Mission, vision og værdier

På VUC Lyngby tilbyder vi uddannelse for livet

 

Kvalitetsuddannelse,  faglighed og demokratisk dannelse

På VUC Lyngby arbejder vi ud fra tre kerneværdier:

 • Bæredygtighed

 • Empowerment

 • Diversitet

Værdierne går igen i vores daglige arbejde, i vores tilgang til læring og i vores vision og mission.

Vores vision

VUC Lyngby vil understøtte opfyldelsen af FN’s verdensmål ved at:

 • indtænke klima og bæredygtighed kontinuerligt
 • øge mobiliteten på arbejdsmarkedet og styrke virksomhedernes konkurrenceevne
 • levere et rummeligt og attraktivt arbejds- og studiemiljø, der skaber gode rammer for læring, udvikling og trivsel
 • levere kvalitetsuddannelse, der passer til kursisters og elevers nuværende og kommende livssituation

Vores mission

VUC Lyngby tilbyder uddannelse for livet.

VUC Lyngby løfter unge og voksnes faglige niveau og gør dem til aktive medspillere i det demokratiske, danske samfund, både som studerende, medborgere og erhvervsaktive med mangfoldige muligheder.

VUC Lyngby tilbyder uddannelse, der giver unge og voksne kompetencer til at tage en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. VUC Lyngby giver desuden mulighed for at bygge ovenpå eksisterende uddannelse og kompetencer i et livslangt læringsperspektiv.

VUC Lyngby leverer kvalitetsuddannelse.

Strategi & verdensmål

– På VUC Lyngby er vi med i kampen for at nå FNs verdensmål og især:

 1. Verdensmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse
 2. Verdensmål nr. 13 En styrket klimaindsats
 3. Verdensmål nr. 17 Globale partnerskaber
 4.  Verdensmål nr. 3 Kultur og trivsel

Sådan arbejder vi for at nå vores mål:

Kvalitetsuddannelse – kvalitet og vidensdannelse

 • Udvikling af et nyt e-learningskoncept.

 • Udvikling at et koncept for systematisk kvalitetssikring og udvikling af undervisningen.

 • Udbredelse af arbejdet for kursisternes digitale dannelse og demokratiske dannelse.

 • Udbredelse af flipped learning som didaktisk metode.

 

 

 

Klima og bæredygtighed

 • Inddragelse af arbejdet med klima og bæredygtighed i undervisningen.

 • Gøre skolen mere bæredygtig.

 

 

Kunderne i centrum i det eksterne samarbejde

 • Sikre brobygning til og fra VUC Lyngby.

 • Tilrettelæggelse af undervisning til virksomheder hurtigt.

 • ‘Brande’ VUC Lyngbys nye kernefortælling.

Kultur og trivsel

 • Arbejde med social kapital og kursisttrivsel

 • Sikre kursisttrivsel med fokus på øget gennemførelse.

Studerende sidder på en trappe