Studie- og ordensregler

Sammen om den gode uddannelse

Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi på VUC Lyngby er sammen om at skabe gode forhold for alle på skolen. Vi har udarbejdet studie- og ordensregler, som vi mener sætter rammen for det gode uddannelses- og studiemiljø. En del af det at gå på VUC er at overholde vores studieregler og sammen med os skabe en god skole for alle, der går her.

Rummelighed – nysgerrighed – afklaring

På VUC Lyngby arbejder vi i vores strategi 2025 ud fra de tre værdier rummelighed, nysgerrighed og afklaring. Det betyder, at vi forventer, at alle kursister møder hinanden med rummelighed. Vi håber, at I kommer til skolen nysgerrige på, hvad I kan lære, og hvilke muligheder vi kan give jer. Og så vil vi gerne bidrage til, at I går fra skolen mere afklarede omkring, hvad I vil, hvor meget I kan, og hvilke veje I kan tage fremad.

Herunder kan du læse vores ordensregler:

 

 • Du skal kunne se og høre din lærer og dine medstuderende for at kunne lære – og de skal kunne se og høre dig. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund eller sidde med høretelefoner, når du deltager i undervisningen
 • Du skal kunne identificere dig. Alle skal vise deres ansigt og ID ved indskrivning i studievejledningen og ved eksamen
 • Du skal medbringe din egen bærbare computer. Computer og mobil anvendes som en naturlig del af undervisningen. Det er læreren, der bestemmer, om computer og mobil må være fremme og tændt
 • Mad indtages kun i pauserne
 • Stole og borde stilles på plads og affald fjernes, når du forlader et lokale
 • Vi respekterer princippet om religiøs frihed, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag, og derfor kan religionsudøvelse ikke praktiseres på VUC Lyngby
 • Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler, mens du er på skolens område eller til arrangementer som knytter sig til skoleaktiviteter som ekskursioner, studieture, studiebesøg etc. Skolen kan anmode om, at en kursist/elev frivilligt medvirker til en test for alkohol eller andre rusmidler
 • Du må ikke modtage eller besidde euforiserende stoffer mens du er på skolens område
 • Vold, mobning og truende eller krænkende adfærd accepteres ikke og behandles udover skolens sanktioner også efter til enhver tid gældende lovregler

Følgende gælder også altid på VUC Lyngby:

Røgfri skole

Ved en lovændring er VUC Lyngby røgfri skole pr. 1. august 2021. Det betyder, at du aldrig må ryge på matriklen og heller ikke andre steder i skoletiden.

Hvis du overtræder rygeforbuddet:

 • I første omgang vil du blive noteret i vores studieadministrative system.
 • Hvis det sker igen, kommer du til en samtale hos en leder.
 • Ved næste overtrædelse får du en skriftlig advarsel.
 • Ved efterfølgende gentagne overtrædelser vil du blive udmeldt af skolen.
 • Efter 1 år annulleres sanktionerne.

Vi håber selvfølgelig ikke, at vi kommer til at bruge sanktionerne.

Studieregler: studieaktivitet og plagiat

Du skal være studieaktiv, når du går på VUC Lyngby. Både hvis du tager hold med fremmøde eller læser på e-learning.

Alle opgaver du afleverer, skal du selv have lavet. Du må ikke aflevere andres opgaver, kopiere uden at angive kilde eller få ChatGPT til at skrive opgaven.

Du kan læse mere om studieaktivitet og plagiat under undervisning og eksamen.

Ingen mobning eller krænkende adfærd

Mobning og krænkende adfærd er ødelæggende for trivslen og fællesskabet, og derfor er det selvfølgelig ikke tilladt på VUC Lyngby, og vi lægger stor vægt på at undgå det i alle former.