Holdevaluering og kursisttrivsel

På VUC Lyngby gennemfører vi hvert år evalueringer af undervisningen, studiemiljøet, målopfyldelse mm. Vi veksler mellem Holdevaluering et ene år og kursisttrivsel det andet.

Holdevaluering

Hvert andet år gennemfører vi en intern evaluering af alle hold som led i kvalitetsvurderingen på VUC Lyngby. Resultatet og analysen af evalueringen indgår i den fortsatte bestræbelse på at forbedre og videreudvikle undervisningen og undervisningsmiljøet på VUC Lyngby.

Kursisttrivsel

Hvert andet år deltager VUC Lyngby i en fælles undersøgelse af kursisternes trivsel på landets VUC centre. Resultatet giver et billede af hvordan VUC Lyngby klarer sig i forhold til andre VUC´er i landet. Formålet er at justere og forbedre undervisningen, studiemiljøet og gennemførelsen.