Pædagogisk profil for VUC Lyngby

-Undervisning, samarbejde og organisation

 

Hvorfor en pædagogisk profil?

Formålet med en pædagogisk profil er at beskrive hovedtrækkene i den pædagogiske praksis, der udøves på VUC Lyngby. Det betyder, at profilen skal fortælle os selv og omverdenen, hvad der gør VUC Lyngby til et særligt sted at undervise.

Den pædagogiske profil bruges til løbende forventningsafstemning og ved ansættelser, kompetenceudvikling, MUS, branding osv. Det er målet, at den pædagogiske profil er så tydelig, at den kan bruges til at evaluere undervisningspraksis.

VUC Lyngbys pædagogiske profil har tre overordnede kategorier:

Undervisning – Samarbejde – Organisation

Hver af de overordnede kategorier konkretiseres i en række pædagogisk-didaktiske handlinger. Vi lægger desuden stor vægt på, at den pædagogiske profil afspejler vores værdigrundlag og tre kerneværdier:

Bæredygtighed – Empowerment – Diversitet

VUC Lyngbys værdigrundlag

“Den pædagogiske profil afspejler VUC Lyngbys tre kerneværdier: bæredygtighed, empowerment og diversitet”
to unge spiller bordtennis

Undervisning

Vi støtter kursisterne/eleverne i deres læreproces ved at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med fokus på bæredygtighed, empowerment og diversitet.

Vi skaber i undervisningen en relation til den enkelte kursist/elev og kursisterne/eleverne imellem for at skabe et trygt læringsmiljø og give mulighed for at opnå faglige, almene, personlige og sociale kompetencer.

Sådan optræder underviseren

Vi planlægger undervisningen, så den rummer koblingen af faglighed og dannelse.

Sådan planlægger underviseren

“Vi skaber et trygt læringsmiljø og kobler faglighed og dannelse”
Kursister laver gruppearbejde

Samarbejde

Vi samarbejder med kolleger om udvikling og gennemførelse af undervisningen. I samarbejdet indgår fokus på bæredygtighed, empowerment og diversitet.

Sådan bidrager underviseren til det faglige fællesskab

Underviseren udviser lyst, vilje og evne til at bidrage i faglige og kollegiale relationer.

Sådan evaluerer vi i fællesskab kvalificeret og kritisk

Sådan samarbejder vi i undervisningen

 

“Vi samarbejder med kolleger om udvikling og gennemførelse af undervisningen”

Organisation

Vi bidrager aktivt til, at VUC Lyngbys opgave løses med vores fokus på bæredygtighed, empowerment og diversitet og forstår VUC Lyngbys opgave og vilkår som politisk styret og dynamisk uddannelsesinstitution.

Sådan tager underviseren del i organisation og strategiske mål

Sådan er underviseren en engageret medarbejder