5. juli 2024

Student på HF3: Alexander fandt de rigtige rammer, fællesskab og støtte

Alexander var en af årets studenter på den 3-årige HF for særligt sårbare (HF3). Som 30-årig er han ældre end klassens gennemsnitstudent, men alligevel fandt Alexander fællesskab og støtte blandt klassekammeraterne.

Af Eva Sofie Fritzbøger

Den 25. juni blev Alexander student efter at have overstået den sidste eksamen i design. Og det var faktisk først, da den sidste eksamen var overstået, at Alexander for alvor turde tro på, at han fik sin studentereksamen i år. Alexander har to gange prøvet kræfter med STX, men uden at finde de helt rigtige rammer. Derfor har han også rundet de 30 år, før han nu står med studenterbeviset i hånden.

Fællesskab og støtte
Alexander har først sent i livet fundet ud af, at han har nogle diagnoser, der gør det lidt sværere for ham at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, end det er for andre. Han har brug for den rigtige støtte, de rigtige rammer og den rette uddannelsesmodel. Det fandt han på HF3:

”Det, som har hjulpet mig på HF3, er helt klart det pusterum, man får her. Der skabes en ramme, hvor der er plads til, at man har en dårlig periode. Og når man har en god periode, så er det også et fedt sted at blomstre op,” siger Alexander.

Han fortæller, at både lærere og de andre elever var medvirkende til, at der blev skabt et godt fællesskab og gode muligheder for at trives og fuldføre uddannelsen.

Læs om Sarah, der fandt motivationen og blev student på HF-enkeltfag

Bedre jobmuligheder inden for IT
Alexander havde egentlig ikke planer om at tage en ungdomsuddannelse senere i livet, men en interesse for IT ledte ham til HF og VUC Lyngby, og nu håber han, at KEA er næste skridt. Alexander har tidligere arbejdet i IT-branchen, men ville gerne have bedre jobmuligheder inden for faget i fremtiden:

”Jeg sad med IT på jobbet, og jeg havde det egentlig okay med det og kunne ikke forestille mig, at jeg skulle tilbage i skolen. Men på et tidspunkt fik jeg stress, og så ville jeg bare gerne skabe nogle bedre rammer og muligheder, så det var det, der skubbede mig tilbage, og det er jeg så glad for,” fortæller Alexander.

SPS var en stor hjælp
Selvom Alexander er glad for, at han kom tilbage på skolebænken, var det heller ikke helt uden udfordringer at vende tilbage til en hverdag med studier og eksamener efter mange år uden.

”Det var meget angstprovokerende at skulle til eksamen igen, når man har været væk fra det i noget tid,” fortæller Alexander, der derfor var glad for muligheden for en SPS-støtteperson: ”Særligt da vi skulle ind til den første eksamen, hvor det var sværest, betød det virkelig meget, at der sad en SPS-støtteperson derude og sagde ’du skal nok klare det’” siger Alexander.

SPS står for specialpædagogisk støtte og er et tilbud til kursister med forskellige former for fysiske og psykiske udfordringer. SPS kan for eksempel tildeles på baggrund af synshandicap, angst eller ordblindhed. Du kan få hjælp med din ansøgning i studievejledningen.

 

Læs mere om vores uddannelser