Lyngby HF

2-årigt HF

Åbner døre og giver adgang til alle uddannelser 

Adgangskrav

For at blive optaget på den 2-årige HF er der visse formelle krav, du skal opfylde – enten model A eller B.

Du er meget velkommen til at tage en samtale med studievejledningen, som kan forklare reglerne.  

MODEL A - EKSAMEN FRA FOLKESKOLEN

Optagelse fra 10. klasse:

 • Erklæret uddannelsesparat
 • Har mindst 4 i gennemsnit i afsluttende standpunktskarakter
 • Bestået 10. klasseprøve i dansk og matematik, samt undervisning i engelsk
 • 9. klasseprøve i fagene fysik/kemi og biologi eller geografi. Alternativt 10. klasseprøve i fysik/kemi
 • Undervisning og prøve i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) 5.-9. klasse. Eller 10. klasseprøve i 2. fremmedsprog

Optagelse fra 9. klasse:

 • Erklæret uddannelsesparat
 • Har mindst 4 i gennemsnit i afsluttende standpunktskarakter og ved de afsluttende prøver
 • Har bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Undervisning og prøve i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) 5.-9. klasse

MODEL B - AF EKSAMEN FRA AVU

Du har aflagt og bestået eksamen i følgende fag:

 • Dansk D / dansk som andetsprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D
 • Naturvidenskab G
 • Historie, samfundsfag,tysk eller fransk på G- eller D-niveau.

Bliv student på 2 år

Du kan helt frem til august blive tilmeldt Lyngby HF hos vores studievejledning. Du kan enten møde op i studievejledningen, eller du kan udfylde blanketten nedenfor og sende den til vejledning@vuclyngby.dk sammen med kopi af eksamensbeviser fra tidligere skolegang. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en af vores studievejledere. 

HF åbner døre

HF giver direkte adgang til mellemlange videregående uddannelser på fx erhvervsakademierne og professionsbachelor-uddannelserne. Med en overbygning giver den 2-årige HF også adgang til lange videregående uddannelser på universiteter.

Engagerede lærere der følger dig tæt

Du møder engagerede lærere, der arbejder tæt sammen om at gøre undervisningen spændende og målrettet for netop dig og dine klassekammerater. Du vil løbende få tilbagemeldinger på, hvordan du klarer det i dine forskellige fag, og gode råd til hvad du skal arbejde med for at blive endnu dygtigere. 

Karriere, projekt og praktik

På den 2-årige hf er der stort fokus på karrierelæring. Det sker dels i fagene, dels i en uge pr. halvår (projekt- og praktikperioder), hvor du og din klasse arbejder med valg af uddannelse og karriere og får erfaring med forskellige erhvervsmuligheder og videre uddannelse. Du får også vejledning i forhold til dit valg af videre uddannelse.

Både projekt- og praktikperioder og andre forløb er tilrettelagt som projektbaseret undervisning med innovativt sigte på tværs af dine fag. Projekterne afsluttes med forskellige typer produkter, fx film, kampagneforslag, seminardage mm.

Nederst på siden kan du læse mere om fagpakker og obligatoriske fag. 

 

Praktisk information

Varighed

Den 2-årige HF skal afsluttes på to år.

SU-berettiget

Du er berettiget til SU når du går på den 2-årige HF. Se regler for SU

Pris

Det koster ikke noget at blive optaget på den 2-årige HF.
Du skal dog regne med udgift til den obligatoriske studietur.  

Tilmelding

Tilmelding til den 2-årige HF skal ske via optagelse.dk. Du kan også blive tilmeldt ved at møde op i studievejledningen. Se mere under spørgsmål & svar HF.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder kravene og ikke optages direkte fra 9. klasse, kan du komme til en optagelsesprøve eller en optagelsessamtale på Lyngby HF.

De konkrete datoer og vejledning finder du på hjemmesiden eller ved at spørge i studievejledningen.

Tidsfrister

Der er to tidsfrister for optagelse: 

 • 1. juni hvis du ikke opfylder de formelle krav og skal til optagelsesprøve.
 • 1. august hvis du opfylder de formelle krav.

Lyngby HF

Spørgsmål og svar

Indhold på den 2-årig HF

Fagpakker

På den 2-årige HF skal du vælge en såkaldt fagpakke, der toner din uddannelse i en bestemt retning. Du vælger den fagpakke, som matcher dine interesser og din videre uddannelse.

Du kan vælge mellem følgende pakker:

 • Science - Kemi B og Fysik C
 • Business - Matematik B og Erhvervsøkonomi C
 • Welfare - Samfundsfag B og Psykologi C

Obligatoriske fag

Ud over fagpakkerne er der en række obligatoriske fag og forløb, som du skal have sammen med din klasse.

Det drejer sig om:

 • Dansk A, engelsk B, naturvidenskabelig fag-gruppe, kultur- og samfundsfaggruppe samt større skriftlig opgave SSO
 • Enten idræt C eller et kunstnerisk fag (design og arkitektur C,billedkunst C, musik C, mediefag C)
 • Et frit valgfag

Karriere, projekt og praktik

På den 2-årige hf er der stort fokus på karrierelæring. Det sker dels i fagene, dels i en uge pr. halvår (projekt- og praktikperioder), hvor du og din klasse arbejder med valg af uddannelse og karriere og får erfaring med forskellige erhvervsmuligheder og videre uddannelse. Du får også vejledning i forhold til dit valg af videre uddannelse.

Både projekt- og praktikperioder og andre forløb er tilrettelagt som projektbaseret undervisning med innovativt sigte på tværs af dine fag. Projekterne afsluttes med forskellige typer produkter, fx film, kampagneforslag, seminardage mm.

Når du skal læse videre

De fleste vælger at starte på en videregående uddannelse efter deres HF-eksamen. Du vil modtage vejledning omkring videregående uddannelser. Det omfatter også besøg på uddannelsesinstitutioner, hvor du i samarbejde med studerende indgår i mindre faglige forløb.

Tjek Adgangskortet for at se, hvilke tilvalgsfag du skal have for at komme ind på dit drømmestudie.