Handelsbetingelser

Vil du vide mere?

Læs vores persondatapolitik

Kontakt vedrørende handelsbetingelser og online betaling

Hvis du har spørgsmål vedrørende betaling via vuclyngby.dk kan du kontakte:

Controller Lene Olsen
Mobil: 41 48 21 69
E-mail: lol@vuclyngby.dk

Du er også velkommen til at kontakte:

Inge Voller
Rektor
Mobil: 24 48 64 85
E-mail: ivo@vuclyngby.dk

Produktinformation

På tilmeld.vuclyngby.dk kan du tilmelde dig til vores forskellige hold. Du kan ikke købe andre ydelser end undervisning. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og optagelseskrav. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til vuclyngby@vuclyngby.dk

vuclyngby.dk og tilmeld.vuclyngby.dk ejes og drives af

VUC Lyngby
CVR: 29 74 8 500
Nybrovej 114 8, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 4511 4200
E-mail: vuclyngby@vuclyngby.dk 

Bestilling

På VUC Lyngbys hjemmeside kan du betale for tilmelding til hold, enten i forbindelse med online tilmelding eller efter en tilmeldingssamtale hos vejledningen.

Præsentation af undervisningsudbuddet sammen med en pris på tilmeld.vuclyngby.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at afgive tilbud. Din bestilling af undervisning på tilmeld.vuclyngby.dk repræsenterer ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til VUC Lyngby om at købe undervisning på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem dig som køber og VUC Lyngby er først indgået, når VUC Lyngby ved en optagelsesbekræftelse accepterer det af dig afgivne tilbud.

Takster

Taksterne for deltagerbetaling er faste. Undervisning er fritaget for moms.

Online betaling

Når du i forbindelse med en vejledningssamtale er blevet tilmeldt hold, kan du betale online via hjemmesiden.

Betalingsbetingelser

På www.vuclyngby.dk kan der betales med Dankort, eDankort, Mastercard, Maestro, VISA, VISA Electron og JCB. Der anvendes Quickpay, som ud fra kortnummer og sikkerhedskode automatisk finder ud af, hvilket kort der betales med. Selve betalingen til vuclyngby.dk er gebyrfri.

De data, du oplyser i forbindelse med betaling med betalingskort, er krypterede (SSL). Hverken VUC Lyngbys administration, webmaster eller andre har mulighed for at læse data.

Når du gennemfører en online-betaling med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Derudover er der ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort skulle blive misbrugt på en netbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) på sider, hvorpå der indtastes kortoplysninger. Dermed er du faktisk bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200 kr., hvis dit kort misbruges ved brug af pinkode.

Beløbet hæves først på din konto, når din tilmelding er blevet godkendt af vejledningen og økonomiafdelingen. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Særligt ved ansøgning til GSK-hold
GSK-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Derefter skal du betale 550 kroner pr. fag.
Når du er optaget på et hold, vil du modtage information om evt. betaling fra VUC Lyngby. Det er dit ansvar at betale rettidigt. Manglende betaling kan medføre udmeldelse.

Fortrydelsesret
Der er 14 dages fortrydelsesret fra du har betalt for tilmelding til hold. Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvis du har været mødt til første undervisningstime, eller hvis du ved tilmelding til e-learning og selvstudie har været i kontakt med din vejleder.

Derudover kan du få pengene retur, hvis du framelder dig et hold senest fredagen før den uge, undervisningen begynder.

Hvis du vil fortryde din tilmelding, skal det ske skriftligt via mail til vejledning@vuclyngby.dk

– husk at skrive dit kursist- og holdnummer. Beløbet bliver udbetalt til din Nemkonto.

Tro og love

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, kan du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Forbehold for fejl, ændringer og manglende optagelse

VUC Lyngby forbeholder sig retten til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du ved hvert nyt køb holder dig orienteret om,

hvorvidt der er sket ændringer. Deltagerprisen på almen voksenuddannelse og gymnasiale fag, er lovstyret ved BEK nr 1064 af 11/09/2017, og VUC Lyngby tager derfor forbehold for tryk- og prisfejl på tilmeld.vuclyngby.dk.

Der tages også forbehold for ændringer i lovgivningen som pålægger VUC Lyngby at regulere deltagerbetalingen.

Er der opkrævet forkert deltagerbetaling, vil dette efterfølgende blive reguleret ved tilbagebetaling eller efteropkrævning.

VUC Lyngby forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Oplysninger omkring mødetider i online tilmeldingen er vejledende og endeligt skema vil blive fremsendt ved tidspunkt for optagelse på hold. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Logstatstik

Logstatistik bruges på vuclyngby.dk og betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vuclyngby.dk har haft, hvor de kommer fra, hvor man forlader hjemmesiden m.m.

På vuclyngby.dk anvendes log statistik med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionaliteter. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed.Dine personlige oplysninger

For at du kan tilmelde dig online og betale online via vuclyngby.dk, må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdag (ikke cpr.nr)
  • E-mail adresse
  • Mobil

Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan indskrive dig på hold, bekræfte din tilmelding via mail/sms og kontakte dig i tilfælde af spørgsmål.

Personoplysningerne registreres i VUC Lyngbys kursistregistreringssystem.

Studievejledningen på VUC Lyngby har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige for vuclyngby.dk er rektor Inge Voller, som kan kontaktes på ivo@vuclyngby.dk

Betalingsoplysninger sendes krypteret og opbevares efterfølgende krypteret. Teknisk gøres det på følgende måde: 128 bit SSL.

VUC Lyngby administrerer desuden undervisningen i det studieadministrative system; Ludus Suite, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for administrationen, lærere og andre kursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til en studievejleder.

Videregivelse af oplysninger

Oplysninger afgivet på vuclyngby.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand. Dog videregives kortoplysninger (kortnummer, udløbsdato samt kontrolkode) til PBS, der administrerer betalingssystemet.