24. maj 2020

Spørgsmål og svar om coronavirus og undervisning på VUC Lyngby

På baggrund af den udvidede plan for genåbningen af Danmark, kan vi nu genoptage fysisk undervisning for de fleste hold. For AVU, OBU, FVU og 1. år på HF2 genoptages undervisning på skolen fra den 27. maj – HF-enkeltfag og GSK fra den 29. maj.

Coronavirus og undervisning på VUC Lyngby
– Hvad betyder det for mig som kursist?

Hvorfor skal jeg blive hjemme og følge undervisningen virtuelt?

På VUC Lyngby følger vi myndighedernes anbefalinger i forbindelse med coronavirussen. Det betyder, at vi i længere tid kun har afholdt virtuel undervisning for at undgå yderligere smittespredning.

Nu kan vi heldigvis langsomt begynde at åbne op igen. Læs i spørgsmålet herunder, hvad der gælder for dine hold.

Det er også vigtigt, at du holder dig opdateret på intranettet og læser beskeder fra din lærer.

Hvornår starter den fysiske undervisning igen?

Alle kursister/elever på OBU, FVU, AVU og 1. år på HF2 har almindelig fremmødeundervisning fra på onsdag den 27. maj. Du kan se, hvilket lokale du skal være i senest onsdag morgen.

Kursister på HF-enkeltfag og GSK fortsætter med onlineundervisning til og med torsdag. Fra fredag den 29. maj forventer vi, at I kan komme tilbage på skolen til dele af undervisningen. Noget af undervisningen vil højst sandsynligt fortsætte som onlineundervisning.

Husk, at der er mødepligt på alle hold.

Det er vigtigt, at du holder dig opdateret på intranettet og læser beskeder fra din lærer.

Har jeg så fri fra undervisning, hvis min undervisning fortsat er online?

Nej. Det har du ikke. Hvis din undervisning stadig er online, skal du ikke møde op til fysisk undervisning på skolen, men du vil modtage virtuel undervisning af din lærer, og du skal være studieaktiv. Du vil på Intra 365 under beskeder få info fra dine forskellige lærere om, hvordan undervisningen foregår i de forskellige fag. Undervisningen følger som udgangspunkt dit normale skema. Der vil blive ført fravær, hvis du ikke er studieaktiv.

Hvordan modtager jeg undervisning og beskeder fra skolen?

Du skal flere gange dagligt holde dig opdateret på Intra 365 (intra.vuclyngby.dk) og tjekke din skolemail.

Du skal også tjekke dit skema i Ludus, hvor din lærer lægger links til de sites og platforme, som I normalt bruger i undervisningen. På den måde fortsætter dit skema som altid.

Hvordan får jeg fat på min lærer?

Du kan kontakte din underviser på vedkommendes e-mail – den finder du i holdrummet på Intra.

Får jeg fravær?

Du får fravær, hvis du ikke er studieaktiv, eller hvis du ikke afleverer de opgaver, du skal. Du bliver med andre ord fraværsregistreret af lærerne ud fra din deltagelse og studieaktivitet.

Der er mødepligt både til fysisk og online undervisning.

Kan jeg komme i kontakt med studievejledningen og SU?

Studievejledningen er åben for vejledning ved fysisk fremmøde, men kun hvis du har bestilt tid her. Hvis du møder op uden tidsbestilling, vil du blive bedt om at gå igen. Dette skyldes, at vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer om, at der ikke må forsamles mere end 10 personer på et sted. Det håber vi, I har forståelse for. Vi skal passe på hinanden i denne tid.

Det er også muligt at booke en telefonsamtale med en vejleder.

SU-vejledningen kan kun kontaktes via mail på su@vuclyngby.dk til og med tirsdag. Fra onsdag den 27. maj har SU-kontoret åbent som normalt.

Kan jeg komme til FVU- og OBU test?

Fra denne uge genoptager vi både OBU- og FVU-tests med fysisk fremmøde på skolen.

Husk, at du kun kan blive testet, hvis du har bestilt en tid:

Book tid til FVU-test

Book tid til OBU-test

Skal jeg til FVU-prøve?

