3-årig HF
med ekstra støtte

– Giver adgang til alle uddannelser
& kan ansøges direkte efter
9. eller 10. klasse

Vi holder åbent hus for alle
vores 2- og 3-årige HF-uddannelser
den 19. januar kl. 17

Læs mere om dine andre muligheder på Lyngby HF:

2-årig HF

3-årig HF for ordblinde


3-årig HF for dig med et særligt behov for støtte

– Nu kan du også blive optaget direkte fra 9. eller 10. klasse!

Der er mange unge, som har en diagnose eller andre psykiske udfordringer, og derfor tror at en lang videregående uddannelse er en urealistisk drøm. Det er det ikke.

HF3 er netop for dig, der som følge af en diagnose eller psykiske udfordringer har brug for ekstra støtte og vejledning igennem uddannelsesforløbet.

Støtte og vejledning

Uddannelsen er tilrettelagt, så du følger fagene i en velovervejet rækkefølge og i en fast klasse med andre, der har en diagnose eller psykiske udfordringer.

Og der vil være en fast studievejleder knyttet til din klasse gennem alle tre år, som du til enhver tid kan tale med.

Vi ved, at det kan være hårdt arbejde og udfordrende at tage en uddannelse, men vi tror også på, at det kan være både givende, lærerigt og udviklende under de rette forudsætninger og med den rette hjælp.

Undervisning i faste rammer og et trygt klasserum

Faste rammer kan for mange være en fordel, så der er faste skemaer, faste afleveringsplaner, og for det meste finder undervisningen sted i samme trygge klasserum.

I starten vil der være fokus på individuelt arbejde, og først med tiden indarbejdes arbejdsformer som pararbejde, gruppearbejde mv.

Ofte vil der være en ekstra lærer til steder, der hjælper til og støtter i undervisningen.


“Man skal tro på sig selv. Hvis man kan vende de udfordringer, man har, til noget positivt, så klarer man sig lige så godt som andre” VUC Lyngby kursist
Kugleramme

Adgangskrav

Almene krav

For at starte på HF3 skal du opfylde de krav, der gælder for HF. Det betyder, at du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve eller lignende. Du kan starte direkte efter 9. eller 10. klasse!

Særlige krav for HF3

For at gå på HF3 skal du derudover opfylde visse specifikke krav:

  • Du kan deltage i almindelig undervisning (forløbet er ikke specialundervisning).
  • Du har en diagnose eller andre psykiske udfordringer, men er ikke udadreagerende.
  • Du tager din medicin, hvis din diagnose kræver det, og er stabil.
  • Du underskriver en samtykkeerklæring på, hvem fra dit eget netværk vi må inddrage, hvis der opstår udfordringer med uddannelsen undervejs.
Computer

Fag og timer

På HF3 kan du vælge at tage en HF med udvidet fagpakke, der giver adgang til universitetsuddannelser. Men du kan også vælge bare at tage en ordinær HF, der giver adgang til mellemlange uddannelser.

Lige meget hvilken mulighed, du vælger, skal du tage følgende obligatoriske fag:

Dansk A, engelsk B, matematik C, naturvidenskabelig faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppe samt enten idræt C eller et kunstnerisk fag på c niveau (billedkunst, mediefag, design, arkitektur eller musik)

Vi har derudover valgt, at du skal have Matematik B og psykologi C.

Hvis du vælger den udvidede fagpakke får du flere timer på 3. år.

Eksamener

Vi har tilrettelagt forløbet, så din første eksamen først kommer efter 1 år. Derefter er der ca. 2 eksamener per semester.

Derudover afsluttes nogle fag også med en skriftlig eksamen.

Dine lærere forbereder dig godt på dine eksamener, så du kan føle dig tryg.

“Jeg er glad for at være her, for der er et godt fællesskab og god stemning på skolen” VUC Lyngby kursist

HF3 – Spørgsmål og svar

Hvor foregår undervisningen?

Al undervisning foregår på VUC Lyngby: Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby

Hvornår starter undervisningen?

HF3 starter til august og varer 3 år. Vi har tilrettelagt forløbet, så eksamenerne og fagene er spredt ud over hele perioden. 

Kan jeg få SU som elev på HF3?

Ja, det kan du, fra du er fyldt 18 år.

Du skal huske, at du selv skal søge om SU. Læs mere på SU.dk.

Er en studentereksamen på HF3 ligeså god som en 2-årig HF?

Ja, det er den. Hvis du tager en hel HF, giver det præcis de samme muligheder som den 2-årige HF. På HF3 har du også mulighed for at tage udvidet fagpakke, som kræves for at læse en lang videregående uddannelse på universitetet.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Vibeke Vinther Jørgensen
Studievejleder
40826927
vjo@vuclyngby.dk

Inge Voller
Rektor
24486485
ivo@vuclyngby.dk