System til kvalitetsudvikling

VUC Lyngby er en succes, når kursisterne opnår viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet – kort sagt et liv med flere valgmuligheder og højere livskvalitet. Det er den værdi, VUC skaber til samfundet.

Det skal et systematisk kvalitetsarbejde være med til at sikre. Kvalitetssystemet skal sætte VUC Lyngby i stand til at levere kvalificerede, reflekterende og accepterede svar på bl.a., hvorvidt vi gør de rigtige ting, og om vi gør det ting rigtigt og nok.

I praksis vil indikation af succesfuld implementering af kvalitetssystemet være, at VUC Lyngby:

  • Dokumenterer sin praksis og egne resultater
  • Kender synspunkter og opfattelser hos kursister, medarbejdere og aftagere
  • Anvender dokumentationen i en åben og kritisk diskussion af praksis
  • Vurderer og fastlægger udviklingsbehov og muligheder
  • Omsætter planer og ny praksis.

Systemet i praksis

Målet er at sikre systematiske og regelmæssige selvevalueringer mindst hvert 3. år. Det betyder at vi indsamler information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelses- og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse af uddannelsen.

Kvalitetssystemet blandt andet belyse:

  • Hvordan institutionen er organiseret til at varetage det givne ansvar
  • Sammenhængen mellem værdigrundlag og evalueringsstrategi
  • Hvordan selvevalueringen gennemføres
  • Hvilke processer institutionen har iværksat som led i opfølgningen.

Herudover skal kvalitetssystemet sikre en procedure for inddragelse af bl.a. kursister og medarbejdere i den løbende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering.

Download: