Undervisning og eksamen på VUC Lyngby

Der er mange ting at holde styr på, når man studerer. Vi har gjort det lettere for dig som kursist ved her på siden at samle information om dine eksamener, undervisning og forventningerne til din studieaktivitet. Nederst på siden kan du desuden læse om plagiat og snyd.

At være kursist på VUC Lyngby

På VUC Lyngby er det vores mål at tilbyde alle vores kursister kvalitetslæring. Vi bidrager til almen dannelse, demokratisk dannelse og også digital dannelse.

Læs mere om, hvordan vi fokuserer på at gøre IT til en del af undervisningen.

Kvalitetslæring kræver også, at den enkelte kursist gør en indsats i forbindelse med undervisning og eksamen. Her på siden kan du læse mere om, hvad vi forventer af vores kursister samt en vejledning til den gode eksamensoplevelse.

Du kan også læse VUC Lyngbys studie- og ordensregler via dette link

Eller downloade dem som PDF her

2 kursister har kemi

Studieaktivitet

Du er på VUC Lyngby for at gennemføre din uddannelse og lære så meget som muligt.

Den vigtigste forudsætning, for at du når dette mål, er, at du er studieaktiv. Det betyder fx, at du møder op til timerne og afleverer skriftlige opgaver.

Hvis du modtager SU vil manglende studieaktivitet medføre, at du automatisk bliver frameldt SU.

3 Kursister til undervisning

Sådan er du studieaktiv

 • Du kommer til alle timer.
 • Du kommer til tiden – også efter pauser.
 • Du afleverer alle skriftlige opgaver.
 • Du er aktiv i timerne.
 • Du tjekker Ludusweb, 365 og din mail hver dag.
 • Du er med til at skabe et godt studiemiljø på dit hold og på skolen.

Alle afleveringsopgaver skal være modtaget og godkendt af dine lærere senest hhv. den 15. november og den 15. april, for at du kan gå til eksamen.

Studieaktiv online

 • Du skal være virtuelt til stede og studieaktiv i det tidsrum, der står i dit skema, og som din lærer angiver. Fx på Teams.
 • Du skal deltage i undervisningen med mikrofon og webcam tændt, når læreren forlanger det. Din lærer skal kunne se og høre dig for at vurdere din studieaktivitet og din faglige præstation.
 • Du skal vise, hvad du har lært i undervisningen ved at løse og aflevere de opgaver, som læreren stiller til dig og de andre.
 • Du må ikke optage andre eller tage billeder fra undervisningen online, medmindre du på forhånd har aftalt det med de pågældende
 • Husk at kommunikere respektfuldt med andre – også på nettet
4 unge på en basketballbane. En ung mand er i front med en basketball.

Vurdering af din studieaktivitet

Når du har 10% fravær, får du en advarsel i Ludusweb, og når du har 25% fravær bliver du automatisk udmeldt. Andre typer manglende studieaktivitet, fx hvis du ikke afleverer dine skriftlige opgaver, kan også føre til udmeldelse. Du kan kun få dispensation med ledelsens godkendelse.

Dokumentation og registrering

Det er et krav fra undervisningsministeriet, at kursisternes studieaktivitet skal registreres og dokumenteres.

Derfor registrerer din lærer i Ludus, om du er til stede efter hver undervisningsgang. Husk, at det tæller som fravær, så snart du er mere end 5 minutter forsinket! Din lærer registrerer også, om du afleverer opgaver og projekter.

Du har selv ansvar for at holde øje med dit fravær, og om det er registreret korrekt.

Eksamen på VUC Lyngby

Find information om din eksamen

Som kursist på VUC Lyngby vil du automatisk blive tilmeldt eksamen. Husk at tjekke intranettet Office 365 – her vil du løbende kunne finde information om dine eksamener, se frister for dispensationsansøgninger og andre relevante informationer.

På Ludusweb vil din eksamensplan blive offentliggjort, så snart den er klar, og du vil kunne se, hvilke fag du skal op i, hvor og hvornår.

receptionen vil der på eksamensdagen også blive hængt opslag op med den nyeste information om, hvilket lokale du skal være i. Husk, at der kan være sket ændringer siden du tjekkede online.

Efter din eksamen

Når din lærer har indtastet dine karakterer, vil du kunne finde dem på Ludusweb.

Mangler du din eksamensprotokol?

Skolen sender alle eksamensresultater til din E-boks. Så tjek først din E-boks. Hvis du stadig mangler din eksamensprotokol, kan du henvende dig i receptionen.

Vil du klage over din eksamen?

Hvis du vil klage over forhold ved prøver og eksamener skal du skrive en mail til rektor Inge Voller senest 2 uger efter bedømmelsen af din prøve/eksamen er meldt ud. Klagen skal være individuel og begrundet.

Rektor Inge Voller
E-mail:  ivo@vuclyngby.dk – skriv ”Eksamensklage” i emnefeltet.

Hvis du ikke er tilfreds med rektors afgørelse, kan du klage til Undervisningsministeriet inden for 2 uger fra det tidspunkt, hvor du har modtaget afgørelsen.

Eksamenshåndbogen

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din eksamen, er eksamenshåndbogen et godt sted at starte.

Vi anbefaler, at alle kursister læser den og medbringer den til eksamen.

Eksamenshåndbog for HF

Eksamenshåndbog for AVU

Mød op i god tid!

Du skal møde op til alle eksamener og prøver mindst en halv time før starttidspunktet. Det giver dig også god tid til at finde det rigtige lokale, finde din plads og sætte din computer op.

Hvis du kommer for sent, kan du risikere at blive udelukket fra eksamen!

Undervisning og eksamen – Spørgsmål og svar

Kan jeg låne en computer til eksamen?

Nej, du skal medbringe sin egen computer til eksamen, hvis du ikke vil skrive i hånden. Til gengæld vil der være en printer i hvert lokale. Inden eksamen går i gang, skal du have sørget for at indstille VUC Lyngbys printer “skyprint” på din computer. Der vil være en vejledning i lokalet, men det er en god idé at gøre det før eksamensdagen.

Kan jeg få ekstra tid til eksamen?

Ja, hvis du opfylder nogle særlige betingelser, kan du få ekstra tid.

Du skal ansøge i studievejledningen, og du skal begrunde din ansøgning med dokumenteret ordblindhed eller en anden diagnose, der gør, at du har brug for ekstra tid og/eller særlige hjælpemidler.

Du skal ansøge ved hver eksamens- og prøveperiode.

Hvad gør jeg, hvis jeg er syg og ikke kan gå til eksamen?

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan gennemføre en eksamen, skal du skrive en mail til vuclyngby@vuclyngby.dk, FØR din prøve eller eksamen starter.

Hvis du går på HF kan du komme til sygeeksamen. Ønsker du en sygeeksamen, skal du inden for en uge sende en fri-attest (afløser for lægeerklæring) fra din læge, der bekræfter din sygdom ved den ordinære prøve. Denne attest betaler du selv. Kun kursister der har meldt sig syge til den ordinære prøve og har fremsendt fri-attest inden for tidsfristen, kan få lov at gå til sygeeksamen eller -prøve!

Der er ikke sygeeksamen på AVU.

Hvornår og hvordan kan jeg se mine skriftlige karakterer?

Vi kan ikke garantere, at dine karakterer bliver offentliggjort en bestemt dato, men dine lærere gør selvfølgelig, hvad de kan, for at det sker hurtigt.

Det vil blive skrevet ud på intranettet Office 365, når karakterne er tastet ind. Herefter kan du se karakterne på Ludusweb.

Hvordan får jeg min eksamensprotokol?

Skolen sender alle eksamensresultater til din E-boks. Så tjek først din E-boks. Hvis du stadig mangler din eksamensprotokol, kan du henvende dig i receptionen.