HF-enkeltfag som selvstuderende

Ansvar for egen læring

Som selvstuderende møder du kun op på skolen, når du skal afslutte fag med eksamen. Du har selv hele ansvaret for, at du lærer det, der er nødvendigt for at bestå faget.

At være selvstuderende

At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt eksamen i et fag, men du får hverken undervisning eller adgang til undervisningsmaterialer. Det betyder, at du som selvstuderende ikke har den daglige kontakt med en lærer, som du ville have som almindelig studerende.

Særlige regler og procedurer

Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler og procedurer som selvstuderende. Læs derfor hele denne side, før du tilmelder dig. 

Har du tilmeldt dig AVU selvstudiehold? Læs mere her.

 

Adgangskrav

Du kan tage HF-fag som selvstuderende, hvis du opfylder mindst et af følgende adgangskrav:

 • Du har afsluttet 9. klasse og bestået afgangsprøven i dansk med et godt resultat.
 • Du har afsluttet 10. klasse og bestået den udvidede afgangsprøve i dansk med et godt resultat.
 • Du har afsluttet AF-eksamen på AVU (Almen Forberedelseseksamen) – for eksempel her på VUC Lyngby.

Hvis du ikke har gået i en dansk folkeskole, kan du blive optaget, hvis du har bestået en af følgende prøver og har de nødvendige kvalifikationer i andre, relevante fag:

 • Du har bestået dansk som andetsprog og har også skriftlig udtalelse fra lærer/vejleder.
 • Du har bestået AVU dansk niveau E.
 • Du har bestået studieprøven i dansk (danskuddannelse 3, modul 6).
To studenter

Eksamen

Eksamen foregår på VUC Lyngby. Hvis du skal til mundtlig eksamen, fortæller den tilknyttede selvstudielærer, hvornår du har eksamen. Under “Vigtige dokumenter” finder du eksamensinfo og konkrete eksamensdatoer for skriftlige eksamener, som bliver offentliggjort ca. 14 dage før eksamen.

Du SKAL uploade en eksamenstilmelding for at kunne gå til eksamen. Læs mere i afsnittene “tilmelding” og “upload eksamenstilmelding” nedenfor.

Når du er selvstuderende skal du huske at medbringe billed-ID som legitimation til alle eksamener.

Vigtige deadlines

Deadlines for sommereksamen

Datoer for tilmelding offentliggøres den 3. februar

Bøger

Bøger, undervisningsportaler og kommunikation

VUC Lyngby låner ikke bøger til selvstuderende. Dem skal du selv anskaffe.

Som selvstuderende får du adgang til Intranettet Office 365, men ikke til undervisningsmateriale.

Al kommunikation foregår via din e-mail eller via Office 365.

Du kan ikke tage biologi, fysik, kemi og geografi som selvstuderende på VUC Lyngby, da et laboratoriekursus er obligatorisk i de fag. Hvis du ønsker at tage disse fag som selvstuderende, anbefaler vi, at du fx kontakter KVUC.

Tilmelding

Du tilmelder dig online, og du skal betale for faget med det samme.

Når din tilmelding er blevet godkendt, modtager du en e-mail, der bekræfter din tilmelding.

Frister

 • Frister for tilmelding til sommereksamen offentliggøres den 3. februar.

Hvis fristen er overskredet, bliver du afvist, når du forsøger at uploade din eksamenstilmelding. Hvis du ikke uploader eksamenstilmeldingen, bliver du frameldt eksamen.

Upload eksamenstilmelding

Du kan finde blanketter til eksamenstilmelding samt en vejledning til upload i Office 365 længere nede på siden.

Hvis du kun skal til skriftlig eksamen, kan du uploade din eksamenstilmelding på VUC Lyngbys Office 365, så snart du har modtaget dit login på sms. Hvis du skal til mundtlig eksamen, skal du uploade et eksamensgrundlag til Office 365, som din vejleder skal underskrive.

