UU-centre og jobcentre

Her er en oversigt over priser, aldersgrænser og adgangskrav for VUC Lyngbys uddannelser.

Uddannelse

Adgangskrav: Alder / uddannelse

Borger (egen betaling)

Under Betalingsloven  

(jobcenter/anden aktør skal betale)

OBU 

For alle, der er testet ordblind og færdig med folkeskolen (efter afsluttet 9. klasse eller senest 31. juli i det kalenderår, man fylder 17 år).

VUC udfører ordblindetest.

Gratis (giver ikke SU)

Gratis

FVU
Læsning og matematik

For alle, der er FVU-testet (VUC udfører FVU teste) og er fyldt 18 år.

Også for unge under 18 år, hvis det er:
  • Unge, der i kombination med FVU følger uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser
  • Unge i et ansættelsesforhold, der følger virksomhedsrettet FVU-undervisning
  • Unge, der følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Gratis (giver ikke SU)

Kræver et betalingstilsagn

AVU (9. og 10.klasse)

 

18 år ved uddannelsens start. 
Dog: Hvis der er en uddannelsesplan fra UU kan man starte før den 18 år, men  kommunen skal betale.

Deltagerbetaling (SU-berettiget)

Kræver et betalingstilsagn

HF-enkeltfag

 

  

Den enkelte kursist skal normalt have fulgt eller følge undervisningen på det nærmest underliggende niveau, før vedkommende kan følge undervisning i faget på det højere niveau.
(10. klasse / AVU: E-D eller lignende).

Deltagerbetaling (SU-berettiget)

Kræver et betalingstilsagn

2-årig HF

 

 

 

 

 

Afsluttet 10. klasse og erklæret uddannelsesparat eller afsluttet Almen Forberedelseseksamen/AVU trin D dansk, engelsk, matematik samt mindst G naturvidenskab og samfundsfag: Optages direkte på det 2-årige HF.

Afsluttet 10. klasse og ikke erklæret uddannelsesparat eller ikke afsluttet 10. klasse: Afhængig af udfaldet af uddannelsesparathedsvurdering.

Gratis (SU-berettiget)

Kræver et betalingstilsagn

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

VUC Lyngby

Telefon: 4511 4200

Email: vuclyngby@vuclyngby.dk

Nybrovej 114
2800 Kgs. Lyngby