejen fremad.” Kernefortælling for VUC Lyngby