Adgangskrav

Der er visse formelle krav du skal opfylde for at kunne starte på en af fagpakkerne. Men kravene varierer og derfor skal du tale med en vejleder.

Individuel vurdering

Studievejlederne foretager en individuel vurdering ud fra de generelle optagelseskrav til AVU og HF-enkeltfag. På den måde finder de ud af, hvilke niveauer, der passer til dig.

Kontakt og tilmelding

Hvis du vil tilmeldes en af de tre fagpakker, kan du enten møde op i studievejledningens åbningstid kl 9-15 eller booke en telefontid. 

Kombiner AVU med HF-enkeltfag

På Lyngby HF kan du nemt kombinere HF-enkeltfag med andre uddannelser, fx AVU (Almen Voksenuddannelse) på 9.-10.-klassesniveau, ordblindeundervisning og FVU-Læsning.

Fra januar 2019 har vi lavet forskellige fagpakker med forskellige AVU-fag og HF-enkeltfag, der kan hjælpe dig i overgangen mellem AVU og gymnasialt niveau påHF. På den måde kommer du videre i dit uddannelsesforløb. Du kan vælge mellem tre forskellige fagpakker. 

FORKURSUS TIL EUX MED DANSK C, ENGELSK C, SAMFUNDSFAG C OG MATEMATIK G

Hvis du vil ind på EUX, men ikke har bestået matematik G. Du kan tage de tre HF-fag, som giver adgang til at søge på EUX og springe Grundforløb 1 over – samtidig med at du vælger mellem matematik G og erhvervsøkonomi C.

Det tager et halvt år (august-december eller januar-juni), og så kan du fortsætte på EUX-uddannelsen eller HF-enkeltfag.

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ HF OG ENGELSK PÅ AVU

Begynd på dansk som andetsprog 0-C og vælg samtidig mellem alle AVU-niveauer i engelsk (fra basis og G til FE, ED eller D).

Det tager et halvt år (august-december eller januar-juni), og så kan du fortsætte med dansk som andetsprog B og engelsk på AVU eller HF – eller andre fag på HF og AVU.

STÆRK I DANSK ELLER ENGELSK – PROBLEMER MED MATEMATIK

Kombiner dansk 0-A eller engelsk 0-B med matematik F (svarer til første del af 10. klasse). Holdene ligger, så du typisk får en skoledag fra kl. 8 til kl. 14.

Det tager et halvt år (august-december eller januar-juni), og så kan du fortsætte med andre fag på HF og matematik ED næste halvår.

Hold Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Start Slut Pladser Pris Tilmelding online
Dansk for unge, Matematik, efteraar 17dfuma1
3 SU timer
09:25 - 12:00 07/08/17 19/12/17 17 0 ,-
FVU Læsning, trin 2+3, Efteraar 17stil3
SU timer
09:00 - 11:15 09:00 - 11:15 09:00 - 11:15 09:00 - 11:15 10/08/17 15/12/17 20 0 ,-
FVU Matematik, Trin 1+2, Efteraar 17fvum1
SU timer
13:50 - 16:25 14/08/17 11/12/17 20 0 ,-
Samfundsfag G efteraar 17samg1
4 SU timer
25/09/18 01/12/18 0 450 ,-
OBU Sprogcenter Hellerup 17obu72
SU timer
13:30 - 16:00 21/08/17 26/09/17 6 0 ,-
FVU Læsning TEC 17fvul61
SU timer
12:30 - 14:00 23/08/17 11/10/17 20 0 ,-
FVU Læsning LTK hjemmepleje 17fvul51
SU timer
12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 04/09/17 23/11/17 20 0 ,-
Samfundsfag D, E-learning, efterraar 17samd21
6.67 SU timer
25/09/18 01/12/18 0 450 ,-
Ordblindeundervisning 17obu6
SU timer
14:10 - 16:45 15/08/17 22/06/18 6 0 ,-
Ordblindeundervisning 17obu9
SU timer
14:10 - 16:45 08/05/18 19/06/18 6 0 ,-