Organisation

Organisationen står sammen om at skabe kvalitetslæring

Her på siden kan du få et overblik over VUC Lyngbys organisatoriske opbygning og se oplysninger om og dokumenter fra bestyrelsen.

VUC Lyngbys organisationsstruktur

VUC Lyngby er en selvejende uddannelsesinstitution under staten. Organisationsstrukturen på VUC Lyngby er bygget op omkring et team, hvor ledelsen består af rektor, vicerektor, uddannelseschef samt salgs- og udviklingschef. Organisationsdiagrammet herunder viser den specifikke struktur.

Kodeks for god ledelse

På VUC Lyngby har vi udviklet et kodeks for god ledelse for tydeligt at vise, hvordan ledelsen prioriterer i hverdagen, og hvad medarbejdere og kursister kan forvente af ledelsen.

Du kan læse kodekset her og se vores ledelsesteam herunder:

Anne Grethe Sørensen
Rektor
aso@vuclyngby.dk

40 55 95 40

Lars Lysdahl
Salgs- og Udviklingschef
lly@vuclyngby.dk

24 84 27 73

Inge Voller
Vicerektor
ivo@vuclyngby.dk

24 48 64 85

Trine Ellegaard Christensen
Uddannelseschef
tch@vuclyngby.dk

40 44 96 44

Bestyrelsen

VUC Lyngby er en selvejende institution under staten, og bestyrelsen er den øverste myndighed. Bestyrelsen er sammensat efter Undervisningsministeriets regler og består af 9 medlemmer. Bestyrelsen fastlægger VUC Lyngby’s overordnede mål og politikker samt prioriterer de ressourcer, der danner grundlag for målenes realisering.

Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 17. maj 2018 efter det seneste kommunalvalg og består af:

  • 5 eksterne medlemmer (udpeget for en 4-årig periode)
  • 2 medarbejdere (valgt for en 4-årig periode)
  • 2 kursister (valgt for en 1-årig periode).

Herudover deltager ledelsen samt en referent i bestyrelsesmøderne:

  • Sekretær, rektor Anne Grethe Sørensen
  • Referent, konsulent Jens Bernhart.

Gregers Christensen
Formand

Uddannelsesdirektør, Copenhagen Business Academy
Udpeget af Rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier

gc@cphbusiness.dk

Claus Nielsen
Næstformand

Direktør, Frederiksdal Signatur Konferencehoteller
Udpeget af foreningen Lyngby Taarbæk Vidensby

clni@sinatur.dk

Martin Vendel Nielsen (C)
Medlem af bestyrelsen

Udpeget af kommunalbestyrelsen i Lyngby Taarbæk

mrtni@ltk.dk

Mads Aafeldt
Medlem af bestyrelsen

Centerleder, UU Gentofte
Udpeget af bestyrelsen for VUC Lyngby

maaf@gentofte.dk

Tina Jensen
Medlem af bestyrelsen

Rektor FGU NORD
Udpeget af bestyrelsen for VUC Lyngb

tina@fgunord.dk

Anette Holm
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen med stemmeret

Studievejleder
aho@vuclyngby.dk

Maria Bundgaard Bjørn
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen uden stemmeret

Underviser i Dansk som andetsprog og samfundsfag samt TR-repræsentant

mbo@vuclyngby.dk

Kursistrepræsentant i bestyrelsen med stemmeret
(Endnu ikke valgt)

Kursistrepræsentant i bestyrelsen uden stemmeret
(Endnu ikke valgt)