3. juni 2020

Spørgsmål og svar om coronavirus og undervisning på VUC Lyngby

På grund af coronavirus har vi i en længere periode kun afholdt virtuel undervisning for at undgå yderligere smittespredning. Nu kan vi heldigvis igen have undervisning på skolen. Den særlige situation betyder også, at mange eksamener i år erstattes af årskarakterer.

Læs mere i denne FAQ.

Coronavirus, undervisning og eksamen på VUC Lyngby
– Hvad betyder det for mig som kursist?

Er der en translokation i år?

Vi afholder tre klassevise translokationer den 26/6 for 18m, 18b og HF-enkeltfag.

Tilmelding er nødvendig.

Læs mere og tilmeld dig på intra – Office 365.

Hvorfor har en del af undervisningen været afholdt virtuel dette semester?

På VUC Lyngby følger vi myndighedernes anbefalinger i forbindelse med coronavirussen. Det betyder, at vi i længere tid kun har afholdt virtuel undervisning for at undgå yderligere smittespredning. Nu kan vi heldigvis igen have undervisning på skolen.

Ministeriet har derudover besluttet, at mange eksamener i år erstattes af årskarakterer. Det kan du læse mere om længere nede på siden.

Det er også vigtigt, at du holder dig opdateret på intranettet og læser beskeder fra din lærer.

Er den fysiske undervisning startet igen på mine hold?

Fysisk undervisning er genoptaget på alle uddannelser og undervisningsperioden er blevet forlænget:

 • AVU: Til og med 19/6
 • FVU + OBU: Til og med 24/6
 • HFE + e-learning: Til og med 15/6
 • HF2 1. år: Til og med 15/6 for fag, der afsluttes til sommer. Øvrige fag fortsætter til og med 24/6
 • HF2 2. år: Til og med 15/6 for fag, hvor der gives standpunktskarakter . Øvrige fortsætter frem til mundtlig eksamen.

Der kan dog være enkelte undervisningsgange, der foregår online, er aflyst eller omlagt til faglige vurderingssamtaler. Din lærer informerer om, hvad der gælder for dit hold.

Det er vigtigt, at du holder dig opdateret på intranettet og læser beskeder fra din lærer.

Husk, at du har mødepligt på alle hold.

Har jeg fri fra undervisning, hvis min undervisning fortsat er online?

Nej. Det har du ikke. Hvis din undervisning stadig er online, skal du ikke møde op til fysisk undervisning på skolen, men du vil modtage virtuel undervisning af din lærer, og du skal være studieaktiv. Du vil på Intra 365 under beskeder få info fra dine forskellige lærere om, hvordan undervisningen foregår i de forskellige fag. Undervisningen følger som udgangspunkt dit normale skema. Der vil blive ført fravær, hvis du ikke er studieaktiv.

Hvordan modtager jeg undervisning og beskeder fra skolen?

Du skal flere gange dagligt holde dig opdateret på Intra 365 (intra.vuclyngby.dk) og tjekke din skolemail.

Du skal også tjekke dit skema i Ludus, hvor din lærer lægger links til de sites og platforme, som I normalt bruger i undervisningen.

Hvordan får jeg fat på min lærer?

Du kan kontakte din underviser på vedkommendes e-mail – den finder du i holdrummet på Intra.

Får jeg fravær?

Du får fravær, hvis du ikke er studieaktiv, eller hvis du ikke afleverer de opgaver, du skal. Du bliver med andre ord fraværsregistreret af lærerne ud fra din deltagelse og studieaktivitet.

Der er mødepligt både til fysisk og online undervisning.

Kan jeg komme i kontakt med studievejledningen og SU?

Både studievejledningen og SU-kontoret holder igen åbent som normalt.

Bestil en tid til et personligt møde med en studievejleder

Bestil en telefonsamtale med en studievejleder

 

Kan jeg komme til FVU- og OBU test?

OBU- og FVU-tests bliver igen afholdt på skolen.

