3-årig HF
hvis du har behov
for ekstra støtte

– Giver adgang til alle uddannelser

Vi har også en 3-årig HF særligt for ordblinde

HF For ordblinde

3-årig HF for dig med et særligt behov for støtte

Der er mange unge, som har en diagnose eller andre psykiske udfordringer, og derfor tror at en lang videregående uddannelse er en urealistisk drøm.

Det er det ikke. HF3 er netop for dig, der som følge af en diagnose eller psykiske udfordringer har brug for ekstra støtte og vejledning igennem uddannelssforløbet.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du følger fagene i en velovervejet rækkefølge og i en fast klasse med andre, der har en diagnose eller psykiske udfordringer.

Støtte og vejledning

Målet er at give dig den støtte, du har brug for i dit uddannelsesforløb.

Vi ved, at det kan være hårdt arbejde og udfordrende at tage en uddannelse, men vi tror også på, at det kan være både givende, lærerigt og udviklende under de rette forudsætninger og med den rette hjælp.

Derfor vil der være en fast studievejleder knyttet til din klasse gennem alle tre år, som du til enhver tid kan tale med.

Undervisning i faste rammer og et trygt klasserum

Faste rammer kan for mange være en fordel, så der er faste skemaer, faste afleveringsplaner, og for det meste finder undervisningen sted i samme trygge klasserum.

I starten vil der være fokus på individuelt arbejde, og først med tiden indarbejdes arbejdsformer som pararbejde, gruppearbejde mv.

Ofte vil der være en ekstra lærer til steder, der hjælper til og støtter i undervisningen.

“Man skal tro på sig selv. Hvis man kan vende de udfordringer, man har, til noget positivt, så klarer man sig lige så godt som andre” VUC Lyngby kursist med ADHD
Kugleramme

Adgangskrav

Almene krav

For at starte på HF3 skal du opfylde de krav, der gælder for HF-enkeltfag. Det betyder, at du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve (9./10. klasse) eller lignende. Optagelse på HF3 kan tidligst finde sted, 1 år efter du har afsluttet 9. klasse. Hvis du efter 9. klasse er fortsat i 10. klasse, kan du tidligst blive optaget, 1 år efter at du er udskrevet af 10. klasse.

Du kan læse de specifikke krav for HF-enkeltfag her.

Særlige krav for HF3

For at gå på HF3 skal du derudover opfylde visse specifikke krav:

  • Du kan deltage i almindelig undervisning (forløbet er ikke specialundervisning).
  • Du har en diagnose eller andre psykiske udfordringer, men er ikke udadreagerende.
  • Du tager din medicin, hvis din diagnose kræver det, og er stabil.
  • Du underskriver en samtykkeerklæring på, hvem fra dit eget netværk vi må inddrage, hvis der opstår udfordringer med uddannelsen undervejs.
Computer

Fag og timer

Du tager en hel HF med en udvidet fagpakke, der giver adgang til lange videregående uddannelser. I uddannelsen indgår en række obligatoriske fag:

Dansk A, Engelsk B, Matematik C, Kemi C, Biologi C, Geografi C, Historie B, Samfundsfag C, Religion C, Eksamensprojekt, Større Skriftlig Opgave og et kreativt fag (fx Mediefag C, Design C, Idræt C eller Billedkunst C).

Vi har derudover valgt, at du skal have Matematik B og Fysik C. Det har vi gjort, fordi det giver dig de bedste forudsætninger for at forsætte på en videregående uddannelse.

På det sidste semester skal du derudover vælge et fag på A-niveau (Matematik eller Engelsk) og et fag på B-niveau. I disse to fag følges du med andre HF-enkeltfagskursister.

Du vil have ca. 25 undervisningstimer om ugen inkl. 1-2 timer om fx studieteknik eller vejledning.

Eksamener

Nogle af fagene er halvårlige, så der er eksamener både om vinteren og sommeren. Vi har tilrettelagt forløbet, så der gradvis kommer flere eksamener:

  • Efter første semester er der kun 1 mundtlig eksamen.
  • Derefter øges antallet til 4 mundtlige eksamener per semester frem til 6. semester.

Derudover afsluttes nogle fag også med en skriftlig eksamen.

“Jeg er glad for at være her, for der er et godt fællesskab og god stemning på skolen” VUC Lyngby kursist med ADHD

HF3 – Spørgsmål og svar

Hvor foregår undervisningen?

Al undervisning foregår på VUC Lyngby: Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby

Hvornår starter undervisningen?

HF3 starter til august. Hvert hold/fag varer et halvt år og starter i enten august eller januar. Det betyder, at der også er eksamen to gange om året.

Kan jeg få SU som elev på HF3?

Ja, det kan du, fra du er fyldt 18 år.

Du skal huske, at du selv skal søge om SU. Læs mere på SU.dk.

Er en studentereksamen på HF3 ligeså god som en 2-årig HF?

Ja, det er den. Hvis du tager en hel HF, giver det præcis de samme muligheder som den 2-årige HF. Med HF3 tager du endda automatisk en udvidet fagpakke, som kræves for at læse en lang videregående uddannelse på universitetet.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Vibeke Vinther Jørgensen
Studievejleder
40826927
vjo@vuclyngby.dk

Inge Voller
Rektor
24486485
ivo@vuclyngby.dk