8. februar 2024

HF-elever præsenterede og inspirerede til årets uddannelsesbazar

Vores førsteårs HF-klasser har brugt hele ugen på at researche uddannelser for at kunne præsentere resultaterne af deres arbejde til årets uddannelsesbazar i Salen torsdag. Her kunne man blandt andet høre mere om uddannelser som jura, tømrer og politibetjent.

Fokus på karrierelæring
På den 2-årige HF er karrierelæring et vigtigt element af uddannelsen. Det betyder, at eleverne skal undersøge og lære mere om de veje, de kan tage, når de er færdige på Lyngby HF. Derfor har vores førsteårselever i denne uge haft projektuge med fokus på videreuddannelser.

Eleverne har i løbet af ugen undersøgt og researchet en uddannelses- og karriereretning for at få et indblik i, hvad uddannelsen kræver, og hvad man lærer. Herefter blev der produceret foldere, plancher og lyd- eller videoklip med studerende fra uddannelserne, som blev vist frem til uddannelsesbazaren.

Fra HF til videreuddannelser
Både vores 2-årige HF, 3-årige HF for ordblinde og 3-årige HF for særligt sårbare giver direkte adgang til eksempelvis professionsbachelorer og erhvervsakademier. Med en overbygning kan man også læse videre på universitetet på uddannelser såsom jura og psykologi.

HF-eleverne valgte selv, hvilken uddannelse de ville undersøge i projektugen. Enten ud fra et ønske om selv at gå den vej i fremtiden eller blot en interesse for faget og uddannelsen. Og hvad er det så egentlig, vores HF-elever drømmer om at blive? På uddannelsesbazaren var rigtig mange uddannelser repræsenteret. Blandt andet politibetjent, jura, tømrer, psykologi og socialrådgiver.

Vil du læse en 2 eller 3-årig HF hos os?