Chefkonsulent Jens Bernhart: Det giver mening at arbejde på et VUC

Jens Bernhart

  • Chefkonsulent for planlægning og kvalitet

  • Har arbejdet på VUC Lyngby siden 2009 – tidligere også som underviser

  • Uddannet cand.mag. i filosofi og dansk og har en master i gymnasiepædagogik (ledelse)

“Hvad består dit daglige arbejde i?”

Mit arbejde er at lægge puslespil – nogle gange i 3 til 4 dimensioner. Jeg planlægger helt konkret hold og klasser ud fra ledelsens beslutninger. Det er mig, der er grunden til, at kursisterne sidder i et specifikt lokale, på det tidspunkt og med den lærer de gør.

Derudover servicerer jeg organisationen med planlægning, statistik, kvalitetssikring og opfølgning. Jeg videreformidler regler og bekendtgørelser, udsender og analyserer spørgeskemaer mm.

“Hvordan ender en cand.mag. i dansk og filosofi som skemaplanlægger og chefkonsulent for planlægning og kvalitet?”

Ja, det kan virke lidt besynderligt. Da jeg startede på VUC Lyngby underviste jeg ved siden af skemaplanlægningen, men efterhånden kom der bare flere opgaver inden for uddannelsesadministration og kvalitetssikring.

“Hvad kendetegner VUC Lyngby som arbejdsplads?”

Noget af det, der er kendetegnende for VUC som sektor, er, at når man har lavet plan A, må man også lave plan B, C, D. Vi skal hele tiden være omstillingsparate, for vi må følge, det der sker i samfundet.

Kendetegnende for lige præcis VUC Lyngby er, at vi er på en adresse. Der er et ret stort kendskab til og respekt for hinandens arbejde. Og vi gør tingene ordentligt.

“Hvorfor skal man søge et job på VUC Lyngby?”

Jeg er så glad for at være på et VUC, fordi det giver mening. Man skal søge job på VUC, fordi man ønsker at gøre en forskel for vores gruppe af kursister og elever. Det er helt utroligt, hvor langt de kan flytte sig, hvis de får den rette støtte.