Eksamenskontor

Når du går til undervisning på VUC Lyngby bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Der vil løbende komme information på vores intranet med eksamensdatoer, frist for dispensationsansøgninger og andre relevante informationer.

Hvis du har spørgsmål til eksamen er du altid velkommen til at henvende dig i receptionen.

Eksamensplaner på Ludusweb

Når eksamensplanerne bliver offentliggjort kan du se dem på Ludusweb. Her vil det fremgå, hvilke fag du skal til eksamen i, samt hvilken dag og tidspunkt.

Information i receptionen

Der vil i eksamensperioden hænge opslag i receptionen med information om, hvilket lokale du skal være i til de skriftlige eksaminer. Da der kan forekomme ændringer, skal du altid tjekke tavlerne ved receptionen, når du møder op til prøven.

Kom i god tid

Husk at komme i god tid! Ved alle eksaminer skal du møde op senest en halv time før prøven starter, så der er tid til at finde det rigtige lokale, og den rigtige plads. Hvis du kommer for sent, er det ikke sikkert, at du får lov til at komme til eksamen.

Finde dine karakter i Ludusweb

Du vil altid kunne finde dine karakter på Ludusweb så snart de er blevet tastet og godkendt.

Hvis en skriftlig karakter skal vurderes på ny, og det resulterer i en lavere karakter, er det den laveste karakter der vil stå på dit eksamensbevis.

Klage over eksamen

Klage over forhold i forbindelse med prøver og eksamen skal sendes på mail til rektor Anne Sørensen senest 2 uger efter bedømmelsen af prøve/eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være individuel og begrundet.

Klagen mailens til:
Rektor Anne Sørensen
Mail  aso@vuclyngby.dk
skriv ”Eksamensklage” i emnefeltet.

Hvis du ikke er tilfreds med rektors afgørelse kan du indbringe klagen for undervisningsministeriet inden 2 uger fra det tidspunkt, hvor du har modtaget afgørelsen. 

Spørgsmål og svar

Her er en liste over de spørgsmål som vi ofte får i receptionen, måske vil du også kunne finde svar på dine spørgsmål.

Eksamenskontor

Spørgsmål og svar

Eksamenshåndbog

VUC Lyngby har udarbejdet en eksamenshåndbog, der i rigtig mange tilfælde besvarer de spørgsmål du måtte have i forbindelse med eksamen. 

I eksamenshåndbogen er der samlet en række vigtige informationer, som skal læses grundigt.

I håndbogen finder du bl.a.:

  • De generelle regler for mundtlige og skriftlige prøver
  • Procedurer for sygdom eller forsinkelse
  • Klageprocedurer og –frister
  • Eksamensregler og prøveformer
  • Information om særlige prøvevilkår

Vi opfordrer alle kursister til at medbringe håndbogen til eksamen.

Download