VUC BUSINESS PARTNER

Fleksibelt kompetenceløft til offentlige og private virksomheder

Facts om VUC Business Partner

 • Det er (oftest) gratis at gennemføre uddannelse og kompetenceløft af dine medarbejdere, og vi hjælper med alt det administrative og søgning af tilskud.
 • I tæt samarbejde med din virksomheds HR og TR skræddersyer vi kurser til din virksomhed ud fra test og kompetenceafdækning – det er også gratis.
 • Undervisningen foregår i din virksomhed og som e-learning for at øge effektiviteten i indlæringen og mindske tidsspild.
 • Vi uddanner mere end 100.000 voksne årligt i VUC sektoren og er dermed Danmarks største inden for efteruddannelse til voksne.
 • Vi udgør et samlet netværk i hele Danmark, med 30 VUC´er og 85 afdelinger med samme aftalte, høje kvalitet i undervisningen. 
 • Vi samarbejder også med uddannelsesinstitutionerne Cphbusiness, KNord og TEC, og det er dem, som står for selve undervisningen, hvis opgaven falder uden for vores naturlige kompetenceområde.
 • Vi er - og vil fortsat være - Danmarks dygtigste, mest rummelige og effektive inden for voksenuddannelse. Vi skaber mest værdi for dine penge.

VUC Business Partner

Efteruddannelse er vigtigere end nogensinde før for din virksomheds konkurrencekraft. Ikke mindst i en tid med hastige forandringer hos dine kunder, leverandører og medarbejdere i en digitaliseret verden.

Der er altid behov for opkvalificering i din virksomhed. Ikke mindst i disse år, hvor der stilles større og større krav til uddannelsesniveau og faglige kompetencer på danske arbejdspladser. 

Dagligdagens udfordringer

Du kender som virksomhedsleder allerede aktionspunkterne i strategihuset og dagligdagens udfordringer.

Vores erfaring er, at de er ens i rigtig mange private og offentlige virksomheder fx:

 • Gøre tingene rigtigt første gang
 • Bruge mere tid hos kunderne - på de rigtige ting, der giver dem værdi
 • Bedre medarbejderforståelse for og udførelse af standarder og processer, således at vi altid leverer en ensartet høj kvalitet
 • Blive bedre til at arbejde som et team mod fælles mål. Undgå sub-optimering
 • Jeg har mange medarbejdere med dansk som andetsprog. Det er meget berigende, men jeg vil gerne styrke deres danskkundskaber, så de bliver bedre til at kommunikere og skrive.

Vi ved, at kompetente medarbejdere løfter arbejdsopgaver mere effektivt og kvalificeret, hvilket er medvirkende til:

 • At mindske sygefravær
 • At få en bedre udnyttelse af ressourcerne
 • At sikre en mere kompetent løsning af opgaverne.

Samlet giver det dig en bedre bundlinje og gladere kunder

Dine medarbejdere skal ikke lære alt

Det er der ikke tid til eller økonomi i. De skal lære det, som er vigtigt for at kunne udføre deres arbejdsopgaver bedre og hurtigere. Vi plejer at sige, at vi skaber klogere hænder til vores kunders virksomheder. De skal selvfølgelig have godkendte eksamensbeviser på deres nyerhvervede kompetencer.

VUC Business står altid parat til at hjælpe dig og din virksomhed med at finde frem til den rette efteruddannelse. Vi har mange års erfaring med uddannelsesrådgivning og er altid parate til at besvare spørgsmål om, hvordan vi kan lave et profitabelt og vedvarende kompetenceløft af medarbejdere.

Før vi går i gang får din virksomhed rådgivning om:

 • Vores hovedområder er; bedre til digital/IT, bedre til ord (læse/skrive), bedre til sprog, bedre til tal og bedre til mennesker
 • Sammensætning af undervisningen inden for hovedområder til din virksomhed fx ”bedre til digital og dansk”, ”bedre til digital og engelsk”, ”bedre til digital og matematik”, etc.
 • Alle de økonomiske fordele
 • Motivation af medarbejdere til kursusforløb.

Øverst på siden kan du se en video, der beskriver processen.

Et uforpligtende møde

Vi kommer gerne på besøg og fortæller mere om, hvad vi præcis kan tilbyde din virksomhed. Tag kontakt til en af os, så finder vi sammen ud af, hvad vi kan gøre for din virksomhed.

Lars Lysdahl
Salgs- og Udviklingschef
Mobil: 2484 2773
Mail: lly@vuclyngby.dk

Robert Clausen 
Uddannelseskonsulent
Mobil: 4511 6054
Mail: rcl@vuclyngby.dk

Xinxin Gudbjörnsson
Uddannelseskonsulent
Mobil:  4511 4241
Mail: xgu@vuclyngby.dk

 

Vi gør det kedelige for dig

VUC Lyngby Business Partner tilrettelægger dagligt undervisning for offentlige og private virksomheder. Undervisning tilrettelægges altid ud fra jeres behov og gennemføres på de tidspunkter, der passer bedst i jeres planlægning fx på virksomheden eller i vores lokaler centralt i Lyngby med fri parkering. Vi har både store og små undervisningslokaler. 

