Værdigrundlag 2020

Værdigrundlaget gælder for alle på VUC Lyngby – kursister, medarbejdere og ledere. Det er vores fælles fundament. Det betyder, at de fire værdier sætter retningen for, hvad du kan forvente af VUC Lyngby, og hvad VUC Lyngby forventer af dig.

VUC Lyngby forventer faglighed og værdsætter åbenhed, engagement, samarbejde og anvendelighed.

Åbenhed

Vi forventer, at du er åben og nysgerrig efter ny viden og nye måder at se verden, og at du har lyst til at udvikle dig som menneske i uddannelse, i fritiden, på arbejdspladsen og i samfundet
På VUC Lyngby skaber vi sammen et studie- og et arbejdsmiljø, hvor du kan lære og arbejde i et trygt fællesskab med andre uanset forskelle i alder, køn, kultur og baggrund.
Vi forventer, at du er tolerant over for andres måde at tænke og handle på, og at du behandler andre med den respekt, som du også selv vil behandles med.

Engagement

Engagement betyder, at du er aktiv i din uddannelse/dit arbejde, åben for dialog og med kritisk sans bidrager til at nå et højt niveau af faglighed, anvendelighed og kvalitet. Det betyder, at vi er engagerede i hinanden, og at vi når vores mål sammen. Alle medarbejdere er derfor engagerede i kursisternes uddannelse.
På VUC Lyngby forventer vi, at du er opsøgende, vedholdende og efterlever skolens ordens- og aktivitetsregler

Samarbejde

På VUC Lyngby forventer vi, at du samarbejder og indgår i arbejds- og læringsfællesskaber, hvor du byder ind med din faglighed og dine kompetencer. Vi forventer, at du tager et medansvar for at skabe et godt studie- og arbejdsmiljø.
Vi forventer også, at du håndterer eller lærer at håndtere udfordringer og konflikter på en konstruktiv og respektfuld måde.

Anvendelighed

På VUC Lyngby er uddannelserne anvendelsesorienterede. Det du lærer, skal kunne bruges i hverdagen og til at komme videre i uddannelsessystemet. På samme vis skal alle ansatte kunne se anvendeligheden i deres individuelle og fælles indsats i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Du skal bl.a. opleve, at du gennem din uddannelse på VUC kan medvirke aktivt i et demokratisk samfund. 

VUC Lyngby ser læring i et livslangt perspektiv i forhold til uddannelse, arbejdsliv, fritidsliv og samfundsliv. 

 

Mission

VUC Lyngby tilbyder uddannelse, der giver unge og voksne kompetencer til at tage en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse.

VUC Lyngby skal løfte unge og voksnes faglige niveau og deres evne til at blive aktive medspillere i det demokratiske danske samfund både som studerende, borgere og erhvervsaktive.

VUC Lyngby opkvalificerer kortuddannede på arbejdsmarkedet så deres kompetencer matcher fremtidens arbejdsmarked.

 

 

Vision

VUC Lyngby skal;

  • være blandt de bedste almene ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i Danmark.
  • give de bedste uddannelser i forhold til kursisternes nuværende og kommende livssituation
  • opleves som et positivt læringsmiljø, der rækker ud over den faglige side af undervisningen, skabe netværker og lyst til læring i et livslangt perspektiv
  • opleves som en attraktiv arbejdsplads, der skaber arbejdsglæde og rammer for udvikling  
  • være en aktiv medspiller i lokalsamfundet
  • være innovativ og udviklende, for således at forbedre kvaliteten af den samlede indsats.