30. august 2023

FVU-indsats skal sikre bedre støtte til elever og kursister på VUC Lyngby

Udover den daglige undervisning blev HF og AVU-kursister på VUC Lyngby også tilbudt en FVU screening i opstartsperioden. Tiltaget skal være med til at sikre, at elever der har brug for støtte, får det fra dag et.

To HF-klasser og de fleste af skolens FVU-lærere var samlet i skolens store sal den 10. august til en FVU dansk og matematikscreening, der skulle vurdere, om de har brug for FVU som supplement til deres normale undervisning.

Screeningen var den første ud af tre med det formål at screene nye elever og kursister på VUC Lyngby, så de kan begynde på FVU fra starten af semestret, hvis de har behov for at styrke deres basiskompetencer i dansk eller matematik.

”Ved at screene vores kursister allerede under opstarten, kan vi være med til at sikre, at alle vores kursister har de bedst mulige forudsætninger for at klare sig gennem uddannelsen,” Inge Voller, rektor på VUC Lyngby

VUC Lyngby har også tidligere screenet elever og kursister i opstartsperioden, men det var første gang, at så mange blev screenet og første gang, at screeningerne foregik samlet.

Konkrete værktøjer
FVU står for forberedende voksenundervisning og er et tilbud til voksne, der vil have styrket deres basiskompetencer i fx dansk og matematik. FVU giver konkrete værktøjer og strategier til at forbedre grammatik, læsning og regning.

Screeningen består af en skriftlig opgave efterfulgt af en individuel evaluering og niveauplacering med en FVU-lærer. Hvis det vurderes, at kursisten er på et niveau, hvor FVU ville være gavnligt, tilbydes holdstart hurtigst muligt. Både FVU-screening og undervisning er frivilligt, men rektor Inge Voller håber, at tilbuddet udnyttes.

”Vi håber, at alle, der vurderes til at kunne gavne af et FVU-forløb, tager imod muligheden. Det er et gratis tilbud, der virkelig kan styrke ens chancer for at klare sig godt på uddannelsen,” siger Inge Voller.

Elever til FVU-screening

Elever og kursister var samlede til FVU-screening. Foto: VUC Lyngby

FVU for alle
FVU er et tilbud til privatpersoner såvel som virksomheder, der vil efteruddanne deres medarbejdere. VUC Lyngby og VUC Business Partner tilbyder eksempelvis også FVU til medarbejdere hos virksomheder såsom nemlig.com.

Læs mere om vores medarbejderkurser i danske virksomheder på vucbusinesspartner.dk

Det er også muligt at tage FVU, selvom man ikke allerede går på VUC Lyngby eller bliver tilbudt undervisning på sin arbejdsplads. For at deltage på et FVU-hold skal man screenes for at sikre, at FVU er det rigtige tilbud. Man kan booke en tid til FVU-screening på VUC Lyngbys hjemmeside.

FVU Dansk og FVU Matematik er et tilbud til alle voksne og har hhv. fire og to trin. VUC Lyngby og VUC Business Partner tilbyder desuden FVU engelsk og FVU Digital, men undervisningen er kun for voksne i job.