23. april 2020

VUC Business Partner ruster Ricohs serviceteknikere til en digital hverdag

For Ricohs serviceteknikere er hverdagen i aller højeste grad digital. De klikker hver dag rundt mellem 8-10 databaser, tilgår kundernes kopimaskiner fra bilen og kommunikerer internt i Outlook. På FVU Digital udbygger serviceteknikerne deres digitale kompetencer, så nye systemer bliver en gevinst og ikke en barriere.

Af Eva Sofie Fritzbøger

Det er en kold mandag i slutningen af februar, før corona ramte Danmark, og en ny arbejdsuge er netop begyndt. Men i stedet for at tage headsettet på for at yde support i helpdesk eller sætte sig ind i bilen for at køre ud til kunder, finder Jesper Holm og Rene Bengtson sig godt til rette i et af Ricohs mødelokaler, klar til at blive undervist i digitale arbejdsgange.

De to serviceteknikere deltager sammen med deres kolleger på IT-kurset FVU digital, som VUC Business Partner står for. De fortæller, at læreren Stine Schjerning Pedersens undervisning er guld værd – især i overgangen til nye IT-systemer.

”Når vi skifter system, lærer vi at bruge det nye, men vi får ikke et dybereliggende kendskab til det. Så du bliver aldrig rigtig andet end en overfladebruger,” fortæller Jesper Holm.

“Det Stine laver her giver mulighed for at gå i dybden med systemet” Jesper Holm, servicetekniker hos Ricoh

Konkrete færdigheder
På FVU Digital undervises der eksempelvis i brugen af e-mailsystemer og Office-pakken i arbejdsmæssig sammenhæng. Formålet med kurset er at styrke deltagernes evner til at tilegne sig nye digitale færdigheder.

Helt konkret fortæller Rene Bengtson, at han nu kan bruge Outlook til langt mere end før.

”Vi har bare brugt Outlook til at sende og modtage mails, men nu kan vi gå ind og lave templates, regler og mødeindkaldelser. Det er noget, vi har lært her på kurset,” Rene Bengtson, servicetekniker hos Ricoh

Han fortæller også, at den nye digitale viden har været anvendelig i udformningen af et nyt installationsark, som serviceteknikerne fremover sender afsted, før de skal besøge en kunde.

”Jeg kan faktisk udforme et installationsark, fordi Stine har hjulpet os med at sætte tingene op. Hvordan jeg sætter linjer op, hvordan jeg gemmer som et skrivbart PDF,” fortæller Rene Bengtson.

Stine underviser de 6 mænd i Digital

Med Stines undervisning bliver digitale systemer en gevinst frem for en barriere for Ricohs serviceteknikere. Foto: VUC Lyngby/VUC Business Partner

Skolebænken rykket til Ricoh
Selvom serviceteknikerne sammen med deres kolleger er sendt tilbage på skolebænken, har det ikke været ensbetydende med lang transporttid til uvante klasselokaler, for VUC Business Partner tilbyder undervisning på egen lokation.

”Jeg synes, det er meget bedre. Du er i dine hjemlige omgivelser,” siger Jesper Holm, som også fortæller, at arrangementet gør det lettere at få undervisningen passet ind i hverdagen. ”Vi er ikke helt væk fra arbejdspladsen. Vi er stadigvæk tilgængelige i huset, hvis der er nogen, der har behov for det.

Du er selvfølgelig også velkomment til at kontakte os for en uforpligtende snak

Lars Lysdahl
Salgs- og Udviklingschef
lly@vuclyngby.dk

24 84 27 73

Camilla Weichardt Talbro
Uddannelseskonsulent
cta@vuclyngby.dk

45 11 42 41