MUS med værdi

På VUC Lyngby har vi de seneste år haft fokus på medarbejdertrivsel. I samarbejde med Kompetencesekretariatet har vi analyseret vores MUS forløb for at blive klogere på, hvad der skaber god trivsel på VUC Lyngby, og hvordan MUS skal tilrettelægges, for at det giver mening for de ansatte.

Det har medført, at vi har revideret vores procedure for afholdelse af MUS. Vi har i en overgangsperiode afholdt MUS to gange om året, men er nu gået tilbage til en gang årligt.

Forebyggelse af stress

Arbejdsmiljøudvalget på VUC Lyngby har gennem flere år haft fokus på forebyggelse af stress. Det har ført til, at vi har afholdt flere temaforløb med eksterne oplægsholdere.

 

Afholdelse af MTU

Hvert andet gennemfører vi medarbejdertilfredsundersøgelser MTU, som vi efterfølgende bruger til at udpege de fokusområder, organisationen skal arbejde videre med.

Forslagene indarbejdes i skolens handleplaner for de kommende år. 

Download