For kommuner og jobcentre

Betaling for kursister tilmeldt via jobcenter

 – betalingsoplysninger og kontaktinformation

Information om betaling for fag
– kursister tilmeldt via jobcenter

Henvist fra jobcenter?

Kursister, der henvises fra et jobcenter eller en anden kommunal forvaltning, skal have en skriftlig forhåndsgodkendelse fra kommunen på, at kommunen gerne vil betale. Du kan ikke blive tilmeldt, før den godkendelse er på plads.

OBU-undervisning er dog gratis.

Er jeg omfattet af ordningen?

Kommuner har mulighed for at betale for uddannelsesaktiviter til personer, der i forvejen modtager forskellige typer af ydelser.

I “Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2” samt i “Lov om arbejdsløshedsforsikring kapitel 9”, jf. tilmeldingsblanketten pkt. 7, kan du se, hvem det omfatter.

Sådan bliver du tilmeldt ved kommunal betaling

Kommunen skal i forbindelse med tilmelding udfylde en tilmeldingsblanket. Blanketten indeholder også en vejledning til, hvordan den skal udfyldes:

Tilmeldingsblanket som wordfil

Tilmeldingsblanket som PDF

Fremgangsmåden ved tilmelding er følgende: 

  • Punkt 1-15 skal udfyldes inden blanketten sendes til VUC Lyngby – husk at underskrive aftalen.
  • Punkt 16-31 udfyldes af VUC Lyngby.
  • VUC Lyngby vil efterfølgende sende en kopi af blanketten til kommunen.
  • Den udfyldte blanket sendes til VUC Lyngby.

Adgangskrav

Du skal også opfylde de almindelige adgangskrav til uddannelserne, selvom kommunen betaler. Læs, hvilke krav der gælder her:

 Information om vores uddannelser 

 Oversigt over adgangskrav og priser (PDF)

Har du spørgsmål til betalingen? Kontakt os.

Lene Olsen
Controller
lol@vuclyngby.dk
41 48 21 69