Kurser for ledige

Vi bringer ledige tilbage på arbejdsmarkedet

– Vi tilbyder 6-ugers forløb i fx dansk eller matematik særligt tilrettelagt for ledige

Med opkvalificering bliver vejen til næste job kortere

Som et resultat af coronakrisen er ledigheden i samfundet steget markant de seneste måneder. Det betyder også, at der er stor konkurrence om de jobs, der lige nu bliver opslået. En måde at komme foran i køen til næste ledige job er opkvalficering – fx af dansk- og matematikkundskaber.

Den faglærte eller ufaglærte ledige samt ledige med en kort videregående og en erhvervsfaglig uddannelse har efter 5 ugers ledighed ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Derfor tilbyder vi hos VUC Business Partner og VUC Lyngby kurser til ledige på 6 uger.

Vi kan selvfølgelig også tilbyde forløb af kortere eller længere varighed.

Længere nede på siden kan du se, hvilke fag vi tilbyder. Nederst på siden kan du finde praktisk information og kontaktoplysninger.

Eksempler på kurser og forløb

 

FVU-stigen: 6 uger med dansk og matematik

FVU (forberedende voksenundervisning) er undervisning med fokus på at styrke den voksne kursists niveau i dansk og matematik.

På vores kursus FVU Stigen er der undervisning fire dage om ugen i både dansk og matematik. Det er en hurtig og effektiv måde at blive klar til et nyt job eller videreuddannelse.

For at vi er sikre på, at vi har fundet det rigtige niveau, skal man tage en FVU-test før opstart.

Læs mere om FVU og bestil en test her
Læs om FVU stigen

Engelsk og IT med opstart til august

Engelsk og IT er essentielle kompetencer på dagens jobmarked, som er præget af både internationalisering og digitalisering.

Derfor tilbyder vi særlige AVU-forløb (9.-10. klasses niveau) i Grundlæggende IT og AVU/HF-forløb i Engelsk.

Du kan vælge at afslutte med en kompetencegivende prøve.

 

Ordblindeundervisning

Der er rigtig mange voksne danskere, der har store problemer med at læse og skrive. Hos mange skyldes udfordringerne ordblindhed.

Vi har stor erfaring med ordblindeundervisning (OBU) og brugen af digitale hjælpemidler.

Før opstart skal den ledige tage en ordblindetest, så vi bedre kan sætte ind med den rigtige undervisning og de rigtige hjælpemidler.

Læs mere om OBU og bestil tid til test

Andre FVU-kurser i dansk og matematik

FVU (forberedende voksenundervisning) er undervisning med fokus på at styrke den voksne kursists niveau i dansk og matematik.

Vi har hold på mange niveauer, og vi finder selvfølgelig det niveau eller “trin”, der passer bedst. Hvert trin afsluttes med en prøve.

For at vi er sikre på, at vi har fundet det rigtige niveau, skal man tage en FVU-test før opstart.

Læs mere om FVU og bestil tid til test

Dansk som andetsprog

Der er flere muligheder for at tage kurser i dansk som andetsprog hos os:

  • FVU Start – et forkursus til FVU Dansk og Matematik for kursister, der ikke har dansk som modersmål.
  • FVU Dansk som andetsprog som e-learning.
  • Du kan også tage dansk som andetsprog på 9.-10. klasses niveau (AVU) og HF-enkeltfagmen husk at holdene er halvårlige.

Længere forløb på AVU (9.-10. klasse) og HF-enkeltfag

Det er også muligt at tage mange andre fag på AVU (9.-10. klasses niveau) eller HF-enkeltfag både som klasseundervisning eller online. Du kan fx tage dansk, matematik og naturvidenskab.

Disse fag varer et halvt år, og den ledige kan dermed ikke nødvendigvis benytte sig af sin ret til 6-ugers uddannelse for at få dækket omkostningerne til uddannelsen.

Læs mere om AVU                       Læs mere om HF-enkeltfag

Praktisk information

  • På AVU, OBU og FVU kan den ledige fortsat modtage arbejdsløshedsydelse (dagpenge, integrationsydelse, kontanthjælp  eller uddannelseshjælp), lige mange hvor mange timer han/hun tager. På HF-enkeltfag kan den ledige kun modtage arbejdsløshedsydelser, mens han/hun tager op til 20-23 timer.

  • Hvis der er nok deltagere, kan vi foretage OBU- og FVU-tests på jobcentret.

  • Alle kurser foregår som udgangspunkt på VUC Lyngby eller online, medmindre der kan stilles et hold af tilstrækkelig størrelse, der ønsker undervisning et andet sted.

Tag kontakt, hvis du vil vide mere:

 

Lars Lysdahl
Salgs- og Udviklingschef
lly@vuclyngby.dk
24 84 27 73

Camilla Weichardt Talbro
Uddannelseskonsulent
cta@vuclyngby.dk
45 11 42 41

Kristian Herdal Molbech
Uddannelseskonsulent
khm@vuclyngby.dk
41 48 21 70