2. september 2022

Solceller på taget skal gøre VUC Lyngby endnu grønnere

VUC Lyngby har taget et stort skridt mod endnu mere bæredygtighed og grøn omstilling med et 42,8 kW solcelleanlæg, der leverer klimavenlig strøm.

Tidligere har skolen også installeret en elektrisk luft-til-vand varmepumpe og sat fokus på affaldssortering.

Af Eva Sofie Fritzbøger

En elektrisk luft-til-vand varmepumpe, energieffektiv LED-belysning, nye sorteringsskraldespande og nu også solceller på taget. Der er mange veje til bæredygtig skoledrift, og på VUC Lyngby kigger man altid efter de grønneste muligheder:

”Vi vægter bæredygtighed meget højt og synes derfor, at det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan.” Inge Voller, rektor på VUC Lyngby

Det 42,8 kW store solcelleanlæg kan levere betydelige mængder strøm. I juli producerede anlægget fx 4204 kWh. Det kan ses i lyset af, at en gennemsnitsdansker bruger ca. 1600 kWh strøm årligt ifølge Energistyrelsen.

Et stort ansvar
Solcellerne er en del af VUC Lyngbys samlede strategi, hvor bæredygtighed er en af kerneværdierne, og anlægget er implementeret i samarbejde med NRGreen (tidligere Grøn Industri). Det nye initiativ vil givetvis give skolen en økonomisk besparelse, men vigtigere for skolen er det, at anlægget bidrager til den grønne omstilling. Rektor Inge Voller mener, at det er uddannelsesinstitutioners ansvar at gøre en indsats for klimaet:

”Det er virkelig vigtigt, at uddannelsesinstitutioner prioriterer den grønne omstilling, da vi jo står i en klimakrise, som kun bliver værre, hvis ikke alle gør, hvad de kan. Og på den måde viser vi også eleverne vejen og inspirerer dem til at handle bæredygtigt i hverdagen,” siger hun.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Som en del af den overordnede strategi er VUC Lyngby med i kampen for at nå FNs verdensmål med fokus på mål 3, 4, 13 og 17.

Bæredygtighed og solceller i undervisningen
Bæredygtighed er ligeledes et tilbagevendende tema i undervisningen på VUC Lyngby, og det er også planen, at det nye solcelleanlæg skal gøre eksempelvis fysikundervisningen mere virkelighedsnær:

”Udover selvfølgelig bæredygtighedsaspektet kan solcellerne også bruges direkte i undervisningen, der på den måde kan være anvendelsesorienteret. Vi får data på, hvor meget strøm, solcellerne producerer, og de kan bruges som cases i undervisningen,” fortæller rektor Inge Voller.

VUC Lyngby er også med i Friluftsrådets Grøn Skole-program og har oprettet et Grønt Råd, hvor der sidder både ansatte og elever.

Derudover har VUC Lyngby sænket sit energiforbrug betragteligt ved at installere elektriske luft-til-vand varmepumper i 2019, og affaldssorteringen er også godt i gang efter opsættelsen af nye skraldespande, hvor madaffald og plast sorteres for sig.