HF-enkeltfag som e-learning

Tag en HF hjemmefra

Når du tager fag som e-learning, kan du arbejde hjemmefra eller lige der, hvor du arbejder bedst. Den helt ideelle løsning for dig, der ikke har mulighed for at møde ind på skolen samme tid hver uge.

Se vores introduktionsvideo for nye e-learningskursister her:

E-learning – hårdt arbejde, max fleksibilitet

På HF e-learningsfag foregår undervisningen online – så du kan arbejde, hvor du vil, og hvornår du vil.

Det er dog vigtigt at huske på, at det er tidskrævende at læse et fag som e-learning – arbejdsmængden varierer fra fag til fag, alt efter hvor stort faget er i undervisningstimer. Du skal derfor regne med, at det kræver en målrettet indsats og en god portion selvdisciplin at gennemføre fagene. Til gengæld foregår undervisningen i høj grad på dine præmisser.

E-learning med undervisning på TEAMS

I fagene dansk A og engelsk B kan du vælge hold, som har skemalagt undervisning 1½ time pr. uge sammen med læreren og andre kursister. Denne undervisning foregår online på Teams. Med denne kombination får du maksimal fleksibilitet samtidig med at du har fordelene ved klasseundervisning.

Tilmeld dig her

Halvårshold

Alle fag er halvårshold. Det betyder, at du kun skal koncentrere dig om få fag ad gangen og kan fordybe dig i dem. Dine eksamener er også fordelt på både vinter og sommereksamener.

Adgangskrav

Du kan blive optaget på HF-enkeltfag, hvis du opfylder mindst et af følgende adgangskrav:

  • Du har afsluttet 9. klasse og bestået afgangsprøven i dansk med et godt resultat.
  • Du har afsluttet 10. klasse og bestået den udvidede afgangsprøve i dansk med et godt resultat.
  • Du har afsluttet AF-eksamen på AVU (Almen Forberedelseseksamen) – for eksempel her på VUC Lyngby.
  • Det er mindst et år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Hvis du ikke har gået i en dansk folkeskole, kan du blive optaget, hvis du har bestået en af følgende prøver og har de nødvendige kvalifikationer i andre, relevante fag:

  • Du har bestået dansk som andetsprog og har også skriftlig udtalelse fra lærer/vejleder.
  • Du har bestået AVU dansk niveau E.
  • Du har bestået studieprøven i dansk (danskuddannelse 3, modul 6).

Online undervisning – hvad kræver det?

Det er vigtigt, at du er en rutineret IT-bruger, hvis du skal læse e-learningsfag. Det betyder, at du fx kan modtage og sende emails samt oprette, downloade og gemme dokumenter.

Desuden skal du have adgang til en computer – helst derhjemme – der kan logge på internettet.

Office 365 er vores primære læringsplatform og også vores intranet. Derudover bruger vi Ludusweb og Meebook. Du kan læse om, hvordan du logger på dem under spørgsmål og svar nederst på siden.

Du får Officepakken gratis, når du er studerende på VUC Lyngby.

Fag du kan vælge

På VUC Lyngby tilbyder vi næsten alle fag som e-learningsfag. Det betyder, at det er muligt at tage en hel HF-eksamen som e-learning, men du kan også vælge at kombinere e-learning med traditionel klasseundervisning.

Læs mere om, hvad en hel HF-eksamen kræver.

Hvor stor er arbejdsbyrden?

Det er forskelligt fra fag til fag, hvor stor den forventede arbejdsmængde er:

  • Tager du fx dansk på a-niveau, skal du planlægge at bruge cirka 35 timer på faget om ugen.
  • Tager du i stedet et fag på C-niveau, skal du planlægge at bruge cirka 7 timer om ugen.

Særligt for biologi, fysik og kemi

I fagene biologi, fysik og kemi er der obligatoriske opgaver, der skal laves i et faglokale.

Det betyder, at du skal møde op på skolen på et fastlagt tidspunkt for at løse dem.

Det er et krav for at gå til eksamen i disse fag.

En person tegner en streg med en lineal

Eksamen på e-learningsfag

Eksamen på e-learningsfag foregår på samme vilkår som for kursister, der går på almindelige hold. Du kan ikke tage eksamen online.

Din lærer fortæller dig, hvordan eksamen kommer til at foregå, og du kan også finde information på Office 365 og på LudusWeb.

Husk billed-id – Som e-learningskursist skal du altid medbringe billed-ID til eksamen.

HF-enkeltfag som e-learning – Spørgsmål og svar

Hvor foregår undervisningen?

Al undervisning foregår online, men eksamen er på VUC Lyngby: Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby

Hvornår starter og slutter undervisningen?

Der starter hold i både januar og august.

Alle hold afsluttes efter et halvt år.

Hvad koster det at tage HF-enkeltfag som e-learning?

Hvert fag koster enten 550 kroner eller 1400 kroner.

Du kan se i vores webshop, hvad hvert enkelt fag koster.

Kan jeg få SU, mens jeg tager HF-enkeltfag som e-learning?

Ja, det kan du, hvis du har mindst 23 lektioner om ugen. Hvis du har børn under 7 år, skal du bare have mindst 17 lektioner ugentligt.

Hvordan ved jeg, at jeg er blevet tilmeldt?

Hvis du har tilmeldt dig online, får du en mail, når du er kommet på hold eller er sat på venteliste. I mailen er dit kursistnummer, som du bruger til at logge på LudusWeb. Hvis du har tilmeldt dig hos en vejleder, får du udleveret et brev af studievejlederen.

Hvordan logger jeg på LudusWeb og Office 365?

I den mail eller det brev, du har fået ved tilmelding, står dit kursistnummer, som du bruger til at logge på Ludusweb. Umiddelbart før undervisningsstart vil du modtage en sms med dit personlige unilogin som du bruger til at logge på Office 365 .

Får jeg en vejledning til, hvordan jeg kommer i gang med undervisningen?

Du får en velkomstmail fra din lærer om, hvordan du kommer i gang med undervisningen. Hvis du ikke modtager din lærers velkomstmail, kan du tjekke dit holdrum på Office 365, hvor mailen også ligger.