HF-enkeltfag som e-learning

Tag AVU eller HF hjemmefra

Når du tager fag som e-learning, kan du arbejde hjemmefra eller lige der, hvor du arbejder bedst. Den helt ideelle løsning for dig, der ikke har mulighed for at møde ind på skolen samme tid hver uge.

Tilmeld dig e-learning

E-learning – hårdt arbejde, max fleksibilitet

På e-learningsfag foregår undervisningen online – så du kan arbejde, hvor du vil, og hvornår du vil.

Det er dog vigtigt at huske på, at det er tidskrævende at læse et fag som e-learning – arbejdsmængden varierer fra fag til fag, alt efter hvor stort faget er i undervisningstimer.

Du skal derfor regne med, at det kræver en målrettet indsats og en god portion selvdisciplin at gennemføre fagene. Til gengæld foregår undervisningen i høj grad på dine præmisser.

E-learning med undervisning på TEAMS

I HF-fagene dansk A og engelsk B kan du vælge hold, som har skemalagt undervisning 1½ time pr. uge sammen med læreren og andre kursister. Denne undervisning foregår online på Teams. Med denne kombination får du maksimal fleksibilitet samtidig med at du har fordelene ved klasseundervisning.

Tilmeld dig her

Halvårshold

Alle fag er halvårshold. Det betyder, at du kun skal koncentrere dig om få fag ad gangen og kan fordybe dig i dem. Dine eksamener er også fordelt på både vinter og sommereksamener.

Regler for studieaktivitet

Som e-learningskursist skal du ikke møde ind hver uge, men der er regler for din studieaktivitet. Det betyder, at skriftlige opgaver skal afleveres, som det fremgår af din studieplan. Du skal aflevere mindst en opgave om ugen – en såkaldt ugeopgave. Udover det er der også andet skriftligt arbejde i nogle fag (fx engelsk, dansk og matematik).

For AVU er der desuden 20% af undervisningen, der foregår ved fremmøde. På HF er der obligatoriske laboratorieøvelser for naturvidenskabelige fag.

Det er desuden obligatorisk at deltage i det virtuelle opstartsmøde for e-learningskursister.

Læs mere her

Online undervisning – hvad kræver det?

Det er vigtigt, at du er en rutineret IT-bruger, hvis du skal læse e-learningsfag. Det betyder, at du fx kan modtage og sende emails samt oprette, downloade og gemme dokumenter.

Desuden skal du have adgang til en computer – helst derhjemme – der kan logge på internettet.

Microsoft Teams er vores primære læringsplatform og også vores intranet. Derudover bruger vi Ludusweb og Meebook. Du kan læse om, hvordan du logger på dem under spørgsmål og svar nederst på siden.

Du får Officepakken gratis, når du er studerende på VUC Lyngby.

Læs de specifikke adgangskrav for uddannelserne længere nede på siden.

Fag du kan vælge

HF
Vi tilbyder næsten alle fag på HF som e-learning. Det betyder, at det er muligt at tage en hel HF-eksamen som e-learning, men du kan også vælge at kombinere e-learning med traditionel klasseundervisning.

Læs mere om, hvad en hel HF-eksamen kræver.

AVU
På AVU tilbyder vi fag fra G til D niveau på e-learning.

Der er stor forskel på arbejdsbyrden i de forskellige fag. På HF dansk A kræves der cirka 30 timer om ugen. Hvis du tager et HF-fag på C-niveau, skal du bruge cirka 7 timer om ugen. 

Tager du matematik FED på AVU, skal du bruge cirka 16 timer per uge. 

2 kursister i fysik

Særligt for biologi, fysik og kemi på HF

I fagene biologi, fysik og kemi på HF er der obligatoriske opgaver, der skal laves i et faglokale.

Det betyder, at du skal møde op på skolen på et fastlagt tidspunkt for at løse dem.

Det er et krav for at gå til eksamen i disse fag.

En person tegner en streg med en lineal

Eksamen på HF e-learningsfag

Eksamen på e-learningsfag foregår på samme vilkår som for kursister, der går på almindelige hold. Du kan ikke tage eksamen online.

Din lærer fortæller dig, hvordan eksamen kommer til at foregå, og du kan også finde information på Office 365 og på LudusWeb.

Husk billed-id – Som e-learningskursist skal du altid medbringe billed-ID til eksamen.

Faglig dokumentation og eksamen på AVU som e-learning

Hvert modul afsluttes med en faglig evaluering (faglig dokumentation). På G- og D-modulerne er der en eksamen til slut.

Både faglig dokumentation og eksamen på e-learning foregår på de vilkår, som gælder for kursister på almindelige hold. Derfor afholdes faglig dokumentation og eksamen på skolen og kan ikke tages online.

