Et digitalt VUC Lyngby

Digital studietid og arbejdsplads

VUC Lyngby har stor fokus på digitale muligheder både for ansatte og studerende.

Digital dannelse

Vi lægger stor vægt på at bidrage til vores kursisters dannelse og herunder også den digitale dannelse.

Undervisningen er tilrettelagt, så IT understøtter underviserens arbejde, og på en måde så kursisterne også har mulighed for at udvikle deres digitale færdigheder og viden om digitale muligheder og udfordringer, mens de går på skolen.

Digital strategi

Det overordnede mål er at udvikle en kultur, hvor der eksperimenteres, og hvor man gerne vil prøve sig frem gennem aktionsplaner og aktionslæring – også på IT-området.

Vi vil forlænge klasserummet og arbejde på nye måder med læring, hvor integreringen af IT ikke blot fungerer som ”at sætte strøm til den traditionelle undervisning”.

IT-værktøjerne skal bruges som værktøjer til differentiering af undervisningen og til at arbejde med forskellige læringsstile.

Vi skal undervise i digital dannelse, så kursisterne kan reflektere over kilder på nettet og etiske aspekter ved digitale medier.

Se vores model for digital dannelse.

E-learning

Vi tilbyder E-learningskurser (fjernundervisning) som et alternativ til normal klasseundervisning på både HF-enkeltfag, AVU og FVU.

Det giver flere mulighed for at videreuddanne sig og komme videre med job og uddannelse.

Mange af vores undervisere har stor erfaring med at undervise på e-learningshold og sikre en høj gennemførelse.

BYOD – bring your own device

For at udvikle VUC Lyngby på den IT-pædagogiske front er det slut med stationære computere i undervisningslokalerne.

Skole har i stedet indført BYOD, som betyder, at lærere bruger en telefon eller bærbar computer i undervisningen.

Det betyder også, at studerende skal tage en computer, tablet ellet telefon med,  når de undervisningen.