Bestyrelsens sammensætning

VUC Lyngby er en selvejende institution under staten hvor bestyrelsen er øverste myndighed. Bestyrelsen er sammensat efter Undervisningsministeriets regler og består af 9 medlemmer. 

Der er tiltrådt ny bestyrelsen den 1. maj 2014 efter det seneste kommunalvalg:

 • 5 eksterne medlemmer (udpeget for en 4-årig periode)
 • 2 medarbejdere (valgt for en 4-årig periode)
 • 2 kursister (valgt for en 1-årig periode).

Herudover deltager ledelsen samt en referet i bestyrelsesmøderne:

 • Sekretær, rektor Anne Sørensen
 • Referent, konsulent Jens Bernhart.

Bestyrelsens ansvarsområder

Bestyrelsen fastlægger VUC Lyngby´s overordnede mål og politikker samt prioriterer de ressourcer, der danner grundlag for målenes realisering. 

Download:

 

Medlemmer

 • Anette
  Holm
  AHO
  Studievejleder, Lektor:
  Italiensk, Erhvervsøkonomi
  aho@vuclyngby.dk
  Mobil: 61330787
 • Bjarne
  Wahlgren
  Formand
  Professor i voksenuddannelse:
  wahlgren@dpu.dk
 • Emilie
  Zahle
  Bank
  Bestyrelsen
  Kursistrepræsentant uden stemmeret:
  17a
  emil8300@kursist.vuclyngby.dk
  Mobil: 50288498
 • Gregers
  Christensen
  Næstformand
  Uddannelsesdirektør, Copenhagen Business Academy:
  gc@chpbusiness.dk
 • Leif
  Luxhøj-Pedersen
  Bestyrelsen
  Bestyrelsensmedlem: Udpeget af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk:
  ll@ltk.dk
 • Niels
  Raaskou
  Humble
  NHU
  Økonomi Administration:
  nhu@vuclyngby.dk
  Direkte: 45114225
 • Peter
  Kay
  Mortensen
  Bestyrelsen
  Konsulent i LO Hovedstaden:
  aino@lohovedstaden.dk
 • Tor
  Laursen
  Bestyrelsen
  Kursistrepræsentant med stemmeret:
  17b
  torx0155@kursist.vuclyngby.dk
  Mobil: 20676451
 • Torkild
  Baltzer
  Bestyrelsen
  Elinstallatør, formand for handelsforeningen i Lyngby:
  Direkte: tb@baltzer-el.dk