Adgangskrav

For at kunne starte på hf-enkeltfag skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse mindst et år – eller du har gennemført en undervisning, der svarer til folkeskolen.

Du kan blive optaget, hvis du opfylder mindst et af følgende adgangskrav:

  • Afsluttet 9. klasse og bestået afgangsprøve i dansk med godt resultat
  • Afsluttet 10. klasse og bestået den udvidede afgangsprøve i dansk med godt resultat
  • Afsluttet AF-eksamen på AVU (Almen forberedelseseksamen).

Hvis du ikke har gået i en dansk folkeskole, kan du blive optaget, hvis du har bestået en af følgende prøver og har de nødvendige kvalifikationer i andre, relevante fag:

  • Dansk som andetsprog plus en skriftlig udtalelse fra læreren/vejlederen
  • AVU dansk niveau E
  • Studieprøven i dansk (Danskuddannelse 3, modul 6).

HF som e-learning

E-learning er en studieform hvor undervisningen hovedsageligt foregår via internettet. Der er tale om koncentrerede forløb, og det kræver en målrettet indsats og en god portion selvdisciplin at gennemføre fagene. Du opnår til gengæld en stor grad af fleksibilitet.

På nogle hold vil online undervisningen blive suppleret med seminarer - deltagelsen er dog frivillig.

Næsten alle fag

Vi tilbyder næsten alle fag som e-learning. Det betyder at du vil kunne tage en fuld HF-eksamen som e-learning. Du kan også kombinere e-learning med traditionel klasseundervisning.

Laboratorieøvelser

I fagene biologi, fysik og kemi er der obligatoriske laboratorieøvelser som du skal lave, før du kan komme til eksamen.

Arbejdsmængden varierer fra fag til fag alt efter hvor stort faget er i undervisningstimer:

  • Tager du fx dansk A-niveau (½ år) skal du planlægge at bruge cirka 35 timer på faget ugentligt.
  • Tager du fx et fag på C-niveau (½ år) skal du planlægge at bruge cirka 7 timer på faget ugentligt.

Særligt for e-learning

Der er en række betingelser ved e-learning som du skal være opmærksom på:

  • Du skal have adgang (helst derhjemme) til en computer med internetopkobling
  • Du skal være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet.

Du får Officepakken gratis når du er studerende på VUC Lyngby. 

Læringsplatforme

Office 365 er vores primære læringsplatform og intranet. Derudover bruger vi Ludusweb og Meebook. Under Spørgsmål & svar kan du læse hvordan du får adgang til de forskellige platforme.


.

Praktisk information

Varighed

Langt de fleste fag afsluttes et ½ år. Alle fag afsluttes med eksamen. 

SU berettiget

Ja - Hvis du har mindst 23 timer om ugen, eller mindst 17 timer ugenligt hvis du har børn.

Pris/gebyr

Deltager gebyr - Enten 550,- eller 1400,- pr. fag.

Under hold/skema her på siden finder du prisen på hvert fag.

Tilmelding

Under Hold/skema her på siden eller via studievejleder

Hvor

VUC Lyngby
Nybrovej 114
2800 Kgs. Kyngby

Studiestart

Der starter nye HF hold i august og januar. Under Hold/skema finder du konkrete datoer og de hold det pt. er muligt at tilmelde sig.

HF: E-learning

Spørgsmål og svar

Hold Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Start Slut Pladser Pris Tilmelding online
Biologi 0-C, Elearning, Efteraar 19bioc21
6.25 SU timer
13/02/19 01/06/19 -3
Biologi 0-C, Elearning, Forår 18bioc22
6.25 SU timer
13/02/19 01/06/19 9
Dansk 0-A, Elearning, Efteraar 19dana23
21.67 SU timer
13/02/19 01/06/19 1
Dansk 0-A, Elearning, Efteraar 19dana21
21.67 SU timer
13/02/19 01/06/19 -8
Dansk 0-A, Elearning, Foraar 18dana22
20 SU timer
13/02/19 01/06/19 6 0 ,-
Dansk elearning 0-C efteraar 19danc21
6.25 SU timer
13/02/19 01/06/19 -1
Engelsk 0-B, Elearning, Foraar 18engb24
17.5 SU timer
13/02/19 01/06/19 6
Engelsk 0-B, Elearning, Foraar 18engb22
17.5 SU timer
13/02/19 01/06/19 6
Engelsk 0-B, Elearning, Foraar Selvstudie 18engbss
13/02/19 01/06/19 5 550 ,-
Engelsk B-A, Elearning, Foraar 18enga22
10.55 SU timer
13/02/19 01/06/19 8 550 ,-