 • Du kan vælge at gå op i det eksamensgrundlag, din underviser har forberedt og uploadet til Office 365.
 • Du kan også vælge at gå op i et andet eksamensgrundlag, du selv har valgt, men den tilknyttede lærer skal godkende det.

Hvis du ikke har modtaget dit login inden for 3 dage efter du har modtaget en mail om, at du er blevet optaget på holdet, kan du kontakte Lina Muzaliova på lmu@vuclyngby.dk. Husk at skrive dit fulde navn og hold-id, fx 19relcsv.

Pris

Det koster enten 550 kr. eller 1400 kr. pr. fag som selvstuderende på HF. Hvis du tager en hel HF, får du pengene tilbage for de fag, der står på dit eksamensbevis.

Faglig vejledning ved mundtlig eksamen

Når du skal til mundtlig eksamen, er der en selvstudielærer tilknyttet, som også tager dig til eksamen. Du skal selv tage kontakt til den tilknyttede selvstudielærer for at få vejledning.

Du har ret til vejledning svarende til en undervisningslektion per fag, og vejledningen omfatter faglige problemstillinger, mål for faget og orientering om eksamen.

 

Sådan får du en vejleder

Navn og e-mail på din vejleder står i dit holdrum på Office 365. Du skal kontakte din faglige vejleder og fortælle, om du selv udarbejder et eksamensgrundlag, eller om du vil bruge det, som din vejleder har forberedt.

Det er vigtigt, at du får kontakt med din faglige vejleder, uanset hvad du vælger. Det er nemlig din faglige vejleder, der skal godkende, at du kan gå til eksamen.

Du får ikke faglig vejledning før skriftlige eksamener.

Hvis din vejleder ikke svarer

Hvis din vejleder ikke svarer på din mail, skal du gøre følgende – i prioriteret rækkefølge:

 • Tjek at du har skrevet mailen rigtigt. Alle ansatte har en mail som består af (xxx)@vuclyngby.dk.
 • Send en reminder –  måske har din vejleder overset din mail.
 • Send en mail til Lina Muzaliova på lmu@vuclyngby.dk

Sådan bruger du Office 365 som selvstuderende

 

 • Når du logger ind på Office 365 skal du klikke på intranet i øverste venstre hjørne, hvorefter du vil komme ind på forsiden, som du ser øverst til højre (billede 1).

 

 • I den midterste kolonne kan du se de hold, du er tilmeldt. Hvis du klikker på holdet, vil du komme ind på holdets rum (se billede 2).

 

 • I holdrummet vil du kunne se din vejleders eksamensgrundlag til mundtlig eksamen under undervisningsdokumenter. Du skal uploade din eksamenstilmelding i din personlige mappe. Den finder du under kursist fællesdokumenter (se pilen i venstre side af billede 2).

 

 • Når du har klikket dig ind på kursist fællesdokumenter, vil det se ud som på billede 3. Din personlige mappe er mappen med dit navn på. Det er kun dig og underviseren, der kan se mappen.

HF-enkeltfag som selvstuderende – spørgsmål og svar

Hvor skal jeg tage min eksamen?

Du tager din eksamen her på VUC Lyngby: Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby.

Hvornår er der eksamen?

Vintereksamen er i december og starten af januar, sommereksamen er i maj og juni.

Kan jeg få SU som selvstuderende?

Nej, du kan ikke få SU som selvstuderende.

Skal jeg selv have computer med til eksamen?

Ja, du skal selv have en computer med til eksamen, ellers skal du skrive i hånden.

Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Ja, det er muligt at få forlænget tid til eksamen, hvis du har autoriseret dokumentation fra din læge eller hospitalet. Du skal dog søge om at få dispensation ved at udfylde et særligt skema og vedlægge dokumentation. Skemaet skal udfyldes sammen med en studievejleder her på VUC Lyngby.