Din lærer fortæller dig mere om, hvordan faglig dokumentation eller din eksamen helt præcis foregår, og du kan også finde information på Teams og på LudusWeb.

Husk billed-id – Som e-learningskursist skal du altid medbringe billed-ID til faglig dokumentation og eksamen.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig e-learningsfag online:

 • Udfyld formularen – husk at udfylde alle felter og uploade relevante eksamensbeviser.
 • Du skal give dine betalingsoplysninger med det samme, når du tilmelder dig online. Beløbet bliver først trukket, når din ansøgning er godkendt.
 • Du vil efter et par minutter modtage en kvittering
 • Når ansøgningen er behandlet, modtager du en ny mail med endelig bekræftelse på, hvilke hold du er kommet på samt login til Ludusweb.
 • Hvis der ikke er plads på holdet, får du også en mail.
 • En uge før studiestart modtager du en SMS med dit personlige login, så du kan komme på vores intranet på Teams.

Priser & økonomi

Det koster enten 550 kr. eller 1400 kr. pr. fag på HF. Hvis du tager en hel HF, får du pengene tilbage for de fag, der står på dit eksamensbevis.

AVU-fag koster enten 140 kr, 280 kr eller 1380 kr. Du kan ikke få pengene tilbage.

Du kan få SU, hvis du har, hvad der svarer til minimum 23 lektioner om ugen. Hvis du har børn under 7 år, skal du bare have 17 lektioner.

Adgangskrav – AVU

AVU er for dig, der er over 25 år. I nogle tilfælde kan du tage AVU-fag, hvis du er under 25 år. Kontakt studievejledningen og hør hvilke regler, der gælder for dig.

Adgangskrav – HF Enkeltfag

Du skal opfylde mindst et af følgende adgangskrav:

 • Du har afsluttet 9. klasse og bestået afgangsprøven i dansk med et godt resultat.
 • Du har afsluttet 10. klasse og bestået den udvidede afgangsprøve i dansk med et godt resultat.
 • Du har afsluttet AF-eksamen på AVU (Almen Forberedelseseksamen)

Derudover skal det være  mindst et år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Hvis du ikke har gået i en dansk folkeskole, kan du blive optaget, hvis du har bestået en af følgende prøver og har de nødvendige kvalifikationer i andre, relevante fag:

 • Du har bestået dansk som andetsprog og har også skriftlig udtalelse fra lærer/vejleder.
 • Du har bestået AVU dansk niveau E.
 • Du har bestået studieprøven i dansk (danskuddannelse 3, modul 6).

HF-enkeltfag som e-learning – Spørgsmål og svar

Hvor foregår undervisningen?

Al undervisning foregår online, men eksamen er på VUC Lyngby: Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby

Hvornår starter og slutter undervisningen?

Der starter hold i både januar og august.

Alle hold afsluttes efter et halvt år.

Hvad koster det at tage HF-enkeltfag som e-learning?

Hvert fag koster enten 550 kroner eller 1400 kroner.

Du kan se i vores onlinetilmelding, hvad hvert enkelt fag koster.

Kan jeg få SU, mens jeg tager HF-enkeltfag eller AVU som e-learning?

Ja, det kan du, hvis du har mindst 23 lektioner om ugen. Hvis du har børn under 7 år, skal du bare have mindst 17 lektioner ugentligt.

Hvordan ved jeg, at jeg er blevet tilmeldt?

Hvis du har tilmeldt dig online, får du en mail, når du er kommet på hold eller er sat på venteliste. I mailen er dit kursistnummer, som du bruger til at logge på LudusWeb. Hvis du har tilmeldt dig hos en vejleder, får du udleveret et brev af studievejlederen.

Kan jeg melde mig til AVU-fag, hvis jeg er under 18?

Nej, ikke uden videre. Det kan du kun, hvis din kommune vælger at betale det fulde beløb for undervisningen. Tal med din sagsbehandler, hvis du er under 18 og gerne vil tilmeldes AVU.

Kan jeg vælge AVU som e-learning i stedet for den nye FGU-uddannelse?

Det afgør din kommunale FGU-vejleder. Normalt skal du vælge FGU, hvis du er under 25 år og skal have en fuldtidsuddannelse under gymnasialt niveau eller erhvervsuddannelsesniveau.”

Hvordan logger jeg på LudusWeb og Teams?

I den mail eller det brev, du har fået ved tilmelding, står dit kursistnummer, som du bruger til at logge på Ludusweb. Umiddelbart før undervisningsstart vil du modtage en sms med dit personlige unilogin som du bruger til at logge på Teams .

Får jeg en vejledning til, hvordan jeg kommer i gang med undervisningen?

Du får en velkomstmail fra din lærer om, hvordan du kommer i gang med undervisningen. Hvis du ikke modtager din lærers velkomstmail, kan du tjekke dit holdteam på Teams, hvor mailen også ligger.