VUC Lyngbys strategi 2025

Vi skaber tydelige
karriereveje for
elever og kursister

Vores strategi for 2023-25 bygger på tre kerneværdier:

Rummelighed, nysgerrighed og afklaring

Vi forventer, at du møder VUC Lyngby og de mennesker, der færdes her, på en rummelig måde og er nysgerrig på, hvad de og stedet kan gøre for dig. Efter endt skolegang hos os har du opnået en afklaring af, hvad dit næste skridt skal være.
3 kursister taler i kantinen

Strategi 2025 – kort fortalt

VUC Lyngbys strategiske målsætning i årene 2023-2025 er at sikre, at alle kursister på VUC Lyngby i deres tid hos os opnår indsigt i og viden om deres egne karrieremuligheder, karriereveje og uddannelsesforløb. Det vil vi blandt andet sikre ved at:

  • samarbejde meget tæt med aftagerinstitutioner og indgå partnerskaber
  • sørge for brobygning til videre uddannelse
  • tone undervisningen i retning af de store karriereveje, som VUC Lyngby typisk sender kursister og elever videre på

Læs strategien i sin helhed

Kursister til undervisning

Vision

VUC Lyngby vil:

  • levere et rummeligt og attraktivt arbejds- og studiemiljø, der skaber gode rammer for læring, udvikling og trivsel
  • sætte retning på elevernes og kursisternes kompetencer, nysgerrighed og færdigheder så der skabes perspektiver, horisont og afklaring på elever og kursisters videre færd
  • (…)

Læs hele visionen i vores samlede strategi

En vejleder sidder og hjælper to kursister

Mission

Vi tilbyder uddannelse til alle, alle steder i livet.

VUC Lyngby løfter unge og voksnes faglige niveau og gør dem til stolte, aktive medspillere i det demokratiske, danske samfund, både som studerende, medborgere og erhvervsaktive med mangfoldige muligheder.

VUC Lyngby tager den manglende arbejdskraft på velfærdsområdet alvorligt. VUC Lyngby giver derfor unge og voksne kompetencer til at tage en erhvervsuddannelse, læse videre på et erhvervsakademi eller på en professionsskole

(…)

Læs hele missionen i vores samlede strategi

Sådan arbejder vi med strategien

Strategiarbejdet er organiseret i “boblerne”: Velfærd, Business, Natur og sundhed, Almen dannelse og VUC Business Partner.

Hver boble har fokus på kursisternes karriereveje og videregående uddannelse inden for sit felt. Boblerne består af en leder, en studievejleder, en administrativ medarbejder og lærere. Medlemmerne af hver boble arbejder med de handlinger, som er opstillet under det strategiske mål.