Adgangskrav

Du skal have været ude af folkeskolen mindst et år.

Derudover skal du opfylde mindst et af følgende krav:

  • Afsluttet 10. klasse og bestået den udvidede afgangsprøve i dansk med godt resultat
  • Bestået AF-eksamen (Almen forberedelseeksamen) på AVU
  • Gennemført undervisning, der svarer til 10. klasse.

Hvis du ikke har gået i en dansk folkeskole, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Dansk som andetsprog plus en skriftlig udtalelse fra læreren/vejlederen
  • AVU dansk niveau E
  • Studieprøven i dansk som andetsprog (Danskuddannelse 3, modul 6).

HF som e-learning

E-learning er en studieform hvor undervisningen hovedsageligt foregår via internettet. Der er tale om koncentrerede forløb, og det kræver en målrettet indsats og en god portion selvdisciplin at gennemføre fagene. Du opnår til gengæld en stor grad af fleksibilitet.

På nogle hold vil online undervisningen blive suppleret med seminarer - deltagelsen er dog frivillig. Billedkunst afholder desuden såkaldte værkstedsdage.

Næsten alle fag

Vi tilbyder næsten alle fag som e-learning. Det betyder at du vil kunne tage en fuld HF-eksamen som e-learning. Du kan også kombinere e-learning med traditionel klasseundervisning.

Laboratorieøvelser

I fagene biologi, fysik og kemi er der obligatoriske laboratorieøvelser som du skal lave, før du kan komme til eksamen.

Arbejdsmængde

Arbejdsmængden varierer fra fag til fag alt efter hvor stort faget er i undervisningstimer:

  • Tager du fx dansk A-niveau (½ år) skal du planlægge at bruge cirka 20 timer på faget ugentligt.
  • Tager du fx et fag på C-niveau (½ år) skal du planlægge at bruge cirka 7 timer på faget ugentligt.

Særligt for e-learning

Der er en række betingelser ved e-learning som du skal være opmærksom på:

  • Du skal have adgang (helst derhjemme) til en computer med internetopkobling
  • Du skal være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet.

Du får Officiepakken gratis når du er studerende på VUC Lyngby. 

Læringsplatforme

Office 365 er vores primære læringsplatform og intranet. Derudover bruger vi Ludusweb og Meebook. Under Spørgsmål & svar kan du læse hvordan du får adgang til de forskellige platforme.

Praktisk information

Varighed

Hvert fag tager fra et ½ år til 2 år. Alle fag afsluttes med eksamen. 

SU berettiget

Ja - Hvis du har mindst 23 timer om ugen, eller mindst 17 timer ugenligt hvis du har børn.

Pris/gebyr

Deltager gebyr - Enten 450,- eller 1100,- pr. fag.

Under hold/skema her på siden finder du prisen på hvert fag.

Tilmelding

Under Hold/skema her på siden eller via studievejleder

Hvor

VUC Lyngby
Nybrovej 114
2800 Kgs. Kyngby

Studiestart

Der starter nye HF hold i august og januar. Under Hold/skema finder du konkrete datoer og de hold det pt. er muligt at tilmelde sig.

HF: E-learning

Spørgsmål og svar

Hold Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Start Slut Pladser Pris Tilmelding online
Biologi 0-C, Elearning, Foraar 17bioc22
6.25 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-
Dansk 0-A, Elearning, Foraar 17dana22
20 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-
Engelsk 0-B, Elearning, Foraar 17engb22
17.5 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-
Engelsk B-A, Elearning, Foraar 17enga22
10.42 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-
Geografi 0-C, Elearning, Foraar 17geoc22
6.25 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-
Historie 0-B, Elearning, Foraar 17hisb22
12.5 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-
Matematik 0-C, Elearning, Foraar 17matc22
11.25 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-
Psykologi 0-C, Elearning, Foraar 17psyc22
6.25 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-
Religion 0-C, Elearning, Foraar 17relc22
6.25 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-
Religion C-B, Elearning, Foraar 17relb22
10.42 SU timer
22/09/17 01/12/17 0 0 ,-