Hvorfor pædagogisk IT?

Formålet med en pædagogiske IT-strategi er to delt:

  • Dels vil vi gerne give vores kursister de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige IT-kompetencer, herunder IT-dannelse og IT-etik. IT-kompetencer hører til studiekompetencer. Vi vil også gerne give vores kursister de bedste muligheder for at lære, hvilket også kan ske gennem bruges af IT i undervisningen.
  • Dels vil vi gerne sætte rammerne for lærernes arbejde med IT i undervisningen og komme med konkrete mål for dette arbejde. Dette indebærer også en kompetenceudviklingsstrategi for lærerne.

Vores mål

Overordnet set er målene, at der udvikles en kultur, hvor der eksperimenteres, og hvor man gerne vil prøve sig frem gennem aktionsplaner og aktionslæring også på IT-området. Vi vil forlænge klasserummet og arbejde på nye måder med læring, hvor integreringen af IT ikke blot fungerer som ”at sætte strøm til den traditionelle undervisning”.

IT-værktøjerne skal bruges som værktøjer til differentiering af undervisningen og til at arbejde med forskellige læringsstile. Vi skal undervise i digital dannelse, så kursisterne opnår studiekompetence, evner at reflektere over kilder på nettet og kan reflektere over etiske aspekter ved digitale medier.

Vi skal gerne nå frem til, at 75 % af lærerne oplever, at de digitale undervisningsmaterialer styrker mulighederne for differentiering og variation i undervisningen, kursisternes IT-kompetencer, giver indblik i kursisternes læringsproces og mindsker tiden til forberedelse gennem videndeling og genbrug. 

Hent Pædagogisk IT-strategi som pdf her:

BYOD – bring your own device

På VUC Lyngby har vi implementeret BYOD som betyder at alle lærere har en computer og en telefon, som de kan bruge i undervisningen. Vi har fjernet alle stationære pc´er i undervisningslokalerne og vi stiller krav til kursisterne om, at de skal medbringe deres egen pc, tablet eller smartphone til undervisningen.

Med disse styringsmæssige rammer, udsigt til løsninger på det tekniske plan og det nødvendige ”grej” er forudsætningerne til stede for at udvikle VUC Lyngby på den IT-pædagogiske front.

 

 

Hvorfor en pædagogisk profil?

Formålet med en pædagogisk profil er at beskrive hovedtrækkene i den pædagogiske praksis, der udøves på VUC Lyngby. Det betyder, at profilen skal fortælle os selv og omverdenen, hvad der gør VUC Lyngby til et særligt sted at undervise.

Det er tanken, at den skal kunne bruges til forventningsafstemning og ved ansættelser, kompetenceudvikling, MUS, branding osv.

Det er vigtigt, at den pædagogiske profil er så tydelig, at den kan bruges til at evaluere undervisningspraksis samt give og modtage feedback/anerkendelse.

Profilen har tre overordnede kategorier:

  • Underviser og læringsleder
  • Samarbejde
  • Organisation.

Til hver af de overordnede kategorier er der en række centrale kompetencer, som beskriver kernen i god pædagogik ved VUC Lyngby. I næste niveau konkretiseres, hvad der menes med disse kompetencer, og der er givet eksempler på, hvordan disse kompetencer udmøntes i undervisningen, i samarbejdet og i organisationen.

Hent hele den pædagogiske profil som pdf her: