Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Med en IKV kan du få papir på de kompetencer og færdigheder, du har fået uden for skolesystemet.

En IKV kan give dig en plads på drømmeuddannelsen

Du kan bruge en IKV, hvis du vil søge ind på en uddannelse, der kræver et fag på et niveau, du mener, du har, selvom du ikke har taget faget på en autoriseret uddannelse.

En IKV udarbejdes på baggrund af dine tidligere erfaringer og realkompetencer. Det kan fx være:

 • Fra arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse.
 • Fra højskoleophold og aftenskolekurser.
 • Fra deltagelse i foreningsarbejde, fx som idrætsleder.
 • Som frivillig i en hjælpeorganisation.
 • Fra udlandsophold, fx sprog.

Du kan søge om en IKV for fag på AVU (9.-10. kl.), HF og studentereksamensniveau. Vi laver IKV til dig bosat i en af vores dækningskommuner: Gladsaxe, Gentofte, Ballerup, Herlev og Lyngby-Taarbæk.

Et gratis tilbud – men det tager tid

Det er gratis at få udarbejdet en IKV, men det kan tage op til 3 måneder. Du skal derfor være i god tid, hvis du skal bruge den til at komme ind på en uddannelse.

Sådan vurderes dine kompetencer

 • En studievejleder afdækker gennem en samtale dine muligheder for at opnå IKV i det fag og på det niveau, du ønsker.
 • Hvis vejlederen vurderer, at du har rimelige forudsætninger, skal du skaffe dokumentation for dine kompetencer. Det kan fx være udtalelser fra arbejdsgiver, bevis for skoleophold, udenlandske eksamener eller andet.
 • Når du har indleveret den rette dokumentation, sætter studievejlederen dig i kontakt med en faglig vejleder.
 • Den faglige vejleder vurderer din dokumentation, og om du mangler noget i forhold til de faglige mål. Hvis der er mangler, kan de fx afprøves gennem interview eller test.
 • Herefter vurderer den faglige vejleder dine kompetencer. Vejlederen kan tildele dig fuld kompetence, kompetence for dele af faget eller afvise dig.
 • Til slut udsteder VUC Lyngby et bevis for din kompetence eller en begrundelse for afvisningen.

Kontakt vejledningen, hvis du vil vide mere