Så intet uddannelsesforløb er for lille eller for stort. Og så er fjernundervisning en naturlig del af forløbet også.

Vi gør alt det kedelige for dig - og det udviklende sammen med dig:

 • Vi står for al administration, koordinering, medarbejderkommunikation og søgning af alle relevante uddannelsestilskud til din virksomhed – typisk er det helt gratis eller koster meget lidt.
 • Vi kompetenceafdækker dine medarbejdere i forhold til kravene for at nå dine strategiske målsætninger. Det foregår via pædagogisk gennemtestede og godkendte screeningsmetoder.
 • Vi udvikler et talent ware-house og kompetence-map for dine medarbejdere. Hvad er status lige nu? Hvor er mulighederne og ”hullerne” i forhold til strategien?
 • Vi laver en plan for, hvordan vi mest effektivt og billigst kan lave kompetenceløftet i din virksomhed i forhold til dine målsætninger.
 • Vi gennemfører uddannelsen præcis som aftalt. Typisk kommer vi ud i din virksomhed og benytter også digitale platforme/fjernundervisning.
 • Vi har Danmarks bedste og mest erfarne undervisere, der kan tackle alle situationer. De kommer ud i virksomheden og undervisningen foregår i medarbejderens øjenhøjde, og den er altid opgave- og fagrelevant således, at medarbejderen mærker effekten med det samme. De skal kunne mærke kompetenceløftet med det samme i dagligdagen og hverdagens arbejde.
 • Vi tester undervejs og til slut, at vi har nået de aftalte indlæringsmål og vurderer sammen om effektiviteten i din virksomhed er steget som aftalt. Har vi skabt de resultater, vi aftalte?
 • Vi vurderer næste skridt sammen?

Det kan være svært at tale om…

Flere virksomheder oplever, at deres medarbejdere har udfordringer ved at læse, regne og bruge IT i deres arbejde. Det har betydning for, om arbejdsopgaverne bliver løst efter virksomhedens krav.

For medarbejdere med vanskeligheder kan det være svært at fortælle, at de har et problem. De kan være utrygge, da de tror, at de vil miste deres job, hvis de fortæller, at de ikke skriver, læser og regner så godt.

Vi har stor erfaring med at motivere medarbejderne, så de selv ønsker at deltage i kurserne, og efterfølgende at de ønsker at få mere efteruddannelse. Vi kan fjerne barrierer mod efteruddannelse hos medarbejderne.

En sidegevinst er, at du får medarbejdere, der får mere selvværd og tør tage mere ansvar.

Vi har erfaringen, du har medarbejderne

Kursusforløbene tager udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som jeres medarbejdere arbejder med til daglig.

På baggrund af de erfaringer vi har opnået gennem årtier, har vi Danmarks stærkeste fundament for at udvikle metoder til opkvalificering i:

 • FVU (forberedende voksenundervisning)
 • OBU (ordblindeundervisning)
 • AVU (almen voksenuddannelse)
 • HF, HF-enkeltfag og GSK (gymnasiale uddannelse)
 • Kompetenceafklaring af virksomhedernes medarbejdere samt ledige.

Mange voksne danskere (16-65 årige) har behov for at blive bedre til:

 • at læse og skrive (583.000 voksne)
 • at regne (531.000 voksne)
 • at anvende IT (1.032.000 voksne).

Kilde: Piaarc 2013.

Uddannelser og kurser

Alle vores uddannelser og kurser tager udgangspunkt i de konkrete virksomhedsudfordringer, og de konkrete arbejdsopgaver bruges aktivt i undervisningen. Nedenfor er et udsnit af de forløb, vi tilbyder. De kan kombineres og tilpasses både i forhold til indhold og længde. 

 

UDDANNELSE/KURSUS

BESKRIVELSE/INDHOLD

NIVEAU/LÆNGDE

PRØVEBEVIS

Bedre til digital/IT

Bliv bedre til at bruge it som værktøj

Vi bruger it i undervisningen, og du lærer bl.a. at blive bedre til at søge og finde relevant information på internettet – fx. borger.dk, sundhed.dk, at udfylde div. elektroniske formularer, bruge nem-ID, bruge digital post mm.

 

Faget har tre trin på hver 20-30 timer

Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis

 

Bedre til ord

Bliv bedre til at læse og skrive

Vi arbejder med læsning, stavning, skrivning og grammatik, - alt sammen i et digitalt perspektiv.

 

Du starter på det niveau, der passer til dig.

 

Faget har fire trin på hver 30-60 timer

Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis

 

Bedre til tal

Er dine beregninger rigtige?

I matematik arbejder du med talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber, herunder:

 • Længde, højde og omkreds
 • Prisoverslag
 • Tabeller og diagrammer
 • Geometriske figurer.

Faget har to trin på hhv 30-40 timer og 45-60 timer

Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis

 

Bedre til sprog

Bliv bedre til at bruge engelsk på dit arbejde

Forløbet er for dig, der har behov for at styrke dine engelskfærdigheder, så det giver mening, når du skal tale, skrive og forstå engelsk i hverdagen og på arbejdet.

Faget har fire trin på hver 20-30 timer

Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.