Bestyrelsens sammensætning

VUC Lyngby er en selvejende institution under staten hvor bestyrelsen er øverste myndighed. Bestyrelsen er sammensat efter Undervisningsministeriets regler og består af 9 medlemmer. 

Der er tiltrådt ny bestyrelsen den 17. maj 2018 efter det seneste kommunalvalg:

 • 5 eksterne medlemmer (udpeget for en 4-årig periode)
 • 2 medarbejdere (valgt for en 4-årig periode)
 • 2 kursister (valgt for en 1-årig periode).

Herudover deltager ledelsen samt en referent i bestyrelsesmøderne:

 • Sekretær, rektor Anne Sørensen
 • Referent, konsulent Jens Bernhart.

Bestyrelsens ansvarsområder

Bestyrelsen fastlægger VUC Lyngby´s overordnede mål og politikker samt prioriterer de ressourcer, der danner grundlag for målenes realisering. 

Download:

 

Medlemmer

 • Anette
  Holm
  AHO
  Studievejleder, Lektor:
  Italiensk, Erhvervsøkonomi
  aho@vuclyngby.dk
  Mobil: 61330787
 • Claus
  Nielsen
  Næstformand
  Direktør, Frederiksdal Signatur Konferencehoteller:
  clni@sinatur.dk
 • Gregers
  Christensen
  Formand
  Uddannelsesdirektør, Copenhagen Business Academy:
  gc@chpbusiness.dk
 • Maria
  Bundgaard
  Bjørn
  MBO
  Underviser:
  Dansk som andetsprog, samfundsfag, TR
  mbo@vuclyngby.dk
  Mobil: 2443 7028
 • Martin
  Vendel Nielsen (C)
  Bestyrelsen
  Bestyrelsensmedlem: Udpeget af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk:
  mrtni@ltk.dk
 • Steen
  Hansen
  Bestyrelsen
  Centerchef, UU Nord:
  u-sh@uu-nord.dk
 • Tina
  Jensen
  Bestyrelsen
  Forstander, Ballerup/Herlev Produktionsskole:
  tina@bhp-skole.dk
 • Tor
  Laursen
  Bestyrelsen
  Kursistrepræsentant med stemmeret:
  17b
  torx0155@kursist.vuclyngby.dk
  Mobil: 20676451