GSK

Med GSK kan du supplere enkelte fag

Supplering for dig der mangler enkelte fag eller et fag på et højere niveau for at komme ind på en videregående uddannelse

Tilmeld dig GSK-hold på VUC Lyngby

Vi udbyder følgende kurser:

 • Matematik B-A efterår 2024

 • Matematik C-B forår 2025

Du tilmelder dig hos KVUC via dette link (rul ned til VUC Lyngby)
Du kan læse mere om tilmeldingsprocessen længere nede på siden

Adgangskrav

 • Du skal have afsluttet en gymnasial eksamen, fx studentereksamen, HF, HHX eller HTX for at kunne supplere med GSK.
 • GSK-faget og niveauet skal være et krav på den uddannelse, du søger optagelse på.
 • Hvis du i forvejen har faget på samme niveau indbygget i din adgangsgivende eksamen, kan du kun få det pågældende niveau på GSK, hvis formålet er at opfylde krav om højere karakter.
5 unge sidder og står i et grønt område. En kigger ind i kameraet

Nye regler for GSK og karaktergennemsnit

Fra den 1. maj 2022 gælder der nye regler for, hvordan supplering (fx GSK) kan påvirke det karaktergennemsnit, du søger ind på en videregående uddannelse med.

De nye regler betyder, at dit gennemsnit bliver nedjusteret (bliver lavere), hvis:

 • Både din gymnasiale eksamen og suppleringsfag (fx GSK) afsluttes 1. maj 2022 eller senere
 • De fag du tager på GSK er specifikke adgangskrav til den videregående uddannelse, du søger ind på.
 • Den karakter du får, trækker dit gennemsnit ned.

 

Information og login

Umiddelbart før kursusstart vil du modtage et mødebrev fra VUC Lyngby.

I brevet vil der være information om, hvor og hvornår du skal møde til undervisning. Brevet vil også indeholde dit login til vores intranet på Teams og læringsportalen LudusWeb.

Kvinde står foran tavle med teksten FAQ

GSK i København

I København koordineres GSK af KVUC, og du kan se det samlede GSK-tilbud på deres hjemmeside.

VUC Lyngby tilbyder i øjeblikket Matematik B og Matematik A

Tilmelding

Selvom du ønsker at tage GSK på VUC Lyngby, skal du tilmelde dig på KVUC, da de koordinerer GSK i København. Tilmelding foregår som udgangspunkt online via deres hjemmeside. Du kan også møde op i KVUC’s GSK vejledning, hvis du har spørgsmål eller ikke ønsker eller kan tilmelde dig online. Du kan eventuelt udfylde dette ansøgningsskema, før du møder op.

KVUC – GS Vejledningen
Vognmagergade 8
1120 København K

Husk at vedlægge kopi af dit eksamensbevis. Hvis du først afslutter din samlede gymnasiale eksamen efter ansøgningstidspunktet, skal du eftersende kopi af dit eksamensbevis til KVUC, inden kurset starter.

Ansøgningsfrister:

 • 5. juli for sommerkurser
 • 15. august for kurser der begynder i efteråret
 • 1. december for kurser der begynder i januar/februar/marts.

Du har mulighed for at ansøge efter ansøgningsfristen, hvis der fortsat er ledige pladser.

Hvis det er mindre end to år siden, du tog din afsluttende studentereksamen, er det gratis at gå på GSK-hold. Hvis der er gået mere end to år, koster det 550 kr per hold/fag.

GSK – Spørgsmål og svar

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på VUC Lyngby: Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby.

Husk, at du tilmelder dig i KVUCs webshop.

Hvornår starter og slutter undervisningen?

Der starter hold flere gange om året. Du kan se, hvilke hold du kan tilmelde dig lige nu i KVUCs webshop.

Kan jeg få SU, mens jeg går på GSK-hold?

Ja, 8-ugershold efterår/forår og sommerhold giver adgang til at søge SU. 12-ugershold giver adgang til at søge SU, hvis du tager 2 fag.