VUC Lyngbys organisation og bestyrelse

Her på siden kan du få et overblik over VUC Lyngbys organisatoriske opbygning og  bestyrelsens medlemmer og mødereferater m.m.

Organisationsdiagram

VUC Lyngby er en selvejende uddannelsesinstitution under staten. Organisationsstrukturen på VUC Lyngby er bygget op omkring et team, hvor ledelsen består af rektor, vicerektor, uddannelseschef samt salgs- og udviklingschef. Organisationsdiagrammet herunder viser den specifikke struktur.

organisationsdiagram for VUC Lyngby

Inge Voller
Rektor
ivo@vuclyngby.dk

24 48 64 85

Jesper Skibsted Als
Vicerektor
jal@vuclyngby.dk

24 40 46 08

Lars Lysdahl
Salgs- og Udviklingschef
lly@vuclyngby.dk

24 84 27 73

Bestyrelsen

VUC Lyngby er en selvejende institution under staten, og bestyrelsen er den øverste myndighed. Bestyrelsen er sammensat efter Undervisningsministeriets regler og består af 9 medlemmer. Bestyrelsen fastlægger VUC Lyngby’s overordnede mål og politikker samt prioriterer de ressourcer, der danner grundlag for målenes realisering.

Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 17. maj 2022 efter det seneste kommunalvalg og består af:

  • 5 eksterne medlemmer (udpeget for en 4-årig periode)
  • 2 medarbejdere (valgt for en 4-årig periode)
  • 2 kursister (valgt for en 1-årig periode).

Herudover deltager ledelsen samt en referent i bestyrelsesmøderne:

  • Sekretær, rektor Inge Voller
  • Referent, konsulent Jens Bernhart.

Gregers Christensen
Formand

Tidligere uddannelsesdirektør, Copenhagen Business Academy
Udpeget af Rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier

gregerskuhn@gmail.com

Claus Nielsen
Næstformand

Direktør, Frederiksdal Signatur Konferencehoteller
Udpeget af foreningen Lyngby Taarbæk Vidensby

clni@sinatur.dk

Magnus Von Dreiager (C)
Medlem af bestyrelsen

Udpeget af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk

magnd@ltk.dk

Jeppe Rosengård Poulsen
Medlem af bestyrelsen

Direktør, SOSU H
Udpeget af bestyrelsen for VUC Lyngby

jrp@sosuh.dk

Charlotte Wieth-Klitgaard
Medlem af bestyrelsen

Direktør, Herlev Kommune
2charlotte.wieth-klitgaard@herlev.dk

Anette Holm
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen med stemmeret

Studievejleder
aho@vuclyngby.dk

Lene Olsen

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen uden stemmeret

Controller (økonomi) og arbejdsmiljørepræsentant
lol@vuclyngby.dk

Balthazar Joseph Weiman Sampson
Kursistrepræsentant i bestyrelsen

Sara Jørgensen
Kursistrepræsentant i bestyrelsen