Et digitalt VUC Lyngby

Digital studietid og arbejdsplads

VUC Lyngby har stort fokus på digitale muligheder både for ansatte og studerende.

Digital dannelse

Vi lægger stor vægt på at bidrage til vores kursisters dannelse og herunder også den digitale dannelse.

Undervisningen er tilrettelagt, så IT understøtter underviserens arbejde, og så kursisterne udvikler deres digitale færdigheder og viden om digitale muligheder og udfordringer, mens de går på skolen.

Digital strategi

Det overordnede mål er at udvikle en kultur, hvor der eksperimenteres, og hvor man gerne vil prøve sig frem gennem aktionsplaner og aktionslæring – også på IT-området.

Vi arbejder på nye måder med læring, hvor integreringen af IT ikke blot fungerer som ”at sætte strøm til den traditionelle undervisning”.

IT-værktøjer bruges som værktøjer til differentiering af undervisningen og til at arbejde med forskellige læringsstile. Især ordblinde kursister/elever får stillet tr-værktøjer til rådighed, og vi instruerer i brugen af disse værktøjer.

Vi underviser i digital dannelse, så kursisterne kan reflektere over kilder på nettet og etiske aspekter ved digitale medier.

Se vores model for digital dannelse

To hænder skriver på en bærbar computer

E-learning

Vi tilbyder e-learningskurser (fjernundervisning) som et alternativ til normal klasseundervisning på både HF-enkeltfag, AVU og FVU. Vores undervisere har stor erfaring med at undervise på e-learningshold, og de sikrer en høj gennemførelse.

Det giver stor fleksibilitet og flere mulighed for at videreuddanne sig og komme videre med job og uddannelse.

Det kan være en stor fordel for kursister, der gerne vil videreuddanne sig, men hvis hverdag ikke egner sig til klasseundervisning. Læs fx om den professionelle fodboldspiller Kevin Stuhrs uddannelse på VUC Lyngby her.

 

Hænder holder kuglepenne over papirer med matematikopgaver

BYOD – bring your own device

For at udvikle VUC Lyngby på den IT-pædagogiske front er det slut med stationære computere i undervisningslokalerne.

Vi har i stedet indført BYOD, som betyder, at lærerne bruger en mobil eller bærbar computer i undervisningen.

Det betyder også, at alle studerende skal tage en computer, tablet eller mobil med, når de deltager i undervisningen.