Regler for selvstuderende

At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt eksamen i det konkrete fag, men du får hverken undervisning eller adgang til vores intranet Office 365:

  • Kun online tilmelding og betaling med Dankort
  • Du skal have en e-mail og en mobil
  • Kommunikationen foregår via e-mail
  • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde et eksamensgrundlag
  • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning
  • Du skal uploade et eksamensgrundlag/eksamenstilmelding for at blive godkendt til eksamen.

Selvstuderende HF

Inden du tilmelder dig som selvstuderende skal du tjekke hvad det kræver af dig. Det gør du ved at gennemgå denne side.

Tilmelding og betaling

Nederst er listen over de fag du kan gå til eksamen i som selvstuderende. Du kan kun tilmelde dig online her på siden, et fag ad gangen, og du skal betale online med det samme.

Din tilmelding er personlig

Når du tilmelder dig som selvstuderende, skal du oplyse og anvende din egen email. Det er dig der skal til eksamen, og derfor også dig der skal følge din tilmelding til dørs. Alt andet vil blive opfattet som snyd og tilmeldingen vil blive afvist. 

Minus biologi, fysik, kemi og geografi

Fagene biologi, fysik, kemi og geografi kan du ikke tage som selvstuderende på VUC Lyngby. I de fag er laboratoriekursus obligatorisk og kurser/fag bliver bl.a. tilbudt på KVUC.

Bøger

Af ressourcemæssige grunde kan VUC Lyngby ikke udlåne bøger til selvstuderende.

Intranet Office 365 og Ludusweb

Som selvstuderende får du hverken adgang til Intranet Office 365 eller LudusWeb.

Tjek din mail

Når du har tilmeldt dig online vil du modtage en række mails. Du SKAL uploade en eksamenstilmelding for at kunne gå til eksamen. Læs derfor også afsnittet Tilmeldingsflow nedenfor.

Tilmeldingsfrister

Her finder du de forskellige frister du skal være opmærksom på som selvstuderende. 

Datoer Frister sommereksamen
18.02.19 Online tilmelding åbner
15.03.19 Sidste frist for tilmelding
10.04.19 Sidste frist for upload af eksamenstilmelding (-grundlag)

13.05.19-26.06.19

Skriftlig og mundtlig eksamen
Datoer Frister til vintereksamen
09.09.19 Online tilmelding åbner
25.10.19 Sidste frist for tilmelding
11.11.19 Sidste frist for upload af eksamenstilmelding/grundlag

25.11.19-07.01.20

Skriftlig og mundtlig eksamen

Praktisk information

Varighed

Som selvstuderende får du ikke undervisning

SU-berettiget

Nej - Du kan ikke få SU når du er selvstuderende

Pris

Prisen per fag er enten 550 kr. eller 1400 kr. 

Se detaljerede priser her

Tilmelding

Du kan kun blive tilmeldt som selvstuderende online

Hvor

Eksamen foregår på VUC Lyngby

Eksamen 

Der er eksamen sommer og vinter. Men vi tilbyder eksamen i flest fag om sommeren.

HF: Selvstuderende

Spørgsmål og svar