Husk, at du kun kan blive testet, hvis du har bestilt en tid:

Book tid til FVU-test

Book tid til OBU-test

Skal jeg til FVU-prøve?

Trinprøverne på FVU-læsning trin 4 og FVU-matematik trin 2 bliver erstattet af en standpunktsbedømmelse fra din lærer. Du vil blive indkaldt til en individuel samtale.

Standpunktsbedømmelsen indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på beviserne.

For de øvrige trin og fag gælder der de samme regler som normalt, nemlig at du kan få udstedt et deltagerbevis for gennemførelse.

Skal jeg til eksamen på HF-enkeltfag eller GSK?

Alle HF-enkeltfags- og GSK-eksamener er aflyst. Du får i stedet en årskarakter.

Ministeriet har udsendt retningslinjer om, hvordan der skal afgives årskarakterer på HF og GSK:

 • Du vil blive indkaldt til en evalueringssamtale a ca. 15-20 min. varighed pr. fag. Den gennemføres på baggrund af fx et afviklet forløb, en specifik tekst eller et projekt.
 • Du vil inden samtalen blive oplyst om grundlaget for afgivelse af årskarakteren.

Din årskarakter bliver givet ud fra en helhedsvurdering af dit faglige niveau – ikke kun ud fra en evalueringssamtale.

Studieaktivitet indgår ikke i vurderingen af dit faglige niveau.

Skal jeg til prøve på AVU?

Ministeriet har udsendt retningslinjer vedrørende afholdelse af prøver og faglig dokumentation på AVU:

 • AVU prøver på G og D-niveau bliver erstattet af standpunktskarakterer. Du vil blive indkaldt til en samtale med din lærer. Herefter vil din lærer give dig en karakter på baggrund af samtalen samt en bedømmelse af din samlede præstation.
 • Den faglige dokumentation på niveauerne basis, F og E, vil foregå virtuelt.

Spørg din lærer, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 

Skal jeg til eksamen på den 2-årige HF?

Det er kun HF2-elever på andet år, der skal til eksamener. HF2-eleverne på 2. år skal til skriftlig engelsk og skriftlig dansk, mundtlig dansk og det sidst planlagte fag ud over dansk. Eksamensplanen er frigivet.

Resten af eksamenerne erstattes med en årskarakter.

Ministeriet har udsendt en vejledning til, hvordan der skal afgives årskarakterer på den 2-årige HF i de fag, I ikke skal til eksamen i:

 • Du vil blive indkaldt til en evalueringssamtale a ca. 15-20 min. varighed pr. fag. Den gennemføres på baggrund af f.eks. et afviklet forløb, en specifik tekst eller et projekt.
 • Du vil inden samtalen blive oplyst om grundlaget for afgivelse af årskarakteren.

Årskarakteren bliver givet ud fra en helhedsvurdering af dit faglige niveau – ikke kun ud fra en evalueringssamtale.

Studieaktivitet indgår ikke i vurderingen af dit faglige niveau.

Skal jeg til eksamen som selvstuderende?

Alle selvstuderende på HF-enkeltfag skal til ordinær eksamen med ekstern censor – både skriftlig og mundtlig.

Selvstuderende på AVU skal også til eksamen, men den vil være med intern censur.

Eksamensplanen er offentliggjort.

Skal jeg til mundtlig prøve i eksamensprojekt (EP)?

Ministeriet har meldt ud, at eksamen i eksamensprojektet aflyses i år. Det betyder, at hvis du er tilmeldt eksamensprojekt og afslutter den fulde HF-eksamen til sommer, skal du IKKE lave eksamensprojektet.

Du kan desuden få dit eksamensbevis UDEN eksamensprojektet, hvis du anmoder om at få lukket beviset inden 1. februar 2021.

Hvis du først anmoder om at lukke dit bevis efter 1. februar 2021, SKAL du skrive eksamensprojekt.


Følg os på de sociale medier

På Facebook og Instagram kan du få et indblik i hverdagen på VUC Lyngby