Studie- og ordensregler

Det er vigtigt, at vi alle bidrager til det gode studiemiljø

For at det skal være en god oplevelse for alle at gå på VUC Lyngby, kræver det, at også kursisterne gør en indsats. Vi har udarbejdet en række gode råd og regler for at hjælpe dig godt på vej.

Vi regner med dig

På VUC Lyngby går der mange forskellige mennesker med andre erfaringer, holdninger og oplevelser med i baggagen end du har. Det er godt, for det skaber et spændende og mangfoldigt miljø, men det stiller også krav til dig og dine medkursister om at være åbne og engagerede i undervisningen og hinanden.

Læs mere om VUC Lyngbys forventninger til kursisters studieaktivitet og eksamensdeltagelse.

Vi håber, at du vil bidrage til det gode studiemiljø ved at:

 • tage medansvar og være loyal over for skolen.
 • møde andre med en positiv, tolerant og konstruktiv indstilling.
 • tage hensyn og vise andre respekt – både på skolen og på de sociale medier.
 • holde skolen røgfri.

Stop mobning og krænkende adfærd!

Mobning er, når en person systematisk og gentagende gange bliver udelukket fra en sammenhæng, som han eller hun skal være en del af. Det er individuelt, hvad der opfattes som krænkende adfærd. Udover mobning er krænkende adfærd, når en person udsættes for chikane, vold, trusler, racisme eller anden form for diskrimination. Det er ødelæggende for kursisttrivslen, og derfor noget vi lægger stor vægt på at undgå på VUC Lyngby.

Mobning og krænkende adfærd kan foregå på mange måder, fx:

 • Verbalt: Øgenavne eller sårende bemærkninger.
 • Socialt: Kursisten bliver holdt uden for fællesskabet.
 • Materielt: Kursisten får ødelagt sine ting.
 • Psykisk: Kursisten bliver truet, tvunget til noget eller usynliggjort af klassen.
 • Fysisk: Kursisten bliver fysisk forulempet.
 • Digitalt: Det kan være sværere at opdage digital mobning, da den er mere anonym, og rollerne kan være uklare. Mobningen kan bestå i udelukkelse fra Facebookgrupper eller deling af krænkende tekst og billeder.

Alle former for mobning og krænkende adfærd er imod VUC Lyngbys ordensregler. Hvis du oplever tegn på mobning eller krænkende adfærd, skal du kontakte skolens studievejledning eller ledelsen.

Læs mere i vores antimobbestrategi, hvor du også kan få mere at vide om, hvordan du opdager mobning eller krænkende adfærd, og hvordan du kan hjælpe til at stoppe det.

VUC Lyngbys antimobbestrategi

VUC Lyngbys ordensregler

 • Du skal kunne se og høre din lærer og dine medkursister for at kunne lære – og de skal kunne se og høre dig. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund eller sidde med høretelefoner, når du deltager i undervisningen.
 • Du skal kunne identificere dig. Alle skal vise deres ansigt og ID ved indskrivning i studievejledningen og ved eksamen.
 • Vold, mobning og truende eller krænkende adfærd accepteres ikke.
 • Du skal medbringe din egen bærbare computer. Computer og mobil anvendes som en naturlig del af undervisningen. Det er læreren, der bestemmer, om computer og mobil må være fremme og tændt.
 • VUC Lyngby er et røgfrit område, og rygning er ikke tilladt i skoletiden, hverken på eller udenfor skolen. Det gælder også e-cigaretter.
 • Vi respekterer princippet om religiøs frihed, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag, og derfor kan religionsudøvelse ikke praktiseres på VUC Lyngby.
 • Stole og borde stilles på plads og affald fjernes, når du forlader et lokale.
 • Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler.
 • Mad må kun indtages i pauserne.

Plagiat og snyd kan føre til udmeldelse

Plagiat betyder, at du har kopieret en andens opgave eller har skrevet af fra en hjemmeside eller en bog uden at angive det som kilde. Hvis du plagierer en afleveringsopgave, tæller opgaven ikke som afleveret, og du vil få en advarsel fra din studievejleder. Er det kun mindre dele af opgaven, der er plagieret, vil din lærer indkalde dig til en samtale.

Plagierer du igen dele af enafleveringsopgave, vil din lærer kontakte din studievejleder, og du får en formel advarsel. Plagierer du en gang til efter at have modtaget en advarsel, bliver du udmeldt.

Hvis du plagierer eller snyder til eksamen, bliver du bortvist fra den pågældende eksamen.