10. januar 2024

Rektor Inge Voller bliver formand for nationalt videnscenter

I 2024 venter en ny opgave for VUC Lyngbys rektor Inge Voller, når hun overtager formandsposten i styregruppen for VUC Videnscenter. Et nationalt videnscenter med det formål at skabe grundlag for en vidensbaseret udvikling af VUC-sektoren.

Af Eva Sofie Fritzbøger

VUC Videnscenter er forankret hos paraplyorganisationen Danske HF og VUC og understøtter forskning og udvikling i VUC-sektoren på nationalt plan i samarbejde med de enkelte VUC’er. Fra i år er det Lyngby-rektor Inge Voller, der står i spidsen for styregruppens arbejde.

”Det er afgørende, at VUC-sektoren følger samfundets udvikling, og at vi kender vores kursistgruppe og deres behov. VUC Videnscenter er med til at sikre, at vi arbejder på et oplyst og vidensbaseret grundlag,” siger Inge Voller.

Stor betydning for arbejdsmarkedet
VUC Videnscenter beskæftiger sig eksempelvis med temaer såsom VUC-sektorens partnerskaber på arbejdsmarkedet, undervisningskultur på skolerne og FNs verdensmål i undervisningen. Inge Voller ser frem til at dykke dybere ned i VUC’ernes samfundsopgave, muligheder og kursistgruppe i det kommende år:

”Jeg er overbevist om, at VUC’erne har stor betydning for vores danske velfærdssamfund. Vi sender eksempelvis en stor gruppe studerende ud på velfærdsuddannelserne og videre ud i sundhedssektoren,” fortæller hun. ”Hos VUC Videnscenter kan vi skabe en endnu bedre forståelse for, hvordan vi som sektor kan bidrage til fremtidens arbejdsmarked,”

Inge Voller har været rektor på VUC Lyngby siden oktober 2020, hvor hun tog over efter Anne G. Sørensen. Hun kom fra en stilling som vicerektor på skolen.

Læs mere