Når kommunen betaler

Kursister, der henvises fra et jobcenter eller en anden kommunal forvaltning, skal have en skriftlig forhåndsgodkendelse fra kommunen på, at kommunen er villig til at betale.

Kursister kan ikke blive tilmeldt før en sådan godkendelse er på plads. Der gælder de samme adgangskrav som for ordinære kursister.

Hvem er omfattet

Kommuner har mulighed for at betale for uddannelsesaktiviter til personer der i forvejen modtager forskellige typer af ydelser. Hvem det omfatter er beskrevet i "Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2" samt i "Lov om arbejdsløshedsforsikring kapitel 9", jf. tilmeldingsblanketten pkt. 7.

Procedure for tilmelding

Kommunen skal i forbindelse med tilmelding udfylde en tilmeldingsblanket - hent pdf nederst på siden, der er to forskellige. Bagerst i tilmeldingsblanketterne er en udførlig vejledning til hvordan de forskellige punkter udfyldes.

Fremgangsmåden ved tilmelding er følgende: 

  • Punkt 1-15 skal udfyldes inden blanketten sendes til VUC Lyngby - husk at underskrive aftalen
  • Punkt 16-31 udfyldes af VUC Lyngby
  • VUC Lyngby vil efterfølgende sende en kopi af blanketten til kommunen
  • Den udfyldte blanket sendes til VUC Lyngby. 

Download

 

Pristabel ved kommunal betaling

Pr. 1. jaunar 2018 gælder følgende takster.

Uddannelse Takster

2-årigt HF pr. år

Færdiggørelsestakst

79.940 kr.

9.620 kr.

HF-enkeltfag pr. time

Tillægstakst pr. time

Administration pr. fag

100.94-98,23 kr.

6,65 kr.

260 kr.

AVU pr time

Unge u 18 år pr. time

Administration pr. fag

98,66-79,13 kr.

99,79 kr.

270 kr. 

FVU pr. time

FVU virksomhedsforlagt

Administration pr. fag

103,50 kr.

124,26 kr.

260,00 kr.

GSK pr. time 122,22-116,39 kr.

Kontakt

Hvis du har spørgmål er du velkommen til at kontrakte økonomiafdelingen:

Mona Just
Mail mju@vuclyngby.dk
Direkte telefon: 45114207

VUC Lyngby
Nybrovej 114
2800 Kgs. Lyngby