Søg et job på VUC Lyngby

Der er mange gode grunde til at søge arbejde hos os. Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Ledige stillinger

 

Administrativ medarbejder med SU-erfaring

Mød en medarbejder

Et job der giver mening

Bæredygtighed, empowerment og diversitet…

Er vores tre kerneværdier, og også koncepter der vil blive en naturlig af dit job.

  • Som ansat på VUC Lyngby er du med til at sikre en mere bæredygtig uddannelsessektor, og du vil undervise fremtidens generationer i bæredygtighed.
  • Du vil skabe empowerment ved at uddanne og engagere.
  • Du vil hver dag opleve en arbejdsplads og skole, hvor diversiteten er tydelig, og hvor der er plads til alle.

Dit job vil give mening og have en konkret betydning for de unges hverdag.

Vi lytter til vores ansatte

Vi tror på, at vi bedst når vores mål, hvis alle studerende og ansatte bidrager med forslag, idéer og aktiviteter. Vi står for en høj grad af evaluering af undervisning såvel som organisation og arbejdsmiljø.

Alle ansatte tager bl.a. del i tværgående udviklingsteam, der arbejder med at forbedre en del af vores organisation. Det kan fx være at styrke e-learningskonceptet eller skabe grobund for demokratisk dannelse.

På VUC stiller vi krav til dit engagement, men vi lytter også til dig.

Læs vores pædagogiske profil her

Ansøg uopfordret

Vi har tit brug for vikarer og modtager derfor gerne uopfordrede ansøgninger. Vi kontakter dig, hvis vi får en ledig stilling, der matcher dine kvalifikationer. Husk at oplyse Uddannelse, Nuværende og tidligere beskæftigelse, Undervisningserfaring, Baggrund og motivation for at søge job hos os.

Vi modtager kun ansøgning og CV via e-mail: job@vuclyngby.dk. Skriv ”Uopfordret ansøgning” i emnefeltet.

I henhold til Persondataforordningen gemmer vi dog kun din ansøgning i 6 måneder.

Du er også velkommen til at kontakte:

Rektor Inge Voller
Mobil: 2448 6485
Mail: ivo@vuclyngby.dk

Medarbejderudvikling og Trivsel

På VUC Lyngby har vi stor fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling, og arbejdet er forankret i flere processer og strategier. Vi veksler mellem afholdelsen af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og gruppeudviklingssamtaler (GRUS).

Begge processer har til formål at styrke både den enkelte medarbejders trivsel og motivation såvel som medarbejdergruppens bidrag til implementeringen af VUC Lyngbys strategier og målsætninger. GRUS styrker desuden den tværfaglige samtale og brede arbejdsfællesskaber.

Strategisk arbejde

I 2019 fik VUC Lyngby en ny strategi forankret i skolens bidrag til opnåelsen af fire af FNs verdensmål: kvalitetsuddannelse, klima og bæredygtighed, partnerskaber og trivsel.

Som ansat spiller du en aktiv rolle i den strategiske og organisatoriske udvikling. Udover at bidrage via MUS og GRUS har alle ansatte også mulighed for at være med i et tværfagligt udviklingsteam. Hvert udviklingsteam arbejder med et specifikt fokuspunkt i VUC Lyngbys strategi.

APV

Hvert tredje år foretages der en arbejdspladsvurdering (APV).

Den seneste blev foretaget i 2023 og omhandlede både fysiske og psykiske arbejdsforhold.