SPS på HF, AVU og OBU

Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov.

Forskellige former for støtte

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Nedenfor kan du læse om de forskellige former for støtte der er: 

Ordblind
Er du ordblind, har du typisk mulighed for at få bevilget en programpakke til installation på din egen computer.

Psykiske vanskeligheder
Hvis du har psykiske vanskeligheder, vil du typisk kunne få støttetimer.

Døv eller hørehæmmet
Hvis du er døv eller hørehæmmet, vil du typisk kunne få høretekniske hjælpemidler, hvis der er muligt.

Blind eller svagsynet
Hvis du er blind eller svagsynet, vil du typisk kunne få it-baserede hjælpemidler som Jaws eller Zoomtext.

Bevægelseshæmmet
Hvis du har et bevægehandicap, kan du for eksempel få ergonomiske møbler eller praktisk hjælp.

Studieture og praktik
Du har mulighed for at få SPS til obligatoriske studieture og praktikperioder.

Ansøgning om støtte

Hvis du går på HF eller OBU skal du kontakte studievejledning som kan hjælpe med hvilken type støtte du kan få og hjælpe med ansøgningen. Hvis du går på AVU skal du søge om SPS via din kommune.

Ansøgning om SPS foregår i:

  • Studievejledningen hos Anette Holm og Vibeke Vinther Jørgensen


Administration af SPS forgår i:

  • Studieadministrationen hos Susanne Rytter