Uddannelse blev ny start for kommende jurist

tir, 09/01/2018 - 10:52

Til sommer bliver Khaled Mawed jurist, men det lå på ingen måde i kortene, at jura skulle blive hans vej. Men så begyndte han på den 2-årige HF på VUC Lyngby, og det blev et vendepunkt.

Han var slet ikke motiveret, da han startede. Ville bare have SU og hænge ud. Men så skete der noget. Han fik nogle lærere, der fik ting frem i ham, som han ikke vidste, han havde. Og fra den ene dag til den anden ændrede han sig – og blev ambitiøs og målrettet.

Sådan beskriver 34-årige Khaled Mawed mødet med VUC Lyngby, da han i 2011 trådte ind ad døren, og en ny verden med engagerede lærere, bøger og viden åbnede sig.

På rette vej
I årene inden havde Khaled haft forskelligt ufaglært arbejde som avisbud og pædagogmedhjælper. Han havde også flere uafsluttede erhvervsuddannelser bag sig, fordi han aldrig havde kunnet tage sig sammen til at gennemføre dem.

Samtidig var han i løbet af årene kommet ind på et forkert spor og havde problemer med, hvor han skulle være i livet. Det resulterede i, at kommunen kom ind over og skulle hjælpe ham tilbage på rette vej.

”Jeg var meget afvigende og ville ikke ret meget, og derfor tog min kontaktperson i kommunen initiativ til at få mig indskrevet på VUC Lyngby, så jeg kunne komme i gang med en uddannelse,” fortæller han.

Blod på tanden
På VUC Lyngby blev Khaled introduceret til et studiemiljø, han ikke tidligere havde været en del af. For selvom hans storebror er uddannet civilingeniør, havde en videregående uddannelse ikke været en del af hans planer.

                            ”Jeg ville gerne ændre mig og se,
                              hvor langt jeg egentlig kunne komme.”

Fra første dag på VUC Lyngby blev Khaled mødt af forventninger og krav, men også støtte og forståelse fra lærerne, og det gav ham blod på tanden.

”Lærerne havde forskellige måder at få det gode ud af kursisten på. Mange gange fik jeg opgaver tilbage med en masse røde streger, og det blev jeg irriteret over,” fortæller han. Men samtidig motiverede det ham også. Han ville vise, at han kunne mere. Og da han endelig lavede en opgave, der var korrekt, var der ingen vej tilbage. Nu vidste han for alvor, at han hørte til i den akademiske verden, som han selv betegner det.

 

Khaled Mawed tilbage på VUC Lyngby, hvor hans liv tog en ny drejning.
I baggrunden ses billedet af ham som student.

 

Jura blev en øjenåbner
I dag ser Khaleds liv helt anderledes ud, end det gjorde for syv år siden. Og han er ikke i tvivl om, at VUC Lyngby var med til at gøre en stor forskel.

”Jeg var en helt anden, da jeg startede på VUC Lyngby. Både mentalt og adfærdsmæssigt. Måden jeg så tingene på har ændret sig fuldstændigt. Jeg har både gennemgået en mental, faglig og personlig udvikling,” fortæller han.

Hvis alt går efter planen, bliver Khaled færdig med jurastudiet til sommer. At han kom til at læse jura, takker han sin tidligere samfundslærer på VUC Lyngby for. En dag introducerede hun klassen for EU-ret, og så var Khaleds interesse for jura vakt. ”Jeg syntes, det var så spændende, og det fik mig til at blive nysgerrig. Jeg begyndte at læse om det ved siden af, og så vidste jeg bare, at det var jura, jeg skulle læse.”

                              ”Ikke at jeg skal føle mig ophøjet, men jeg er kommet videre,
                               og jura er blevet en del af mig.”

Tiden på jurastudiet har også haft stor betydning for, hvordan Khaleds liv ser ud i dag. ”Man kommer til at tilhøre nogle andre miljøer. Det hænger sammen med ens erhverv - og med, at man kommer et skridt op ad stigen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller forkert, men jeg tror mest på, at det er rigtigt, at man kommer videre.”

Drømmer om at blive advokat
Gennem sin studietid har Khaled haft en række forskellige studiejob. Lige fra i Folketinget til på Statsforvaltningens EU-kontor og i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen). I en periode var han også ansat som studentermedhjælper i Undervisningsministeriet. Her var en af hans opgaver bl.a. at holde tilsyn med sin gamle skole, VUC Lyngby, ligesom han også havde til opgave at udarbejde notater til ministeren.

Når juristtitlen snart er i hus, drømmer han om at videreuddanne sig til advokat og beskæftige sig med strafferet og forsvare klienter i retten.

Og så vil han gerne påvirke andre til at tage en uddannelse. For som han siger: ”Uddannelse får dig til at se tingene på en ny måde og udvikle dig som menneske.”

Af Christine Westergaard

34-årige Khaled Mawed arbejder allerede nu som jurist, fordi retsplejeloven gør det muligt for ham at være rettergangsfuldmægtig, inden han har fået sit jurabevis. Han er ansat i en privat virksomhed, hvor han fører sager mod flyselskaber.