Trinprøverne på FVU-læsning trin 4 og FVU-matematik trin 2 bliver erstattet af en standpunktsbedømmelse fra din lærer. Du vil blive indkaldt til en individuel samtale.

Standpunktsbedømmelsen indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på beviserne.

For de øvrige trin og fag gælder der de samme regler som normalt, nemlig at du kan få udstedt et deltagerbevis for gennemførelse.

Skal jeg til eksamen på HF-enkeltfag eller GSK?

Alle HF-enkeltfags- og GSK-eksamener er aflyst. Du får i stedet en årskarakter.

Der er nu kommet en vejledning fra ministeriet til, hvordan der skal afgives årskarakterer på HF og GSK:

  • Du vil blive indkaldt til en evalueringssamtale a ca. 15-20 min. varighed pr. fag. Den gennemføres på baggrund af fx et afviklet forløb, en specifik tekst eller et projekt.
  • Du vil inden samtalen blive oplyst om grundlaget for afgivelse af årskarakteren.

Din årskarakter bliver givet ud fra en helhedsvurdering af dit faglige niveau – ikke kun ud fra en evalueringssamtale.

Studieaktivitet indgår ikke i vurderingen af dit faglige niveau.

Skal jeg til prøve på AVU?

Nu er der kommet retningslinjer fra ministeriet vedrørende afholdelse af prøver og faglig dokumentation på AVU.

  • AVU prøver på G og D-niveau bliver erstattet af standpunktskarakterer. Du vil blive indkaldt til en samtale med din lærer. Herefter vil din lærer give dig en karakter på baggrund af samtalen samt en bedømmelse af din samlede præstation.
  • Den faglige dokumentation på niveauerne basis, F og E, vil foregå virtuelt.

Spørg din lærer, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 

Skal jeg til eksamen på den 2-årige HF?

Det er kun HF2-elever på andet år, der skal til eksamener. HF2-eleverne på 2. år skal til skriftlig engelsk og skriftlig dansk, mundtlig dansk og det sidst planlagte fag ud over dansk. Eksamensplanen er frigivet.

Resten af eksamenerne erstattes med en årskarakter.

Der er nu kommet vejledning fra ministeriet til, hvordan der skal afgives årskarakterer på den 2-årige HF i de fag, I ikke skal til eksamen i:

  • Du vil blive indkaldt til en evalueringssamtale a ca. 15-20 min. varighed pr. fag. Den gennemføres på baggrund af f.eks. et afviklet forløb, en specifik tekst eller et projekt.
  • Du vil inden samtalen blive oplyst om grundlaget for afgivelse af årskarakteren.

Årskarakteren bliver givet ud fra en helhedsvurdering af dit faglige niveau – ikke kun ud fra en evalueringssamtale.

Studieaktivitet indgår ikke i vurderingen af dit faglige niveau.

Skal jeg til eksamen som selvstuderende?

Ministeriet har nu præciseret, at alle selvstuderende på HF-enkeltfag skal til ordinær eksamen med ekstern censor – både skriftlig og mundtlig.

Selvstuderende på AVU skal også til eksamen, men den vil være med intern censur.

Eksamensplanen bliver offentliggjort den 4. maj.

Så snart vi har mere information, vil vi opdatere hjemmesiden, og du vil også modtage information på mail og sms.

Skal jeg til mundtlig prøve i eksamensprojekt (EP)?

Ministeriet har meldt ud, at eksamen i eksamensprojektet aflyses i år. Det betyder, at hvis du er tilmeldt eksamensprojekt og afslutter den fulde HF-eksamen til sommer, skal du IKKE lave eksamensprojektet.

Du kan desuden få dit eksamensbevis UDEN eksamensprojektet, hvis du anmoder om at få lukket beviset inden 1. februar 2021.

Hvis du først anmoder om at lukke dit bevis efter 1. februar 2021, SKAL du skrive eksamensprojekt.


Følg os på de sociale medier

På Facebook og Instagram kan du i løbet af de næste to uger blandt andet få et indblik i virtuel undervisning og gode tips og tricks til, hvordan man bedst arbejder hjemmefra.