3-årig HF
med ekstra støtte

– Giver adgang til alle uddannelser
& kan ansøges direkte efter
9. eller 10. klasse

Du kan selvfølgelig også vælge at tage en HF på to år hos os:

2-årig HF


3-årig HF for dig med et særligt behov for støtte

– Nu kan du også blive optaget direkte fra 9. eller 10. klasse!

Der er mange unge, som har en diagnose eller andre psykiske udfordringer, og derfor tror at en lang videregående uddannelse er en urealistisk drøm. Det er det ikke.

HF3 er netop for dig, der som følge af en diagnose eller psykiske udfordringer har brug for ekstra støtte og vejledning igennem uddannelsesforløbet.

Støtte og vejledning

Uddannelsen er tilrettelagt, så du følger fagene i en velovervejet rækkefølge og i en fast klasse med andre, der har en diagnose eller psykiske udfordringer.

Og der vil være en fast studievejleder knyttet til din klasse gennem alle tre år, som du til enhver tid kan tale med.

Vi ved, at det kan være hårdt arbejde og udfordrende at tage en uddannelse, men vi tror også på, at det kan være både givende, lærerigt og udviklende under de rette forudsætninger og med den rette hjælp.

Undervisning i faste rammer og et trygt klasserum

Faste rammer kan for mange være en fordel, så der er faste skemaer, faste afleveringsplaner, og for det meste finder undervisningen sted i samme trygge klasserum.

I starten vil der være fokus på individuelt arbejde, og først med tiden indarbejdes arbejdsformer som pararbejde, gruppearbejde mv.

Ofte vil der være en ekstra lærer til steder, der hjælper til og støtter i undervisningen.


“Man skal tro på sig selv. Hvis man kan vende de udfordringer, man har, til noget positivt, så klarer man sig lige så godt som andre” VUC Lyngby kursist
Computer

Fag og timer

På HF3 kan du vælge at tage en HF med udvidet fagpakke, der giver adgang til universitetsuddannelser. Men du kan også vælge bare at tage en ordinær HF, der giver adgang til mellemlange uddannelser.

Lige meget hvilken mulighed, du vælger, skal du tage følgende obligatoriske fag:

Dansk A, engelsk B, matematik C, naturvidenskabelig faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppe samt enten idræt C eller et kunstnerisk fag på c niveau (billedkunst, mediefag eller design og arkitektur)

Vi har derudover valgt, at du skal have Matematik B og psykologi C.

Hvis du vælger den udvidede fagpakke får du flere timer på 3. år.

Eksamener

Vi har tilrettelagt forløbet, så din første eksamen først kommer efter 1 år. Derefter er der ca. 2 eksamener per semester.

Derudover afsluttes nogle fag også med en skriftlig eksamen.

Dine lærere forbereder dig godt på dine eksamener, så du kan føle dig tryg.

“Jeg er glad for at være her, for der er et godt fællesskab og god stemning på skolen” VUC Lyngby kursist

HF3 – Spørgsmål og svar

Hvor foregår undervisningen?

Al undervisning foregår på VUC Lyngby: Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby

Hvornår starter undervisningen?

HF3 starter til august og varer 3 år. Vi har tilrettelagt forløbet, så eksamenerne og fagene er spredt ud over hele perioden. 

Kan jeg få SU som elev på HF3?

Ja, det kan du, fra du er fyldt 18 år.

Du skal huske, at du selv skal søge om SU. Læs mere på SU.dk.

Er en studentereksamen på HF3 ligeså god som en 2-årig HF?

Ja, det er den. Hvis du tager en hel HF, giver det præcis de samme muligheder som den 2-årige HF. På HF3 har du også mulighed for at tage udvidet fagpakke, som kræves for at læse en lang videregående uddannelse på universitetet.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Vibeke Vinther Jørgensen
Studievejleder
40826927
vjo@vuclyngby.dk

Inge Voller
Rektor
24486485
ivo@vuclyngby.dk