28. januar 2022

Nyt VUC-samarbejde giver bedre muligheder for efteruddannelse på Sjælland

Hf og VUC Roskilde slutter sig til det eksisterende VUC Business Partner-samarbejde mellem Hf & VUC Nordsjælland og VUC Lyngby, og dermed bliver det nu nemmere for sjællandske virksomheder og offentlige institutioner at få den rette efteruddannelse til deres medarbejdere.

”I en tid hvor virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft, skal det være nemt at sikre opkvalificering og videreuddannelse for voksne. Ved at få Hf og VUC Roskilde med i samarbejdet, får endnu flere virksomheder adgang til én fælles indgang til efteruddannelse,” Inge Voller, Rektor på VUC Lyngby

”I en tid hvor virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft, skal det være nemt at sikre opkvalificering og videreuddannelse for voksne. Ved at få Hf og VUC Roskilde med i samarbejdet, får endnu flere virksomheder adgang til én fælles indgang til efteruddannelse,siger rektor på VUC Lyngby, Inge Voller.

VUC Business Partner er et (ofte gratis) tilbud til offentlige og private virksomheder om opkvalificering af virksomhedens medarbejdere. Undervisningen kan eksempelvis hjælpe medarbejderne til at blive bedre til at læse, skrive, regne, engelsk eller IT.

”Via det store dækningsområde bliver det endnu nemmere at sikre undervisning af høj kvalitet, så vi kan bidrage til politiske målsætninger om at få folk i arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken,” fortsætter Inge Voller.

Tilsammen dækker de tre VUC’er 21 kommuner på hele Sjælland.

Gratis undervisning i virksomhedernes egne lokaler
Rektor Dorthe Lundqvist fra Hf og VUC Roskilde tror, at endnu flere virksomheder kan opnå fordele ved at tilbyde deres ansatte efteruddannelse.

”Vi oplever, at mange virksomheder og kommuner har behov for, at deres ansatte bliver bedre til at læse, skrive, regne og til it og teknologi – så de kan mestre deres opgaver og være med til at udvikle og gennemføre grøn og digital omstilling” Dorthe Lundqvist, Rektor på Hf og VUC Roskilde

Undervisningen foregår på nærmeste VUC, hos virksomheden eller som e-learning for at øge effektiviteten. Undervisningen er i de fleste tilfælde gratis, men der kan være en administrativ opgave i at søge tilskud.

”En af vores fornemmeste opgaver er at hjælpe virksomheder og kommuner med at få det administrative af vejen”, siger Trine Larsen fra HF & VUC Nordsjælland. ”Så kan vores undervisere koncentrere sig om at tilpasse undervisningen til virksomheden og den enkelte medarbejder. Det skal være let og godt at vælge VUC Business Partner som uddannelsespartner”