5. oktober 2023

Balthazar: Man kan sagtens tage en HF som ordblind

I slutningen af folkeskolen fandt Balthazar ud af, at han er ordblind. Nu er han startet på den 2-årige HF på VUC Lyngby, mens han tager ordblindeundervisning, og han vil gerne inspirere andre ordblinde til at tage en ungdomsuddannelse.

Af Eva Sofie Fritzbøger

Når Balthazars klassekammerater går hjem om torsdagen, bliver Balthazar på skolen. Han supplerer nemlig sin HF med ordblindeundervisning i VUC Lyngbys ordblindeafdeling hver torsdag eftermiddag.

”Ordblindeundervisning handler blandt andet om at finde ud af, hvilke hjælpemidler der virker for en, og hvad man kan med ordblindeprogrammer. Det har hjulpet mig rigtig meget, fordi jeg ikke kendte til programmerne før,” siger han.

Ordblindhed sætter ikke stop for uddannelsesdrømmene
Balthazar vidste ikke, at han var ordblind før slutningen af folkeskolen. Han blev testet for ordblindhed, fordi hans lærere undrede sig over, at han havde så store udfordringer med at læse og skrive, på trods af at han gjorde en stor indsats for at blive bedre og klarede sig godt i andre fag.

”Det var en lettelse at finde ud af. Det var meget, der gav bedre mening, efter jeg fandt ud af det,” fortæller han.

Men hvad betyder en ordblindediagnose egentlig for ens uddannelsesmuligheder? Balthazar understreger, at ordblindhed ikke behøver forhindre en i at tage en HF eller anden ungdomsuddannelse.

”Det er bestemt muligt at tage en ungdomsuddannelse som ordblind, man skal bare vide, hvilke hjælpemidler, der virker for en,” siger Balthazar.

Eksempler på hjælpemidler for ordblinde er oplæsningsprogrammer, tekstbehandlingsprogrammer og håndholdte scannere, der kan læse tekster op. Udover at man kan benytte sig af hjælpemidler, er der også mulighed for som ordblind fx at søge ekstra tid til eksamen.

(Artiklen fortsætter under boksen)

Hvad betyder det at være ordblind?

Balthazar forklarer, hvordan han oplever ordblindhed i hverdagen:
”Jeg har især problemer med at skrive og stave. At læse har ikke været en så stor udfordring for mig. Jeg kan se, at noget er stavet forkert, men jeg kan ikke se, hvad der er den rigtige måde at stave det på.

Det er især skriftligt dansk, der kan give Balthazar problemer. Han forklarer, at det engelske falder ham lettere, fordi stavningen er tættere på udtalen på engelsk, end den er på dansk.

En ekstra indsats
Men netop fordi man skal kende og kunne bruge de rigtige hjælpemidler og læse- og skrivestrategier, kræver det en ekstra indsats og selvdisciplin at tage en ungdomsuddannelse som ordblind. Balthazar anbefaler, at man tager ordblindeundervisning, hvis man som ordblind gerne vil klare sig godt på HF, på trods af den ekstra tid det kræver. Han fortæller dog samtidig, at ordblindeundervisning heldigvis også kan være en støtte i forhold til lektier og læsning:

”Man skal være opmærksom på, at en lang dag bliver længere med ordblindeundervisning,” siger han, ”Men jeg bruger også ordblindeundervisningen i forhold til at få lavet lektier og koncentrere mig bedre om opgaverne,” siger han.

Balthazar er endnu ikke helt klar over, hvad næste skridt skal være efter HF. Tidligere drømte han om at blive flymekaniker, men efter at have prøvet kræfter med elementer af faget på TEC, fandt han ud af, at det ikke var den retning, han ville gå. Nu ser Balthazar HF som en god mulighed for at blive sporet ind på, hvad han i stedet vil bruge sin fremtid på:

”Lige nu tænker jeg, at jeg gerne vil arbejde med computere og fx videospil. Men jeg startede også her på HF, fordi det giver mig lidt tid til at overveje nærmere, hvad jeg gerne vil,” siger Balthazar, der blandt andet vil tage billedkunst for at se, om det grafiske og designmæssige er noget for ham.

Vil du vide mere?